„Sky is the limit” - Protec Sp. z o.o., specjalizujący się w szeroko pojętej obróbce metalu, o 5 latach z Abas ERP

Sky is the limit

Abas Business Solutions Poland, wchodzący w skład Grupy Abas, lidera w obszarze cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych, od 2016 r. projektuje i wdraża innowacyjne rozwiązania usprawniające proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Dzięki wykorzystaniu doświadczeń i wiedzy Grupy Abas, wdrożenia systemu ERP cechują się skróconym czasem o ok. 30% w porównaniu ze średnią rynkową. Sprawdzona metodyka wdrożeniowa zapewnia przestrzeganie ram budżetowych, terminów oraz szybki zwrot z inwestycji, a współpraca nastawiona na poznanie i zrozumienie wizji i potrzeb klienta - doskonałe dostosowanie systemu do jego indywidualnych wymagań.

„Niezależnie od tego, czy dana firma zatrudnia dwadzieścia czy tysiąc osób, zawsze mamy ten sam cel: zoptymalizowanie procesów biznesowych klienta tak, aby zapewnić mu oszczędność czasu, optymalizację kosztów, lepszy przegląd sytuacji oraz możliwość tworzenia pewniejszych planów i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Jesteśmy dumni, że od wielu lat klienci darzą nas zaufaniem, a najlepszym dowodem ich zadowolenia są referencje,” mówi Łukasz Rasała, Członek zarządu Abas Business Solutions Poland. 

Abas Business Solutions Poland jest partnerem ukrytych liderów (ang. Hidden Champions), czyli dużych i średnich przedsiębiorstw, które zajmują czołowe pozycje w swoich segmentach rynku. W Polsce jedną z takich firm, wiodącą prym w produkcji elementów mocujących i montażowych m.in. do systemów przemysłowych, jest Protec Sp. z o. o. znajdujący się w niewielkiej miejscowości Chróścice w woj. opolskim. Firma powstała w 1991 roku i od ponad 30 lat niezmiennie specjalizuje się w szeroko pojętej obróbce metalu.

Co łączy Abas i Protec?

5 lat owocnej współpracy. O niej, celach biznesowych i zmianach wprowadzonych dzięki systemowi Abas ERP w wywiadzie z Abas Business Solutions Poland opowiada Krzysztof Wolny, Kierownik działu IT w Protec.

 

Agnieszka Wartalska (AW): Czy mógłby Pan zacząć od opowiedzenia historii wyboru systemu ERP?  

Krzysztof Wolny (KW): Pomysł wdrożenia nowego systemu klasy ERP w firmie Protec zrodził się w roku 2017, kiedy to firma borykała się z coraz większymi problemami związanymi z ówcześnie wykorzystywanym systemem ERP. Posiadał on wiele ograniczeń i nie był w odpowiedni sposób wdrożony i nie posiadał wymaganych przez nas funkcji. Zaczęliśmy wtedy intensywne poszukiwania systemu dopasowanego do naszych specyficznych potrzeb i tak wybór padł na Abas ERP.

AW: Co w Pana opinii było najważniejszym celem biznesowym przyświecającym podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu ERP?

KW: Z mojej perspektywy najważniejszym celem było uzyskanie kontroli nad kosztami generowanymi w skutek naszej działalności produkcyjnej. To oczywiście w efekcie prowadzi do zwiększenia rentowności. Należy mieć jednak świadomość, że wdrożenie nowego systemu ERP nie przekłada się bezpośrednio na osiąganie celów biznesowych i w początkowym stadium pracy w nowym środowisku efekty mogą być zgoła inne niż pierwotne oczekiwania. Wymierne efekty u nas zaczęliśmy dostrzegać mniej więcej 2 lata od wdrożenia. 

AW: Zanim wdrożyli Państwo Abas ERP jak wyglądał proces zarządzania produkcją?

KW: Odważę się stwierdzić, że zarządzanie produkcją w ujęciu systemowym nie istniało w ogóle. Owszem, pracowaliśmy na ogromnych arkuszach kalkulacyjnych, jednak były one w pełni uzależnione od czynnika ludzkiego. Postęp produkcji również weryfikowany był o wiele rzadziej, a jakiekolwiek traceability było niemożliwe. Naturalnie, realizacja produkcji w takich warunkach jest możliwa, jednak jakakolwiek kontrola czy optymalizacja nie mogły mieć miejsca. 

AW: Co jeszcze się zmieniło od kiedy pracujecie na Abasie? 

KW: Nie ma chyba procesu, który nie uległby optymalizacji dzięki Abasowi. Ogromne możliwości, jakie daje ten system, pozwoliły nam samodzielnie stworzyć mnóstwo modyfikacji w każdym obszarze.  

AW: O ile poprawiła się wydajność produkcji Pana zdaniem? Gdyby miał Pan oszacować, czy będzie to bliżej 10% więcej/mniej?

KW: Sądzę, że jest to więcej, niż 10%. Głównie za sprawą efektywnego wykorzystania możliwości, jakie daje system Abas. Mam tu na myśli gromadzenie danych z pomocą terminali produkcyjnych, a następnie praca na tych danych w celu optymalizacji produkcji jak i całego procesu. 

AW: Jakie zmiany w realizacji kluczowych celów biznesowych  jeszcze Pan dostrzega?

KW: Przede wszystkim zwiększenie przejrzystości procesu produkcyjnego i wyceniania stanu magazynowego. Dzięki zaawansowanym funkcjom waluacji, jakie posiada system Abas ERP, jesteśmy w stanie bardzo szybko poznać rzeczywistą wartość naszego magazynu z dokładnością do jednego miejsca składowania. Podobnie jest w zakresie produkcji w toku, gdzie możemy śledzić bieżące obciążenie kosztowe dowolnego zlecenia produkcyjnego. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo sprawnie wychwytywać ewentualne nieprawidłowości i zapobiegać im w przyszłości. Jest to dla nas ogromna wartość dodana.

AW: A jak jest dzisiaj, co obecnie stanowi jeszcze dla Pana największe wyzwanie w obszarze produkcji? 

KW: Największym wyzwaniem, a raczej celem do zrealizowania w przyszłości jest dla mnie autonomizacja planowania produkcji. W związku z tym, że nasz proces produkcyjny charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością, konieczne jest zaangażowanie sporego zespołu osób zajmującego się jego planowaniem. Moim małym marzeniem jest oddanie tego wszystkiego w ręce systemu Abas, który automatycznie zaplanuje pracę na każdy dzień bazując na danych, które w nim gromadzimy. Jest to trudne zadanie, ale możliwe do wykonania. 

AW: Jak wdrożenie Abas ERP wpłynęło na poprawę takich elementów jak przepływ informacji, zwiększenie wiarygodności danych?

KW: Za sprawą elastyczności systemu, byliśmy w stanie stworzyć wiele udogodnień, które znacznie zoptymalizowały przepływ informacji. Aktualnie system wysyła nam maile i powiadomienia push na telefon w reakcji na dowolną sytuację: wiemy dla przykładu, kiedy przyjeżdża nowa dostawa materiału, czy samochód na załadunek towaru do klienta. Z kolei dzięki wycenie wg. kosztów rzeczywistych, o której już wspomniałem, jesteśmy w stanie łatwo zweryfikować wiarygodność dowolnej wartości w systemie.

AW: A jakie Pan jeszcze widzi rezultaty? 

KW: Myślę, że nastawienie użytkowników do pracy w systemie. Niegdyś bardzo trudno było przekonać pracowników do słuszności wykorzystania systemu ERP. Sądzę, że teraz, po kilku latach od wdrożenia, udało nam się (wspólnie z Państwem) sprawić, że to zaufanie do programu jest dużo większe, a jakość danych dużo lepsza. Dla mnie, osobiście, nadrzędnym celem systemów ERP jest zapanowanie nad chaosem informacyjnym i sądzę, że Abasowi się to udaje. I choć dużo jest jeszcze do poprawy, to jednak dostrzegam światełko w tunelu.

AW: W 2019 pandemia częściowo ‘zamroziła’ niektóre procesy w łańcuchu dostaw u wielu przedsiębiorców. W 2021 nastąpiło ożywienie gospodarcze i firmy produkcyjne odnotowywały nagły wzrost liczby zamówień. Czy podobnie było u Państwa? 

KW: Również, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, odnotowaliśmy duży wzrost zamówień w 2021 roku. 

AW: Czy system Abas ERP pomógł wówczas w obsłudze nowych zamówień? Gdyby nie mieli wtedy Państwo takiego oprogramowania, jak mogłaby wyglądać sytuacja pod kątem terminowości i realizacji zamówień?

KW: Aby poradzić sobie z takim natłokiem pracy, bardzo pomocne okazało się planowanie materiałowe. Abas ERP w standardzie posiada narzędzia, które odpowiednio planują zakupy materiałów i ich wykorzystanie znacząco poprawiło efektywność procesowania nowych zleceń, a przede wszystkim ograniczyło przypadki niezasadnych zamówień zakupowych. Pozostając jeszcze w temacie planowania, to z kolei wykorzystanie narzędzi do planowania płynności finansowej, pozwoliło nam przewidzieć zbliżające się zobowiązania i należności, a przez to ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 

AW: Odnośnie systemu - to już ostatnie pytanie - jakie zalety systemu Abas ERP Pan dostrzega?

KW: Oczywiście, sky is the limit! Jako Kierownik działu IT bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić teraz pracę z innym systemem ERP. Abas, jak już mówiłem, pozwala nam na bardzo wiele. Mamy nieograniczone możliwości integracji z innymi systemami, tworzenia nowych funkcjonalności czy budowania zewnętrznych aplikacji sprzężonych z systemem. Uważam, że wybór tego systemu przez przedsiębiorstwa produkcyjne z własnych działem IT jest bardzo dobrą decyzją, która zwróci się w krótkim czasie. 

AW: Dziękuję.