Blog

abas Business Solutions Poland partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Zielonogórskie Dni Logistyki

25 kwietnia 2023 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się 3-dniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „6th International Student Scientific Conference mSVOK 2023” w ramach IV edycji „Zielonogórskich Dni Logistyki”, której partnerem jest abas Business Solutions Poland, jeden z wiodących dostawców oprogramowania klasy ERP dla firm produkcyjnych w Polsce. Konferencja ma na celu zaprezentowanie i omówienie nowych trendów, rozwiązań, wymianę doświadczeń oraz podzielenie się wynikami najnowszych badań z zakresu logistyki.

„Jako firma, która wywodzi się ze środowiska akademickiego, z przyjemnością wspieramy interesujące inicjatywy i projekty łączące wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest nadchodząca konferencja, na której spotka się grono praktyków i przedstawicieli świata nauki reprezentujących kilka różnych uczelni: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, Słowackiej Politechniki w Bratysławie, Wyższej Szkoły Logistycznej Přerov oraz Uniwersytetu Škoda Auto w Czechach,” powiedział dr Paweł Kużdowicz, Członek Zarządu abas Business Solutions Poland.

Konferencja Naukowa to okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych środowisk związanych z nauką i logistyką. Wśród uczestników znajdą się studenci, samorządowcy, wybitni krajowi i zagraniczni badacze naukowi oraz praktycy branży logistycznej. Podczas konferencji, przedstawiciele abas Business Solutions Poland poprowadzą prelekcje związane z wdrażaniem i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w firmach produkcyjnych. Ponadto,  poruszone zostaną następujące tematy:

  • logistyka i łańcuch dostaw,
  • systemy informatyczne w logistyce,
  • nowoczesne systemy magazynowe,
  • handel elektroniczny,
  • inteligentne systemy w logistyce,
  • rozwój logistyki na rynkach wschodzących,
  • alternatywne formy napędu pojazdów,
  • zrównoważona logistyka,
  • przemysł 4.0,
  • logistyka miejska.

Zwieńczeniem wydarzenia w dniu 27 kwietnia będzie Gala Wręczenia Nagród za najlepsze prezentacje artykułów studentów, a następnie "Debata Przedsiębiorców", w której z ramienia abas Business Solutions Poland weźmie udział dr Paweł Kużdowicz.

abas Business Solutions Poland wspiera obszary logistyki nie tylko wśród przedsiębiorców, ale także w świecie nauki. Od lat angażuje się w działania akademickie, a studentom kształcącym się w zakresie logistyki oferuje szansę zdobycia doświadczenia zawodowego (w formie stażu lub praktyk). Ponadto, firma wspomaga różne inicjatywy edukacyjne. W 2017 r. była partnerem międzynarodowej konferencji „25 lat badań i dydaktyki controllingu w Zielonej Górze”, jest sponsorem 3-tomowej monografii „Podstawy logistyki” autorstwa prof. Stanisława Krawczyka, a już od 6 lat udostępnia oprogramowanie abas ERP do realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim z przedmiotów: Logistyka zaopatrzenia i produkcji, Rachunkowość, Systemy informatyczne w logistyce.