Czy cyfryzacja produkcji to już konieczność? Jak ją rozumieć, co wziąć pod uwagę i jakie miejsce zajmuje w tym procesie system ERP?

transformacja-cyfrowa

W kontekście przekształcania tradycyjnych zakładów produkcyjnych w inteligentne fabryki, kluczową rolę odgrywa cyfryzacja produkcji oraz wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak system ERP (Enterprise Resource Planning).

Idąc dalej, w obliczu ciągłych zmian rynkowych, technologicznych i społecznych, cyfryzacja produkcji nie jest już tylko opcją – stała się koniecznością dla każdej firmy dążącej do utrzymania i zwiększenia swojej konkurencyjności. 

A jednak, pomimo powszechnej świadomości na temat cyfryzacji, wciąż istnieje wiele nieporozumień dotyczących tego, czym ona dokładnie jest, a czym nie. 

Świadomość a zrozumienie cyfryzacji

Dzięki transformacji cyfrowej rozwiązania inteligentnych fabryk zasadniczo umożliwiają firmom gromadzenie ważnych danych z ich procesów biznesowych oraz przeprowadzanie wielowymiarowych analiz w celu pozyskania cennych informacji, a w efekcie wdrażania znaczących i trwałych ulepszeń. Postępy te owocują wzrostem efektywności, lepszą jakością produktów, obniżonymi kosztami oraz większym bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem. Nie dziwi zatem wynik niedawnego badania Deloitte które wykazało, że aż 86% ankietowanych dyrektorów ds. produkcji uważa, że inteligentne rozwiązania fabryczne będą głównym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność w ciągu najbliższych pięciu lat.

Powszechna świadomość potrzeby cyfryzacji nie zawsze jednak idzie w parze z klarownym zrozumieniem jak szeroki jest jej zakres i jak należy ją wdrażać. Wiele przedsiębiorstw boryka się ze zbudowaniem spójnej strategii cyfryzacji, przezwyciężaniem wewnętrznego oporu oraz rozwiązywaniem problemów wynikających ze złożoności integracji nowych technologii.

Cyfryzacja produkcji: coś więcej niż aspekt technologiczny

W tym artykule przyjrzymy się kluczowym aspektom cyfryzacji produkcji, akcentując rolę systemu ERP jako fundamentu transformacji cyfrowej w branży produkcyjnej. Nie ograniczymy się jednak tylko do tego. Dotkniemy również istotnego, lecz często niedocenianego czynnika na tej ścieżce transformacji. Mianowicie, podkreślimy, że cyfryzacja przez wdrożenie systemu ERP wykracza poza granice technologii, ewoluując w wyzwanie organizacyjne, które wymaga wsparcia ze strony doświadczonego partnera technologicznego oraz zastosowania sprawdzonej metodyki wdrożeniowej.

Ale od początku: czym jest cyfryzacja produkcji?

Cyfryzacja produkcji jest procesem integracji technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, od planowania produkcji, przez zarządzanie łańcuchem dostaw, po obsługę klienta i analizę danych. Jest to przemyślana strategia wykorzystywania danych, automatyzacji i połączonych systemów w celu zwiększenia efektywności, elastyczności i jakości produkcji.

Należy jednak rozróżnić cyfryzację od prostego „digitalizowania” dokumentów. Chociaż digitalizacja – przekształcenie informacji z formatu analogowego na cyfrowy – jest częścią procesu, cyfryzacja produkcji sięga znacznie dalej. Obejmuje ona wykorzystanie tych cyfrowych danych do transformacji i optymalizacji procesów biznesowych oraz umożliwia planowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym.

Cztery filary fundamentu cyfryzacji

W kontekście cyfryzacji produkcji, systemy ERP stają się nieocenione. Abas ERP jest przykładem zaawansowanego rozwiązania, które oferuje modułowe, skalowalne i elastyczne narzędzia niezbędne do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, stanowiąc fundament jego cyfrowej transformacji. Oto 4 filary tego fundamentu na których można budować rozwój:

 1. Elastyczność i szybka reakcja na zmiany
  Jak pokazują przykłady branży produkcyjnej, elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania rynkowe są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Abas ERP umożliwia producentom nie tylko efektywne planowanie i harmonogramowanie produkcji, ale także szybkie dostosowywanie się do zmian zapotrzebowania i wymagań klientów
   
 2. Optymalizacja procesów i zwiększenie wydajności
  Zarządzanie kosztami, zwłaszcza w obliczu zmieniających się cen surowców, jest dużym wyzwaniem. Systemy ERP takie jak Abas ERP zapewniają narzędzia do precyzyjnego monitorowania kosztów i automatyzacji procesów zakupowych, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie budżetem.
   
 3. Analiza danych i podejmowanie decyzji
  W dynamicznym środowisku biznesowym, szybkie i świadome podejmowanie decyzji jest niezbędne. Kokpity menedżerskie (Dashboards) w Abas ERP oferują intuicyjne narzędzia do analizy danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając liderom biznesu śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i podejmowanie decyzji opartych na dokładnych i aktualnych informacjach.
   
 4. Integracja i automatyzacja
  Centralną funkcję w systemach ERP stanowi planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP), które zapewnia efektywność produkcji poprzez optymalne dysponowanie zasobami. Abas ERP automatyzuje ten proces - skraca czas zaopatrzenia i minimalizuje koszty magazynowania.

Transformacja cyfrowa a zarządzanie zmianą

Tak jak wspomnieliśmy na początku, proces cyfryzacji przez wdrożenie systemu ERP w firmie przedstawia się jako ambitne przedsięwzięcie. I prawidłowo, ponieważ wykracza poza aspekt technologiczny, zapuszczając korzenie głęboko w strukturę organizacyjną przedsiębiorstw. Proces ten, nacechowany wieloma wyzwaniami, często spotyka się z naturalnym oporem wobec zmian. W końcu, transformacja cyfrowa oddziałuje na zróżnicowane aspekty działalności - od fundamentalnych procesów biznesowych po codzienne zadania pracowników, wprowadzając istotne zmiany w rutynę ich pracy. 

W centrum tego dynamicznego procesu stoją kluczowi użytkownicy systemów ERP, którzy odgrywają kluczową rolę jako pionierzy nowych rozwiązań. Mając za zadanie łamanie barier sceptycyzmu i prowadzenie zespołu przez labirynt nowych możliwości, ich zaangażowanie i zdolność do skutecznego dzielenia się wiedzą są niezbędne. Są to nie tyle użytkownicy systemu, ile raczej architekci zmiany, którzy za pomocą swojej wizji i determinacji, inspirują innych do aktywnego uczestnictwa w procesie transformacji.

Tym samym, transformacja cyfrowa w produkcji nie jest wyłącznie kwestią implementacji nowych technologii, ale przede wszystkim wymaga inteligentnego zarządzania zmianą. Jest to podróż, która wymaga zarówno strategicznego planowania, jak i elastyczności, otwartości na nowe idee oraz gotowości do adaptacji. Dla przedsiębiorstw, które podejmują to wyzwanie, staje się ono nie tylko testem ich zdolności adaptacyjnych, ale również szansą na zdefiniowanie przyszłości ich działalności w nowej, cyfrowej rzeczywistości.

Strategiczne partnerstwo w procesie cyfryzacji produkcji

Wybór właściwego partnera technologicznego do współpracy przy wdrożeniu systemu ERP jest równie istotny. Idealny dostawca to ten, który nie tylko posiada gruntowną wiedzę na temat nowych technologii, ale również jest w stanie dostosować się do specyfiki danej organizacji i zrozumieć jej unikalne potrzeby. Takie podejście umożliwia przekształcenie współpracy w długoterminowe partnerstwo, którego celem jest nie tylko implementacja nowych technologii, ale również tworzenie nowej kultury pracy i podejścia do procesu produkcji. Decyzja o wyborze systemu Abas ERP stanowi zatem nie tylko krok w kierunku modernizacji, ale przede wszystkim jest świadomym wyborem ścieżki rozwoju firmy, opartym na zarządzaniu zmianą, otwartości na innowacje i efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich.

Warto na koniec dodać, że w kontekście wdrażania systemu Abas ERP, kluczowe aspekty takie jak bezpieczeństwo, efektywność i przejrzystość procesów są pierwszoplanowe. Globalna metodyka wdrożeniowa Abas GIM (Global Implementation Method), oferowana przez partnerów Abas na całym świecie opiera się na siedmioetapowym procesie, zapewnia wysoką jakość realizacji, terminowość oraz dyscyplinę budżetową. Zastosowanie tej metodyki sprawia, że projekty wdrożeniowe systemu Abas ERP są realizowane o 30% szybciej w porównaniu ze średnią rynkową, co bezpośrednio przekłada się na szybki zwrot z inwestycji (ROI).

Zobacz także: