abas Service Planner

Planowanie serwisu to zadanie skomplikowane i generujące znaczne koszty – idealną formą wsparcia dla takiego procesu jest graficzne planowanie prac serwisowych zintegrowane z systemem ERP - poznaj korzyści płynące z zastosowania narzędzia abas Service Planner!

abas Service Planner

Planowanie serwisu to zadanie skomplikowane i generujące znaczne koszty - idealną formą wsparcia dla takiego procesu jest graficzne planowanie prac serwisowych zintegrowane z systemem ERP - poznaj korzyści płynące z zastosowania narzędzia abas Service Planner!

abas Service Planner to: proste, przejrzyste planowanie i ustalanie terminów prac serwisowych w graficznym planerze serwisowym, wygodne korygowanie planu metodą „przeciągnij i upuść”, optymalny przegląd zleceń serwisowych, zasobów, obciążeń i materiałów, bogate możliwości personalizacji, planowanie prac serwisowych dla wielu lokalizacji i przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej - pobierz e-book teraz!