Konferencja mŠVOK 2023 już za nami!

konferencja

6th International Student Scientific Conference mŠVOK 2023 oraz 4th Logistics Days in Zielona Góra były niezwykłą okazją do poznania najnowszych trendów i rozwiązań w dziedzinie logistyki, a także do nawiązania cennych kontaktów z ekspertami i praktykami z różnych branż.

Jako partner konferencji, firma Abas Business Solutions Poland (Abas) podzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie wdrażania i zastosowania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Pierwszy dzień konferencji: interesujące wystąpienia

W pierwszym dniu wydarzenia specjaliści z ramienia Abas, Marek Kużdowicz i Karol Obaz, poprowadzili podczas konferencji dwie ciekawe prelekcje. Jedna dotyczyła sposobów pomiaru skuteczności i efektywności procesu sprzedaży, a druga - analizy metody wdrożenia systemu ERP na przykładzie badanych przedsiębiorstw. Obie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami ze strony uczestników konferencji. Ponadto Marek Kużdowicz za swoje wystąpienie (How to measure the effectiveness and efficiency of the sales proces) został wyróżniony jako autor jednej z najlepszych prezentacji otrzymując nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr hab. Piotra Kułyka, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ).

Nagroda Dziekana dla Marka Kużdowicza

Na zdjęciu: dr hab. Piotr Kułyk prof. UZ, dr Dariusz Lesicki Wiceprezydent Miasta Zielona Góra, Marek Kużdowicz, mgr Mateusz Kurowski  

Pierwsze miejsce za najlepszą prezentację (pt. Location Selection for Logistics Centre using PROMETHEE method) zdobyła Tereza Machačowá (SAVS) otrzymując nagrodę z rąk dra Pawła Kużdowicza, Członka Zarządu Abas Business Solutions Poland.

Debata - wręczenie nagrody

Na zdjęciu: Tereza Machačowá, dr Paweł Kużdowicz

Drugi dzień konferencji: praktyczne oblicza logistyki

Po pierwszym dniu pełnym prezentacji studentów, przyszedł czas na debatę przedsiębiorców pt. Praktyczne oblicza logistyki, będącą punktem styku teorii z praktyką i jednocześnie jednym z najważniejszych punktów programu drugiego dnia konferencji. W dyskusji wzięli udział:


dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ, Prezes ZWiK Sp. z o.o.
Tomasz Kamiński, Prezes Schnug Polska Sp. z o.o.
dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, Prezes PTE Zielona Góra
Marek Latkowski, Właściciel Legarto Logistic Sp. z o.o.
dr inż. Paweł Kużdowicz, Członek Zarządu Abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.
Rafał Duchnowski, Kierownik Oddziału Kim Johansen Transport Group
Jacek Starościc, CEO Perceptus Sp. z o.o.
Piotr Kaciunka, Krotrans Sp. z o.o.
Tomasz Kupidura, Dyrektor ds. Logistyki sportano.com Sp. z o.o.

Abas partnerem kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania

Abas Business Solutions Poland to globalny lider cyfryzacji dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, który od wielu lat dostarcza nowoczesne rozwiązania ERP. Firma nie tylko pomaga swoim klientom w optymalizacji procesów biznesowych, lecz także wspiera rozwój nauki i edukacji w zakresie logistyki. Współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim, gdzie udostępnia oprogramowanie Abas ERP do realizacji zajęć dydaktycznych z różnych przedmiotów. Jest także partnerem i sponsorem wielu inicjatyw akademickich, takich jak międzynarodowa konferencja „25 lat badań i dydaktyki controllingu w Zielonej Górze”, 3-tomowa monografia „Podstawy logistyki” autorstwa prof. Stanisława Krawczyka, a teraz również Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Zielonogórskie Dni Logistyki. Za wspieranie inicjatyw studenckich oraz dzielenie się wiedzą podziękowania od Katedry Logistyki i Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał dr Paweł Kużdowicz.

„Współpraca między światem nauki a biznesu jest kluczowa dla rozwoju opartego na innowacjach. Dzieje się tak, ponieważ uniwersytety tworzą ważną przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązywania ciekawych kontaktów i są punktem zderzania się różnych pomysłów, z których zrodzić się mogą nowatorskie rozwiązania,” podsumowuje dr Paweł Kużdowicz.

Nagroda dla Pana P. Kużdowicza

Na zdjęciu: dr Paweł Kużdowicz, dr Agnieszka Perzyńska, mgr Mateusz Kurowski