Abas Business Solutions Poland sponsorem XIII Międzynarodowego Sympozjum na temat Nauki i Przetwarzania Żeliwa 2024 na AGH w Krakowie

Abas sponsorem SPCI

Abas Business Solutions Poland sp. z o.o. z dumą ogłasza swoje uczestnictwo jako sponsor XIII Międzynarodowego Sympozjum na temat Nauki i Przetwarzania Żeliwa (ang. XIII International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron, SPCI), które odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2024 roku na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

SPCI: przedstawiciele branży odlewniczej z całego świata

XIII Międzynarodowe Sympozjum na temat Nauki i Przetwarzania to prestiżowe wydarzenie naukowe, które gromadzi ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli branży odlewniczej z całego świata. Sympozjum, organizowane przez Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbędzie się w dniach 23-26 czerwca 2024 roku. Podczas spotkania poruszone zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przetwarzania żeliwa, nowe technologie, badania oraz przyszłe wyzwania dla przemysłu odlewniczego.

Nasza obecność na konferencji naukowej, jaką jest XIII Międzynarodowe Sympozjum na temat Nauki i Przetwarzania Żeliwa, jest wyrazem naszego zaangażowania w wspieranie świata nauki oraz innowacyjnych rozwiązań w przemyśle odlewniczym. Sympozjum będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz omówienia najnowszych trendów i wyzwań stojących przed branżą żeliwa,” mówi dr Paweł Kużdowicz, Członek Zarządu Abas Business Solutions Poland sp. z o.o.

Abas Business Solutions Poland partnerem branży odlewniczej

Firma Abas Business Solutions Poland sp. z o.o., bliska branży odlewniczej, aktywnie wspiera jej rozwój na wiele sposobów. Sponsoruje istotne konferencje, takie jak SPCI, dzieli się wiedzą i doświadczeniem podczas różnych konferencji branżowych (np. Dzień Odlewnika, lub Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni), jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP). Ponadto dostarcza przedsiębiorstwom produkcyjnym system Abas ERP, który z powodzeniem wykorzystywany jest przez wiele czołowych polskich odlewni, takich jak PGO S.A., Odlewnie Polskie S.A. oraz Fabryka Armatur JAFAR S.A. Warto wspomnieć, że szczególną wartością w ofercie firmy jest unikalny Moduł Odlewniczy w Abas ERP, stworzony we współpracy ze specjalistami z branży metalurgicznej. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, odlewnie mogą osiągać lepsze wyniki poprzez precyzyjne planowanie, harmonogramowanie produkcji, zarządzanie jakością oraz automatyzację procesów produkcyjnych.