Blog

Bierność w niepewnych czasach pułapką dla rozwoju

Dla kierowników zakładów produkcyjnych:

  • złożone procesy produkcji,
  • wąskie gardła w dostępności personelu,
  • awarie maszyn,
  • krótkie terminy dostaw i konieczność szybkiego podejmowania decyzji

są na porządku dziennym. Wyzwania wiążące się z obecną sytuacją gospodarczą wprowadzają tu dodatkową dynamikę: zmieniające się ceny materiałów, surowców, skaczące ceny energetyczne, pandemia, inflacja, niestabilność w łańcuchu dostaw i konflikt za wschodnią granicą kraju. Nasuwa się pytanie: jak reagować jako firma produkcyjna w niepewnych czasach?

Symulacja rentowności produkcji

Analiza danych w czasie rzeczywistym pozwala na przekucie ich we wnioski, pomagając podjąć odpowiednie decyzje i działania. Wiedza które produkty mają dodatnią marżę, które są obecnie opłacalne pozwala producentom szybko i trafnie antycypować, które projekty są najbardziej rentowne, a tym samym efektywnie zarządzać dostawami materiałów i zabezpieczaniem przedsiębiorstwa na najbliższe kwartały. W świetle tak dynamicznej rzeczywistości dokładna kalkulacja z uwzględnieniem zmieniających się cen surowców jest szczególnie ważna. System abas ERP pozwala na symulacje, który wariant produkcji będzie opłacalny. Usprawnia to funkcjonowanie przedsiębiorstwa i pomaga w osiąganiu celów biznesowych. Ponadto, system ERP pozwala elastycznie zarządzać wszystkimi procesami produkcyjnymi, planować wykorzystanie zasobów i terminy oraz stale monitorować produkcję, przyczyniając się do zbudowania sprawnego i przejrzystego łańcucha tworzenia wartości.

Dopracowane narzędzia analityczne systemu abas ERP, pomagają nie tylko w precyzyjnej kalkulacji wstępnej i wynikowej, w monitorowaniu postępów w realizacji projektu, lecz także w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem dzięki możliwości wytypowania opłacalnych projektów oraz informacji, którzy dostawcy oferują atrakcyjne warunki i niezawodne dostawy, w których koszty wymykają się zwykle spod kontroli, identyfikacji wąskich gardeł oraz w których procesach tkwi niewykorzystany potencjał zwiększenia wydajności.

Nowoczesny system abas ERP pomaga zatem w ocenie rentowności realizowanych projektów nie tylko na etapie ich planowania, ale przede wszystkim na bieżąco - w całym cyklu życia projektu. Zapewnia to przedsiębiorcom wymierne korzyści w postaci zdolności do podnoszenia efektywności funkcjonowania, gotowości do zmian i do skutecznego osiągania celów.

Popandemiczny look back - czyli jak okiełznać klęskę w tym urodzaju

Ożywienie gospodarcze - które obserwowaliśmy już w 3 kwartale 2020 r. i w wyniku którego nastąpiła odbudowa popytu - dla wielu firm wiązało się z wyzwaniem obsługi gwałtownej kumulacji zapotrzebowania na różnorodne produkty. Bez odpowiednich narzędzi do planowania produkcji, okiełznanie tak nagłej klęski urodzaju byłoby trudne, lub nawet niemożliwe.

W odpowiedzi na potrzeby dyspozytorów oprogramowanie abas ERP łączy wszystkie istotne dane planistyczne: zamówienia klientów z uzupełnianiem zapasów minimalnych, zapasy z zakupami, obłożenie maszyn z czasami cykli, a terminy dostawy z terminami zaopatrzenia. Na podstawie takich zintegrowanych danych można zaplanować produkcję. System abas ERP automatycznie generuje przy tym propozycje zleceń produkcyjnych i obłożenia maszyn z uwzględnieniem terminów i zasobów. Za pomocą narzędzi do zaawansowanego planowania i tworzenia harmonogramów (ang. Advanced Planning and Scheduling - APS) wizualizuje obłożenie maszyn, identyfikuje wąskie gardła i optymalizuje kolejność działań.

Firmy produkcyjne, które wykorzystały okres lockdownu jako dobry moment na przyjrzenie się produkcji, podjęcie decyzji o rozpoczęciu lub dokończeniu wdrożenia systemu, dziś, z perspektywy czasu mogą mówić o korzyściach w postaci utrzymania konkurencyjności, możliwości zdalnego zarządzania przedsiębiorstwem, monitoringu i uzyskiwaniu potrzebnych informacji z każdego działu w czasie rzeczywistym.

Strategiczna decyzja o wdrożeniu sytemu ERP pozwoliła na uniknięcie pułapki biernego oczekiwania na ‘lepsze czasy’. W końcu, odbicie gospodarcze zapukało ze wzmożoną siłą do producentów, a dzięki odpowiednim narzędziom nie zostało ‘odprawione z kwitkiem’.

Podsumowując

Kurczowe trzymanie się statusu quo może działać na niekorzyść i choć może wydawać się to dziwne, właśnie teraz, w chwili ‘niepewności’, nadszedł czas aby zadać sobie pytanie: co zrobić, by móc skutecznie realizować cele biznesowe, wytypować opłacalne projekty, a w przyszłości obsłużyć wzrost liczby zamówień i śmiało rozwijać swoją firmę. Bo jak pokazują przykłady firm, które podjęły strategiczne decyzje w czasach lockdownu, porzucenie tej bierności, wykorzystanie momentu i inwestycje w nowoczesne narzędzia usprawniające procesy produkcyjne i zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiły wejście w erę cyfryzacji, zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na dynamicznym rynku.

 

Obserwuj nas na FB   Obserwuj nas na LI