Skip to main content
 
ERP Software im Einsatz bei Maschinen- und Anlagenbau Icon weiß abas erp
Endüstriyel Makina İmalatı

Endüstriyel Makine Üretimi için ERP

Endüstriyel makina üretim çevrelerinin zahmetli ortamını, küçük partilerle alınan karmaşık ürünler, devam etmekte olan üretim sürecinin değişkenliği ve kurum içerisinde Endüstri 4.0 yüzünden oluşan yatırım baskıları karakterize eder. Düşük fiyat segmentinden uluslararası rakipler ve ana pazardaki ticari politikalara bağlı belirsizlik ortamı, bu dışa bağımlı sektörün durumunu kötüleştirmektedir. Gelecek odaklı şirketler tam da bu nedenle, giderek artan oranda dijitalleşmekte ve süreçlerini IT uygulamalarıyla optimize etmektedirler. 

Değişim temposuna ayak uydurun ve temel uzmanlıklarınıza odaklanın: kalite.   

 • Özgün, tek seferlik imalatlar
 • Özel Üretim
 • Küçük seriler/partiler
 • Varyantlar
 • Proje bazlı üretim
Endüstriyel Makine Üretimi için ERP
 • abas ERP Ürün Broşürü

  Başarılı bir ERP projesinin anahtarı, sektörünüzün getirdiği ihtiyaçları ve kritik noktaları bilen ve ERP yazılımını bu doğrultuda terzi usulü esnetebilen tecrübeli bir iş ortağınızın olmasıdır. abas ERP projeleri, tüm abas iş ortağı ağı tarafından, gerçekleştirdikleri 3.300’den fazla projenin tecrübesi ile desteklenir.

Endüstriyel Makineye özgü bir ERP'yi göz önünde bulundurun

50_50

Endüstriyel makina imalatçıları neden ERP yatırımı yapıyor​

Türbinler, baskı yahut paketleme makinaları, asansörler, yapı inşaat makinaları ya da hassas aletler fark etmeksizin, makina ve mekanik imalatçılarının her biri kendi niş sahasında iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda iyi birer planlayıcı ve esneklik ustasıdırlar. Yönetim, gün geçtikçe artan, zaman ve maliyet baskılarıyla genel uygulamaları düzenlerken, çoğunluğu komplex olan ürünlerini müşteri taleplerine göre uyarlamak ve üretim esnasında değişiklikler yapmaları çok olağandır.

Sektöre özel bir ERP sistemi; mekanik mühendislik ve tesis üreticiliği için süreç hızlandırmanın yanı sıra, verimli ve mümkün olan en yüksek fayda düzeyinde üretimi garantiye almak için gereklidir.

Risk faktörü olarak belirsizlik​

Zorlu geçen pek çok kriz yılından sonra, ağırlıklı olarak orta ölçekli mekanik ve tesis imalatçılarının sipariş defterlerinin tekrar dolmasına rağmen, iyimser satış tahminleri bile sıfırın sadece biraz üzerinde seyretmekte. Uluslararası krizler ve belirsizliklerden etkilenen sanayinin sorunu ne Rus yaptırımları, ne Çin'in ekonomik zayıflığı, ne de Birleşik Devletler ile yapılan serbest ticarettir. Esas mesele; %65 dolaylarındaki ihracat kotasıdır.

Aynı zamanda küreselleşmenin bir sonucu olarak, Uzakdoğu'lu ucuz fiyat sunan tedarikçilerin, tedarik yönetimi ve fiyatlandırma politikaları üzerinde ciddi baskı oluşturacak şekilde ürünlerini piyasaya sürmekte olduklarını da göz ardı etmemek gerekir. 

50_50

İtici Güç : Endüstri 4.0

İtici Güç : Endüstri 4.0 İyi haber: Dijitalleşmenin sonucu olarak mekanik mühendisliği için pozitif bir enerji beklenmekte. 3D baskı ve robotik tasarımlar gibi yenilikçi teknolojilerle gelen verimlilik artışıyla kurulan dengeye karşın, yatırım başlıca sorundur. Otomatik süreçler sadece üretimle sınırlı değildir. Aynı zamanda, optimize edilmiş malzeme yönetimi, tüm değer zincirinde daha hızlı iletişimi ve hatta önemli ölçüde iyileştirilmiş bir satış sonrası servis süreci de sağlar.

Benzersiz parçalar, küçük seriler veya varyant uzmanları olsunlar :İhale vb. çalışmalarda 4.0 üreticileri, ancak maliyetlerini, kaynaklarını ve üretim kontrolünü mükemmel bir şekilde yönetirlerse ancak rekabetçi kalabilirler. Yenilikçi mekanik ve tesis mühendisliği firmaları kendi kullandıkları ERP sistemlerini teste tabi tuttuklarında, bu BT çözümleri endüstriyel gereksinimlerin yanı sıra, dijital dönüşümlerini de karşılayabilecek mi acaba?

Dijitalleşmeyi ve veri analizini keşfetmekte geride kalanlar için rekabet etmek zor olabilir. Rekabetçi maliyetlerin giderek arttığı bir pazarda, hiçbir şirket, pazardaki eşdeğerlerine karşı maliyet ve gelir pozisyonlarını iyileştirebileceği fırsatları kaybetmeyi göze alamaz.

PricewaterhouseCoopers

50_50

Entegre ürün geliştirme
Mekanik ve tesis üreticilerinin üretim destek yapısı, kayda değer ölçüde iş süreçleriyle şekillenir. Üretim hattında ilk bileşenler hazırlanırken; satın alma ve lojistikteki aşağı ya da yukarı yöndeki akışı etkileyebilecek en ince detaylar, müşteri ve tasarımcıdan eksiksiz şekilde alınır. CAD/PLM sistemi ile doğrudan eşleşen bir ERP sistemi, diğer iş bölümleri ile tasarım arasındaki koordinasyonu basitleştirir. 
 
Esnek tedarik

Endüstriyel seri üretimin tersine mekanik ve tesis üreticileri, bir proje basamağından bir diğer proje basamağına geçen dinamik planlar yaparlar. Güncel ürün ağaçlarını destekleyen bir ERP sistemi ise;  zamanlama ve satın alma optimizasyonu için önem arz eder. 

Hesaplama güvenliği 
Endüstriyel makina üreticileri fiyatlandırma yaparken, sadece gözleme dayalı veri ve ilk tasarım görüşlerini referans alabilirler. ERP sistemi, sadece tek bir tuşlama ile benzer projelerin bilgilerini, güncel fiyat tablolarını ve kaynakları gösterir. Güvenilir veriler ve gerçekçi risk payları baz alınarak, teklifler hesaplanır ve projenin gelişimi, gerçekleşen maliyetler ile karşılaştırılarak en iyi şekilde yürür.

Entegre üretim 
Durmaksızın değişen detaylarıyla çok sayıda parça içeren küçük partiler ve meanik tesis üreticiliğindeki özel durumlar, verimli planlama ve üretim kontrolünü fazlasıyla komplike hale getirmektedir. Akıllı tesise dönüşmede PPS (production planning scheduling) ve APS (advanced planning and scheduling) vasıtasıyla BT çözümleri sunan ERP sistemine adapte olan üreticiler, kendi üretim faaliyetlerini optimal düzeyde kullanırlar ve böylelikle hazırlık maliyetlerini ve işlem için ayrılan süreyi en aza indirirler.

Endüstriyel makina imalatçıları için tasarlanmış abas ERP yazılım fonksiyonları

Modern mekanik ve tesis üreticileri proje şampiyonlarıdır.

Endüstriyel makina imalatçıları, onlarca yılda kurulan USP'lerini güçlendirme ve bunları yenilikçi teknolojilere ve modern BT çözümlerine bağlama göreviyle karşı karşıyadır. Tasarruf ve iyileştirme potansiyelinden yararlanmak için, endüstriye özel ERP çözümleri, akıllı fabrikanın karmaşık veri merkezine dönüştürülür. Süreçlerinizi, kusursuz işleyen bir seviyeye taşıyın!

Endüstriyel makine sektöründeki en önemli ERP fonksiyonları arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Müşteri ve proje dosyaları örneğin; gelirler, açık kalemler, tamamlanmamış süreçler ve görevler, doküman yönetim sistemindeki notlar, arşiv dokümanları, servis cihazları ve mevcut servis akışı gibi süreçlere kapsamlı bir genel bakış sunar.
 • Satış siparişi / Proje bazlı tedarik
 • Varyant yönetimi: standart, alternatif ya da tamamlayıcı ürün yapıları
 • Lot/Seri numarası yönetimi
 • Ürün ağacı yaşam döngüsü ve yedek parça/aşınma parçaları listesini içeren cihaz dosyası
 • Kapasite Planlaması
 • Grafiksel konsol ile üretim/montaj planlaması
 • Satınalma, üretim ve stok değerlemesine bağlı olarak değişen ön, anlık ve son maliyet için esnek maliyetlendirme yapısı.
 • Satış siparişi/Projeye bağlı üretim listesi; gelişen, projeye ilişkin üretim listeleri; düzenlenebilir sipariş üretim listesi
 • Malzeme, fason üretim ve montaj maliyetleri ile dış tedarik maliyetleri veya hizmetleri de dikkate alınarak kesin ürün ve proje değerlemesi.
 • Çok boyutlu katkı payı hesaplanması
 • Endüstriyel makine imalatçıları için anahtar rakamlar ve değerlendirmeler; örneğin satın alma maliyetlerinin (hammadde fiyatları, ek maliyetler) geliştirilmesi, üretim verimliliği (kullanım oranı, işleme süreleri, yeniden işleme kotası), hizmet verimliliği (kullanım oranı, kullanılabilirlik, tekrar satınalma oranı, CIP), P+P maliyeti
 • Satış, satın alma, servis ve depo için mobil uygulamalar

Birçok sektörde, ürün ve tasarım verisinin üretim sürecine kesintisiz ve simultane olarak entegrasyonu esastır. Bununla birlikte, gerçekte, çoğu zaman yaşanan karmaşıklıklar yüzünden başarısız olur. Dolayısıyla hemen hemen tüm şirketler, üretim verisinin ve tüm tedarik sürecinin mevcut ürün geliştirme ile güncel kalmasını sağlamak için mücadele etmektedir. abas'ın CAD/PDM Konnektörü, bu engeli tarihe gömer. Takip eden iş akışlarında olduğu gibi, veri alışverişinin yapılandırılması da çok kolaydır.

abas ERP, hassas hesaplamalar kullanarak kar marjınızı ve müşteri memnuniyetinizi artırmanıza olanak tanır. Tarihsel veriler ve yapılandırılabilir oranlar, fiyatları ve tahmini teslimat sürelerini doğru bir şekilde teklif etmek için kullanılır. Maliyet planlama ve izleme, maliyetlerinizi kontrol altında tutarken, güvenilir fiyat hesaplamaları yeni ürünler ve hizmetler için fiyatları eşleştirir.

Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), her siparişin sorunsuzca çalışmasını sağlayan ana unsurlardan biridir. abas'ın MRP fonksiyonu, hassas stok seviyesi ve depolama maliyeti yönetimi sayesinde maliyetlerinizi mümkün olduğunca düşük tutarken, teslimatlar için güvenilir planlamayla müşterilerinizi memnun etmenizi sağlar.

Proje bazlı şirketler için, abas ERP'nin proje yönetimi sistemi her aşamadaki işin control sistemi gibi davranır. Kaynakları ve malzemeleri kolayca yönetebilir, planınızı oluşturup analiz edebilir ve projelerinizin karlılığı üzerine değerlendirmeler yapabilirsiniz. Analitik işler, bilin.li kararlar almak için ihtiyaç duyacağınız verileri sağlar.

abas'taki servis işlemleri, müşterilerinize etkin ve verimli hizmet sunmanıza imkan verir. Tamirler ve servis için gerekli olan tüm detaylar, ürünler hakkındaki bilgilerden, geçmiş onarım ve servislerin kronolojik kaydına kadar sağlanmaktadır. Yerindeki tüm onarım işlemlerini izleyerek uzaktan servis de sağlayabilirsiniz.

Üretim, her işletmenin bel kemiğidir. abas ERP'yi bu kadar iyi yapan ne üretirseniz üretin, abas'ın işlemlerinizi daha etkin ve esnek hale getirebilmesidir. abas ERP, planlama ve çalışma hazırlığından, iş bitti bildirimlerine kadar üretim süreçlerinizin tamamını yönetmenize yardımcı olur.

 

Want to know more about abas ERP?

Visit the product area!

abas ERP'nin entegre işlevselliği ile üretim ve iş akışlarınızı kolaylaştırın

abas'ın güçlü ERP yazılımı ile işinizin her bölümünün sorunsuz bir şekilde nasıl birlikte çalışabildiğini görün. Yönetim, satış, satınalma, mal kabul ve üretimdeki ekip üyeleri aynı sayfa üzerinde - depoda, yolda veya ofiste - darboğazları ortadan kaldırarak, işletmenizin verimliliğini ve karlılığını artırmasına yardımcı olabilir.

ERP sistemi - endüstriyel makine üreticileri için en önemli araç

Endüstriyel makina üreticileri için en önemli araç olan ERP sisteminin, sipariş durumunu tatminkar bir şekilde konsolide etmesi, bu üreticileri, BT alt yapısına yeniden yatırım yapmaya teşvik etmektedir. Bu ister gecikmiş bir modernizasyon, ister tahmini bir optimizasyon olsun: Mekanik ve tesis mühendisliği için bir ERP sistemi seçerken hangi özellikler önemlidir? Yazılım seçimi uçsuz bucaksızdır, ancak; küçük ve orta ölçekli imalat şirketleri için her endüstriyel çözüm, sözleşmeye tabi üretimin kendine özgü gereksinimlerini karşılamaz. Esneklik ve rasyonalizasyon arasındaki dengeleme eylemi, ancak sayısallaştırma ve otomasyon imkânlarından yararlanırken; özelleştirilmiş ürünler ve küçük seriler, projesinin karakterini mükemmel şekilde yansıtan bir ERP sistemi ile başarılabilir.

CAD / PLM entegrasyonu

Tasarımcılar ile diğer tüm departmanlar arasındaki koordineli işbirliği, mekanik ve tesis mühendisliğinde değer yaratma açısından çok önemlidir. CAD ve PLM verilerinin entegrasyonu, hesaplamaların, parça listelerinin ve üretim programlarının en yeni tasarım verilerini temel almasını ve önemli iş akışlarını hızlandırmasını sağlar. Bu sayede satınalma, uzun teslim süreleri olan malzemeleri zamanında sipariş edebilir ve yeni bileşenler serbest bırakıldıktan sonra üretim hemen iş planları oluşturmaya başlar.

Ölçeklenebilirlik ve uluslararasılaşma

Küçük ve orta ölçekli mekanik ve tesis üreticileri, karmaşık tedarik zincirlerini yurtiçi ve yurtdışında yönetmektedir. Onlar için hem kendi iştiraklerini, hem de tedarikçilerini kolayca entegre eden ve tamamen otomatik, şeffaf veri alışverişini sağlayan çok uluslu bir ERP yazılımı önemlidir.

Kalite ve Servis

Hassasiyet ve kalite, endüstriyel makinaların temel yetkinlikleri arasındadır - yalnızca üretimde değil, aynı zamanda satış sonrasında da müşteri odaklı servis hizmeti verilmektedir. İster sınır ötesi yedek parça teslimatı, ister izlenebilirlik olsun: ERP'deki parça yaşam döngüsü listesine sahip cihaz dosyalarının yanı sıra, entegre lot ve seri 
numarası yönetimi de avantajlıdır. 

Üretim kontrol

Endüstriyel makine imalatının karmaşık üretim süreçleri, özel üretim, küçük seriler ve varyantları birbirinden ayıran esnek bir PPS gerektirir. Bir APS, gerçek zamanlı olarak ayrıntılı planlama yoluyla endüstri-özel dinamikleri yönetir: bu, simülasyonların kullanılması, kapasitelerin sürekli olarak eşleştirilmesi ve sipariş sırasının buna göre uyarlanması anlamına gelir.

Maliyetlendirme ve kontrol

Endüstriyel makina imalatındaki büyük zorluklardan biri de, büyük sipariş miktarlarının ele alınmasıdır. Teklifler, ekonomik açıdan uygulanabilir seviyede fiyatlandırılmalı ve proje boyunca oluşan masraflarla sürekli mutabakat sağlamalıdır. Maliyet muhasebesi birimi, ürünlerin veya bileşenlerin kârlılığını analiz eder ve şirketin gelecekteki stratejik yönelimini kolaylaştırır (gerekirse BI araçları ile birlikte). 

İletişim 4.0

Başlangıç fikrinden satış sonrası hizmete kadar, mekanik ve tesis üreticileri müşterileri ve tedarikçileri ile sürekli iletişim halindedir. Müşteri, proje ve tedarikçi dosyalarındaki tüm ilgili verileri bir araya getiren ve bunları mobil uygulamalar yoluyla sunan bir ERP sistemi net bir rekabet avantajı yaratır.

Bulut/SaaS

 Akıllı fabrikada, iş ortakları, makineler ve iş parçaları, ortak bir teknoloji platformu vasıtasıyla birbirine bağlanır: bulut. Bu, yüksek performanslı ERP SaaS modelinin endüstriyel makine imalatında başarılı dijital dönüşüm için bir ön şart olduğu anlamına gelir.

Her şey tamam, ama hala emin değil misiniz?

O halde, Endüstri 4.0'a giden yolda firmanıza eşlik etmesi için hangi yazılım üreticisine güveneceğinizi düşünün. Çünkü, yalnızca endüstriyel makina imalatının zorluklarını bilen bir BT iş ortağı, ERP sisteminde size özel çözümler üretebilir.

More about abas ERP for Endüstriyel Makina İmalatı

212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul