Blog

System ERP dla odlewni: optymalizacja 8 głównych obszarów w procesach odlewniczych z abas ERP

Niniejszy artykuł przedstawia obecną kondycję rynku odlewniczego, wskazuje na potencjał i wyzwania z jakimi mierzą się obecnie firmy produkcyjne chcące utrzymać przewagę konkurencyjną, oraz odpowiada na pytanie jak system abas ERP może wesprzeć optymalizację procesów branży odlewniczej w 8 najważniejszych dla niej obszarach.

Obecna kondycja rynku odlewniczego

Wg raportu „Usługi odlewnicze - globalna trajektoria i analiza rynku” w obliczu kryzysu związanego z COVID-19 globalny rynek usług odlewniczych szacowany na 67 miliardów dolarów w roku 2020 ma osiągnąć skorygowaną wielkość 100,8 miliarda dolarów do 2027 roku, rosnąc na poziomie 6% w analizowanym okresie 2020 - 2027.
Prognozowany wzrost w branży powiązany będzie ściśle m.in. z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi wspierających procesy produkcyjne. Nowoczesne odlewnie z całym swoim nowoczesnym parkiem maszynowym i wymagającymi technicznie procesami odlewów, które kurczowo trzymają się swojego status quo, o niewystarczającym poziome świadomości potrzeby transformacji cyfrowej, będą tracić niektóre segmenty rynku, lub nawet w ogóle z niego znikać.

Odlewnie przyszłości

Środowisko produkcyjne w przedsiębiorstwach odlewniczych jest szczególnie złożone i obejmuje wiele komponentów i procesów krytycznych. Sam proces odlewania jest znany jako jeden z najbardziej energochłonnych w gospodarce. Integracja nowoczesnych technologii cyfrowych opartych na czujnikach, digitalizacja operacji produkcyjnych, monitorowanie bieżącego zużycia środków produkcji w czasie rzeczywistym, identyfikacja wąskich gardeł i uniknięcie potencjalnych przestojów to tylko niektóre elementy włączenia zasad Przemysłu 4.0 do tradycyjnych odlewni mające pomóc w tworzeniu odlewni przyszłości. Zastosowanie rozwiązań cyfrowych, w tym systemu klasy ERP, optymalizuje produkcję, pozwala oszczędzać czas i koszty z nią związane. W stronę właśnie takich, nowoczesnych rozwiązań integrujących poszczególne działy w firmie kieruje wzrok coraz większa liczba przedsiębiorstw chcących nie tylko pomyślnie realizować wszystkie procesy biznesowe ale dążących do uzyskania przewagi konkurencyjnej i zbudowania odlewni przyszłości.  
Nie każde jednak przedsiębiorstwo z sektora dużych i średnich firm potrzebuje tego samego. Musi mieć natomiast możliwość płynnego włączenia każdego potrzebnego mu komponentu w zintegrowany system. Z myślą o tym firma ABAS opracowała elastyczne rozszerzenia systemu abas ERP dostosowane do potrzeb branży odlewniczej.

Optymalizacja 8 głównych obszarów w procesach odlewniczych

W poniższej sekcji, przedstawione zostanie 8 najważniejszych procesów w branży odlewniczej oraz wyjaśnione zostaną sposoby w jakie optymalizuje je system abas ERP – zaprojektowany specjalnie dla tej branży Moduł Odlewniczy, którego zalety dostrzegają największe odlewnie w Polsce oraz na rynku międzynarodowym (m.in. Polska Grupa Odlewnicza (PGO),  Kalenborn, Polskie Odlewnie, Duker, Kuipers, WMH (Westdeutscher Metall-Handel), Procast, Bass). Warto wspomnieć, że system w uznaniu za swoją wyjątkową elastyczność i wsparcie procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw został nagrodzony Symbolem Innowacji.
 

infografika-modul-odlewniczy-abas-erp

1. Wsparcie procesów odlewniczych

Wspomniana już elastyczność Modułu Odlewniczego jest swoistym wyróżnikiem systemu stanowiącym źródło korzyści dla użytkownika. Ma on bowiem możliwość obsługi zarówno produkcji jednostkowej (np. duże odlewy wykorzystywane do budowy części silnika okrętu) jak i seryjnej (np. mniejszych komponentów wykorzystywanych w branżach automotive, zbrojeniowej, kolejowej, morskiej, górniczej i innych). Co więcej, system abas ERP obsługuje również różne typy formierni – ręczną lub automatyczną (linie produkcyjne).

Jednym z przedsiębiorstw potwierdzającym elastyczność systemu abas ERP jest Polska Grupa Odlewnicza (PGO) – największa polska spółka odlewnicza, produkująca odlewy i odkuwki dla przemysłu. Jak podkreśla Grupa PGO możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków i elastyczność rozwiązania daje abas ERP przewagę nad dotychczas wykorzystywanymi systemami, oraz zapewnia poprawę integracji, wydajności kluczowych procesów biznesowych i potencjału produkcyjnego zakładów Grupy (więcej: tutaj).
Wśród innych korzyści płynących z systemu abas ERP można wymienić łatwość, szybkość i dokładność rozliczenia procesu zalewania odlewów wraz z pełnym bilansem metalu i rozliczeniem złomu obiegowego oraz zbieranie rzeczywistych kosztów wytopu.
Za pomocą jednego kliknięcia producent ma możliwość rozliczenia kosztów pracy pieca stosowanego do obróbki cieplnej z dokładnością do jednego odlewu – na podstawie jego wagi.

2. Wytapialnia: większa przejrzystość 

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, nowoczesny system abas ERP zapewnia producentom dostęp do pełnego śledzenia materiałowego, natychmiastowy wgląd (zawsze i wszędzie) i transparentność procesu wytwórczego co jest newralgiczne dla spełnienia wysokich wymagań jakościowych wyrobów.

System pozwala utrzymać kontrolę nad kluczowymi wskaźnikami obrazującymi wydajność produkcji i umożliwia ich analizę. Do wskaźników tych należy m.in. zużycie materiału, koszty eksploatacyjne, czasy przestojów czy ilość wybrakowanych produktów.
Za pomocą systemu abas ERP można kompleksowo śledzić partie na całej długości łańcucha logistycznego. Rozwiązanie zapisuje pochodzenie i przeznaczenie poszczególnych partii produktów. Narzędzia abas do zarządzania partiami pomagają sprostać wszelkim wymogom jakościowym określonym w międzynarodowych standardach certyfikacyjnych.
Wydajne procesy na całej długości łańcucha tworzenia wartości odciążają pracowników i usprawniają produkcję.

3. Zgłoszenia produkcyjne

Bez informacji zwrotnych z działu produkcji nawet najlepsze plany szybko stają się makulaturą. Dlatego w oprogramowaniu abas ERP standardem jest rejestrowanie danych eksploatacyjnych. Czas przetwarzania, ilości rzeczywiste, straty i ilości wymagające dodatkowej obróbki oraz powiązane przyczyny są szybko rejestrowane podczas produkcji — na terminalu lub za pomocą urządzeń mobilnych. O przepływ danych do i z maszyn klienta dba platforma integracji abas Connect, dzięki której można łatwo, przez samą konfigurację, zrealizować komunikację z instalacją. Kluczowe znaczenie dla bezproblemowej produkcji ma także przygotowywanie informacji dla pracowników.
Z abas ERP,  można przeglądać i modyfikować propozycje zleceń produkcyjnych i zlecenia, wyceny produkcji w toku, monitorować zaplanowane terminy, tworzyć dokumentację roboczą, zaksięgować pobrany materiał lub w przejrzysty sposób wykrywać i eliminować niedociągnięcia, takie jak brakujące części czy niezaksięgowane dokumenty eksploatacyjne.

4. Laboratorium na miarę Przemysłu 4.0

Moduł Laboratorium, stworzony z myślą o odlewnictwie, usprawnia i ułatwia proces jakościowej kontroli dostaw. Pozwala m.in. na zebranie w jednym miejscu badań chemicznych (np. możliwa integracja ze spektrometrem) i wytrzymałościowych. Umożliwia generowanie certyfikatów jakościowych. Automatyczna integracja danych pomiędzy maszynami a systemem abas ERP jest częścią koncepcji Przemysł 4.0.

5. Planowanie i optymalizacja produkcji

Wzrost wydajności procesów produkcji jest główną korzyścią z planowania i optymalizacji produkcji z abas ERP. Identyfikacja przyczyny przestoju, monitoring płynności produkcji, zmian planistycznych wraz z innymi wskaźnikami pozwalają na osiągnięcie zamierzonego celu poprzez możliwość podejmowania decyzji opartych na faktach.

  • Ilustracja zmian planistycznych

W graficznych widokach procesów można wskazać powiązania między dostępnością i zapotrzebowaniem na moce produkcyjne i materiał. Skutki poszczególnych zmian planistycznych stają się w ten sposób natychmiast widoczne.

  • Unikanie przestojów

Park maszynowy generuje wysokie koszty. Dzięki optymalnemu planowaniu maszyny są wykorzystane w większym stopniu, a tym samym szybciej się zwracają.

  • Optymalizacja wydajności

System abas ERP pozwala bez trudu przeprowadzać symulacje scenariuszy warunkowych z uwzględnieniem dostępności materiału i ograniczonych mocy produkcyjnych, co pomaga w skutecznej optymalizacji wydajności produkcji.

  • Wzmocnienie zespołu

Pracownicy mają dostęp do informacji w systemie, które pozwalają im podejmować przemyślane decyzje z uwzględnieniem wszystkich elementów.

  • Wykrywanie wąskich gardeł

Rozwiązanie pomaga wykrywać występujące regularnie wąskie gardła w obszarze zasobów, które obniżają ogólną wydajność. Tutaj opłacalne mogą się okazać inwestycje.
Wsparcie planowania stanowi wizualizacja procesu na wykresach Gantta.

6. Obsługa rdzennic i kompletów modelowych

Dla kierowników zakładów produkcyjnych złożone procesy produkcji, awarie maszyn, wąskie gardła w dostępności personelu, krótkie terminy dostaw i konieczność szybkiego podejmowania decyzji są na porządku dziennym.
W ramach planowania produkcji i sterowania nią trzeba uwzględniać olbrzymie ilości danych, zależności i ograniczeń (bieżąca kontrola zużycia narzędzi, nadzór nad ich regeneracją, zbieranie kosztów napraw), a na każdym etapie realizacji zleceń trzeba podejmować przemyślane decyzje.
Moduł APS (ang. Advanced Planning and Scheduling - Planowanie precyzyjne) pozwala wizualizować procesy, materiały i moce produkcyjne, umożliwiając w ten sposób szybsze i sprawniejsze planowanie. Dzięki temu pracownicy działu produkcji są w stanie szybko identyfikować wąskie gardła w obszarze materiałów i zdolności produkcyjnych oraz odpowiednio na nie reagować.  
Dzięki automatycznemu monitoringowi, zarządzaniu środkami produkcji i śledzeniu sprawności poszczególnych elementów możliwe jest podejmowanie zawczasu działań zapobiegawczych, a co za tym idzie unikanie awarii i minimalizowanie ich konsekwencji.

7. Zakupy surowców

Profesjonalne zakupy zwiększają zyski przedsiębiorstwa. Pełna cyfryzacja procesów związanych z dostawcami niesie ze sobą dodatkowy potencjał oszczędności. Specjaliści ds. zakupów kładą też nacisk na dużą wydajność dostaw i niezmienne pytanie, jak skrócić terminy zaopatrzenia.
Wszystkie koszty zaopatrzenia są przejrzyste, ponieważ abas ERP dokładnie wyszczególnia wydatki, takie jak ceny surowców i koszty transportu.
Dzięki porównaniu warunków oferowanych przez dostawców — skali cen, poziomów rabatów, terminów dostaw, kontraktów ramowych, dopłat do materiałów itp. — dla każdego artykułu można stwierdzić, który dostawca najlepiej spełnia wymagania firmy.
Użytkownik systemu ma możliwość porównania dotychczasowych ustawień planistycznych (wielkość partii, minimalny stan zapasu) z ustawieniami sugerowanymi przez system na podstawie ruchów magazynowych z przeszłości. Optymalna wielkość partii jest obliczana za pomocą algorytmu Andlera.

8. Traceability produkcji

Traceability to moduł identyfikowalności, który umożliwia prześledzenie drogi wszystkich komponentów i technologii stosowanych przez wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu dostaw, przez co łatwiejsze staje się egzekwowanie narzuconych norm. W procesie produkcji identyfikowalność pełni rolę gwaranta jakości i bezpieczeństwa. Dzięki numerom seryjnym, zarządzaniu partiami i śledzeniu artykułów na poziomie pojemników użytkownik zawsze dysponuje aktualnymi informacjami. Oprogramowanie abas ERP wspomaga go także przy optymalnej koordynacji przepływu towarów, np. przez komisjonowanie zoptymalizowane pod kątem kolejności pobierania artykułów, automatyczne uwzględnianie opakowań wysyłkowych i planowanie wysyłki. W ten sposób można przyspieszyć rotację zapasów, utrzymać optymalne stany magazynowe i zadbać o wysoką gotowość dostaw.