Blog

Dlaczego szybka symulacja planów produkcyjnych jest teraz tak istotna i jak abas ERP pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji?

 Trudność w pozyskaniu informacji w czasie rzeczywistym o dostępności zasobów (np. w sytuacji braku materiałów, braku personelu, awarii), niedokładna rejestracja postępów w realizacji zleceń, a do tego czasochłonne tworzenie planu produkcji w oparciu o ręczne opracowywane struktury produktów. Taka sytuacja wiąże się ze zwiększoną liczbą nieplanowanych przestojów, częstymi przezbrojeniami, utrudnioną możliwością reakcji na niekorzystne odchylenia i generowaniem wysokiego poziomu stresu.

Jak zatem zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych, zminimalizować liczbę przestojów, złomu obiegowego i zwiększyć terminowość produkcji? Warto przyjrzeć się obecnej strategii i zastanowić się czy narzędzia wykorzystywane do jej realizacji odpowiadają rzeczywistym potrzebom firmy. 

Planowanie jako kluczowy element zarządzania produkcją

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo produkcyjne oferuje szeroką gamę wyrobów skatalogowanych, czy produkowanych na zamówienie, w seriach różnej wielkości, w warunkach zróżnicowanego popytu, to poprawa planowania i sterowania produkcją opartego na dostępności zasobów (ludzi, maszyn, materiałów, narzędzi) i skrócenie czasu symulacji planu produkcji wysuwają się na pierwszy plan. 

Osiągnięcie celu jakim jest zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych nie jest łatwym zadaniem. Wysoka dynamika warunków zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (zmieniające się ceny materiałów, surowców, rosnące ceny energetyczne, pandemia, inflacja, niestabilność w łańcuchu dostaw i konflikt za wschodnią granicą kraju) jest czynnikiem znacznie utrudniającym planowanie produkcji. 

Chcąc jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, przy zachowaniu wysokiej jakości wyrobów i jednocześnie rentowności produkcji potrzebne jest spełnienie pewnych warunków.

Korygowanie planu na bieżąco

Często jest tak, że plan, ze względu na trudną do przewidzenia dynamikę czynników produkcyjnych i niestabilnego łańcucha dostaw, przestaje być aktualny, chwilę po jego wygenerowaniu. Wymusza to konieczność sterowania produkcją i stałej optymalizacji prac w toku w celu uzyskania założonych wcześniej efektów. Właśnie dlatego, jednym z głównych warunków pozwalających na osiągnięcie założonych celów jest możliwość natychmiastowego reagowania na problemy pojawiające się już w trakcie realizacji procesów produkcyjnych i korygowanie planów produkcyjnych. 

Identyfikacja wąskich gardeł, ocena zdolności produkcyjnych i reakcja na potencjalne zagrożenia nie byłyby jednak możliwe bez odpowiedniego przepływu informacji, danych i monitoringu procesów w czasie rzeczywistym. Z myślą o tym, został zaprojektowany abas APS, stanowiący integralną część kompletnego oprogramowania abas ERP. Pozwala on w realistyczny sposób odwzorowywać procesy produkcyjne, opracowywać perspektywiczne plany i sprawdzać w trakcie symulacji różne scenariusze. Dzięki niemu użytkownicy zyskują m.in.: 

  • zwiększenie pewności podejmowania decyzji: pełna przejrzystość planowania z uwzględnieniem ograniczonych zdolności produkcyjnych,
  • możliwość wczesnej identyfikacji wąskich gardeł i nadwyżek zdolności produkcyjnych,
  • możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki,
  • komunikacja oparta na wizualizacji obejmującej wiele działów,
  • możliwość optymalizacji przezbrojeń,
  • prognozowanie i optymalizację wartości różnych wskaźników
  • wzrost produktywności i efektywności.
aps
Bezpośrednia prezentacja obłożenia i wąskich gardeł w abas APS

W widoku analizy zasobów produkcyjnych prezentowane jest w postaci wartości procentowych obłożenie poszczególnych zasobów w danym okresie, czyli w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. Sygnalizacja za pomocą kolorów pozwala szybko ocenić sytuację. W razie potrzeby można przejść do informacji szczegółowych wyświetlanych w postaci wykresów słupkowych.

Widok kolejki prezentuje czas oczekiwania dla poszczególnych zleceń i zasobów, a dzięki zwiększeniu szczegółowości informacji łatwiej podjąć decyzję o konieczności wykorzystania dodatkowych zdolności produkcyjnych, np. wprowadzenia dodatkowych zmian. Pojawia się również informacja, czy uda się dotrzymać terminu dostawy mimo czasu oczekiwania związanego z występowaniem wąskiego gardła. Dzięki temu można odpowiednio wcześnie ustalić, czy będą wymagane dodatkowe zasoby produkcyjne i w którym obszarze pojawi się taka potrzeba.

Monitorowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych z abas APS

Oprogramowanie abas APS udostępnia różnorodne widoki, w których prezentowane są dane związane z planowaniem istotne z punktu widzenia roli użytkownika. Widok zasobów oferuje szybki dostęp do informacji o stopniu wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Zaplanowane operacje technologiczne wyświetlane są dla poszczególnych zasobów w postaci wykresu Gantta. Zasobami mogą być maszyny i pracownicy, ale także narzędzia i środki produkcji.

Konflikty, np. przypadki wielokrotnego obłożenia, da się łatwo zidentyfikować i rozwiązać: wystarczy po prostu przesunąć daną operację technologiczną bezpośrednio na diagramie albo w tabeli obłożenia. Ponadto można przejść z dowolnego rekordu danych na odpowiedni ekran systemu abas ERP. Użytkownik ma również możliwość ograniczenia listy zasobów zgodnie z wymaganym poziomem szczegółowości oraz uzyskania w widoku podzielonym przeglądu całej sieci zamówień z uwzględnieniem zależności od zakupionych części.

Optymalne rozwiązanie dla produkcji

Planowanie z wykorzystaniem rozwiązania abas APS to proces interaktywny. Po zmianie kolejności i priorytetów lub wprowadzeniu zasobów alternatywnych plan produkcji zostanie zaktualizowany w ciągu kilku sekund. Można tworzyć różne scenariusze planistyczne i wybrać optymalne rozwiązanie, które pomoże w osiągnięciu założonych celów biznesowych również w czasach trudnych do przewidzenia zmian.