Skip to main content

Elektronik için ERP

Günümüzde gelinen noktanın gelecekte eskiyecek olması, yeni teknolojilerin yarılanma ömrünün her geçen gün kısalması, elektronik endüstrisinin önüne sorun olarak çıkmaktadır. Küresel piyasalardaki fiyat dampingleri ve artan hammadde ihtiyacı, durumu daha da kötüleştirecektir. İnovasyon döngüsünün kısalması ile birlikte artan rekabet ve maliyet baskısıyla yüz yüze gelindiğinde, üretim karlılığına devam etmek için tüm iş süreçlerinde istikrarlı bir BT desteğine ihtiyaç vardır. 

Sürdürülebilir bir BT tabanı yaratın ve zamana karşı olan yarışı kazanın!

 • Varyant ve seri üretim
 • Fason üretim
 • Elektronik Üretim Servisleri (EMS)
 • Üretim için Tasarım (DFM)
 • Genişletilmiş iş tezgahları
abas Elektronik için ERP
 • abas ERP Ürün Broşürü

  Başarılı bir ERP projesinin anahtarı, sektörünüzün getirdiği ihtiyaçları ve kritik noktaları bilen ve ERP yazılımını bu doğrultuda terzi usulü esnetebilen tecrübeli bir iş ortağınızın olmasıdır. abas ERP projeleri, tüm abas iş ortağı ağı tarafından, gerçekleştirdikleri 3.300’den fazla projenin tecrübesi ile desteklenir.

Elektronik endüstrisinde her şeyin neden bu kadar hızlı olduğu ve ERP yazılımların bu endüstriye nasıl yardımcı olduğu üzerine

50_50

Sürekli değişen endüstriye uygun bir yazılım

Tıpkı kontrol, lazer ve ölçüm teknolojisi gibi iletişim aygıtları, nihai tüketici elektroniği, konut uygulamaları ve endüstriyel uygulamalarla diğer bir kaç endüstrinin de içerisinde bulunduğu elektronik piyasası, ürünlerin kullanım süreleri kısa olduğundan yenilikçi olmalı ve yüksek kapasitede çalışmalıdır. Piyasadaki satışların üçte biri yeni geliştirilen ürünler sayesinde gerçekleşirken, cironun hemen hemen %10'u da arge çalışmaları ve yükselen trendlere ayrılmaktadır. Bu nedenle, Elektronik şirketlerinin yaptıkları yenilik harcamalarının hızla telafi edilmesi için pazarlama süresinin azaltılması belirleyici bir başarı faktörüdür. 

Risk faktörü: gelişme

Üreticilerin kendi tedarikçilerinden talep ettiği hizmetler giderek artan oranda değişmektedir. Geleneksel üreticilerin pazar payı küçülmektedir. Hiç kimse, çok indirimle ürün satan uluslararası pazara adım atmak istememektedir. Elektronik üreticileri sadece yüksek üretim risklerini üstlenmek değil, kalite beklentisi, satın almada yaşanan uzun teslim süreleri, kısalan sipariş teslim sürelerine bağlı seri üretim ve proje bazlı geliştirme sorunlarıyla da baş etmelidir.

70_30

Satışı oluşturan etmenler: dijitalleşme

Büyümek için yapılan yenilik ve iyileştirmeler, fırsatlar sunduğu kadar riskler de getirir. Elektronik endüstrisine, sayısallaştırmaya öncülük eden sektör olarak bakılır ve bu da, dijital dönüşümdeki potansiyelin artmasında kilit noktada olması demektir. Akıllı ürünlerin yaygınlaşmasıyla, nerdeyse tüm kişisel ve endüstriyel uygulamalardaki çeşitliliğin artmasına ek olarak, Asya ve Güney Amerika'daki büyüyen ekonomiler, yeni pazarlarda zaten yüksek olan elektronik endüstrisinin ihracatını ateşlemektedir.

Günümüzde, son derece profesyonel ve endüstriye özel ERP sistemlerinin kullanımı giderek artmaktadır. Oysa bundan 5 yıl önce elektronik firmalarının kurum içi BT çözümleri kullanım oranı %40 dolaylarındaydı. Yalnızca geliştirmeden üretime kadar olan bütün süreçlerini etkili yöneten elektronik üreticileri rekabette bir adım önde olacaktır.

Lider ile takip edeni yenilikçilik ayırt eder.

Steve Jobs

50_50

Müşteri odaklı geliştirme süreci
Yüksek düzeydeki düşey entegrasyon, müşteriye yakınlığı ve proje yönetmedeki zorlukları arttırmaktadır. Yeni ürünler, partner ağı ve iyi yapılandırılmış yakın işbirlikleri kurulduktan sonra geliştirilmeli ve yeni özelliklerle donatılmalıdır. ERP sistemine doğrudan bağlanan CAD/PLM sistemleri ve EDI gibi modern iletişim teknolojileri dahili ve harici bilgi paylaşımını otomatikleştirmekte ve üretime başlama zamanını kısaltmaktadır.

Otomatikleştirilmiş envanter yönetimi
Sipariş teslim sürelerinin kısalığı ve envantere minimum sermaye bağlanması, elektronik firmalarının bu iki çelişkili hedefi gerçekleştirmek için epey marifet göstermesini gerektirmektedir. Komplike malzeme yönetimi içeren ERP sistemleri, teknolojideki hızlı ilerleme yüzünden çok çabuk değer kaybeden pahalı aygıtların, ihtiyaç fazlası olmaksızın dağıtımı için üreticilere en iyi envanter yönetimini sunarak yardım ederler.

Entegre kalite güvence 

Hıza ek olarak kalite de, elektronik endüstrisinin en önemli başarı faktörlerinden biridir. İster uzay teknolojileri, ister tıbbi teknolojiler olsun, bu ürünlerin yüksek güvenlikli olabilmeleri için oldukça ileri teknoloji gerekmektedir. Parti izlenebilirliği ve seri numarası yönetimi gibi özelliklere sahip ERP çözümleri, imalat şirketlerinin en yüksek kalite standartlarına uymasını sağlar. 

Ölçeklenebilir üretim 

Özel veya varyant, yahut seri üretim fark etmeksizin, çok sayıda parça listeleri ile otomatik montaj makineleri veya genişletilmiş tezgahlarda, elektronik endüstrisinde üretim yapan firmalarda son derece otomatikleştirilmiş üretim, her çeşit üretim alanını haritalandıran son derece esnek, endüstriye özgü bir ERP sistemini ve kurulum maliyetleri ile üretim sürelerini düşürürken tam zamanında kontrol ederek üretim olanaklarının en iyi şekilde kullanılmasını gerektirir. 

Elektronik için tasarlanan abas ERP yazılım fonksiyonları

Elektronik endüstrisinin teknoloji liderleri, piyasada giderek artan küreselleşme ve dijitalleşmede ustadırlar.

Operasyonel proseslere tempo kazandırmak için iş modelleri üzerinde etraflıca düşünülmesi gerekmektedir. Modern mekanik burada yalnız kalır ve artık yeterli gelmemeye başlar. Terzi usulü ERP sistemleri ise; müşterileri, tedarikçileri, iş ortaklarını, makineleri ve devam eden işleri gerektiği gibi bir ağda birleştirir. 

Süreçlerinizi en iyi hale getirin ve öncü olun!

Elektronik endüstrisindeki en önemli ERP fonksiyonları şunları içerir:

 • Varyant yönetimi: Standart, alternatif ya da tamamlayıcı ürün yapılandırması
 • Satış siparişi/Projeye ilişkin üretim listesi; gelişen, projeye ilişkin üretim listeleri; düzenlenebilir sipariş üretim listesi
 • Lot/Seri numarası yönetimi
 • İlk, safha ve son maliyet: Proje ve müşteri bazında ilk ve son maliyetin sürekli karşılaştırılması
 • Çeşitli değerleme yöntemlerini kullanarak stok değerlemesi
 • Ürün ağacı yaşam döngülü cihaz dosyası ve yedek parça/aşınma parça listesi
 • Kapasite planlama
 • Grafiksel yönetim paneli ile üretim/montaj planlaması
 • Genişletilmiş çalışma tezgahları/Fason süreçler
 • Servis süreçleri: Satılan tüm ürünlerin bakım ve tamir gibi satış sonrası hizmetlerinin yönetimi
 • EDI iletişimi
 • CAD/PLM entegrasyonu
 • Entegre proje yönetimi vasıtasıyla ürün yaşam döngüsü yönetimi
 • Elektrik mühendisliği/elektronik için anahtar rakamlar ve değerlendirmeler; örneğin, ABC analizleri; gelen ve birikmiş satış siparişleri ile üretim kullanım oranı; stok seviyeleri, karşılama oranı ve ciro; üretim verimliliği (işlem süreleri, minimize edilmiş kurulum ve hazırlık süreleri, makine duruşları, tamir sıklığı ve maliyetleri); satınalma etkinliği (fiyat gelişimi, parti büyüklükleri, satınalma maliyetleri, tedarikçi değerlendirme); yenilik verimliliğinin değerlendirilmesi (yeni ürünler, yeni müşteriler, maliyet tasarrufları ile gelir karşısında P+P maliyetleri)
 • Satış, satın alma, servis ve depo için mobil uygulamalar

abas ERP ile satınalma, rekabette bir adım önde olmanızı sağlar. Tedarikçileri, satınalma faaliyetlerini, faturaları daha doğru ve verimli bir şekilde analiz ederek sipariş verme süreçlerinizi stratejik olarak yönetebilirsiniz. Maliyetlerin değerlendirilmesi ve satınalma verimliliği doğrultusunda tedarik süreçlerinizi de geliştirebilirsiniz.

 

Want to know more about abas ERP?

Visit the product area!

abas ERP'nin entegre işlevselliği ile üretim ve iş akışlarınızı kolaylaştırın

abas'ın güçlü ERP yazılımı ile işinizin her bölümünün sorunsuz bir şekilde nasıl birlikte çalışabildiğini görün. Yönetim, satış, satınalma, mal kabul ve üretimdeki ekip üyeleri aynı sayfa üzerinde - depoda, yolda veya ofiste - darboğazları ortadan kaldırarak, işletmenizin verimliliğini ve karlılığını artırmasına yardımcı olabilir.

Elektronik endüstrisi için yüksek teknolojinin ne kadarı ERP sistemlerine dahil edilmeli?


Tasarım - Model Geliştirme - Test Laboratuvarı - Tasarım Düzeltme - Prototip - Tasarım Düzeltme - Test Laboratuvarı - Pilot Serisi - Üretim Planlama... Elektronik endüstrisi hep bir ikilemle karşı karşıyadır. Bir yandan, üretim düşüncesinin ilk oluştuğu andan seri üretime geçene kadarki sürenin çok hızlı olması ve ucuza mal edilmesi gerekmektedir. Öte yandan ise; yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi süreci çok daha maliyetli olmakta ve düzenlenmesi giderek karmaşık hale gelmektedir. 


Devre kartlarını SMD hatları olmadan manuel olarak monte etmeyi ve lehimlemeyi hayal etmek çok zor olduğu gibi, üretim de dahil olmak üzere diğer tüm şirket süreçleri hızlandırılmalıdır. Şayet üreticiler zorluklarla karşılaşıyorsa -ki bu nadiren üretim otomasyonu eksikliğindendir- bu sorun likidite darboğazı ya da ödeme bilançosu açığından kaynaklanır.

Kaliteden herhangi bir ödün verilmeksizin rekabetçi fiyatlarla zamanında teslimatlar, ancak tüm süreçleri şirket genelinde haritalayan, otomatikleştiren ve ağlar kuran yüksek teknolojili bir BT çözümü ile başarılabilir.

CAD/PLM entegrasyonu

Müşteri odaklılık ve koordine gelişim, EMS sağlayıcılarının yarattığı en önemli katma değerdir. CAD ve PLM verilerinin ERP sistemleriyle entegrasyonu; hesaplamaları, parça listelerini ve en son tasarıma göre değişen üretim takvimini garantiye alır. Ürün yaşam döngüsündeki tasarım değişiklikleri ile varyantların merkezi ve şeffaf yönetimi tüm üretim araçlarına, ana proseslere ivme kazandırır ve hataları azaltır.

Ölçeklenebilirlik ve uluslararasılaşma

Elektronik endüstrisi şu an da geçmişte olduğundan çok daha küreseldir. İhracat kotası yüksektir ve küçük veya orta ölçekli üreticilerin tedarik zincirleri de giderek daha uluslararası ve karmaşık hale gelmektedir. Çoklu lokasyon yeteneği olan, ölçeklenebilir bir ERP yazılımı ülkeye özel sürümler sunar ve yeni iştirakleri, ortakları ve tedarikçileri hızlı ve kolay bir şekilde entegre edebilir.

Malzeme Yönetimi

Büyük ve değişken parça listelerine ek olarak, genişletilmiş iş tezgahları, elektronik endüstrisi üreticilerinin tipik karakteristiğidir. Değişken parça listelerinin kolay idaresi, ERP sistemlerinin konsinye stok yönetimi gibi olmazsa olmaz özelliklerinden biridir.

Kalite ve servis

Elektronik endüstrisinde ileri görüşlülük ve kalite kavramları, sadece üretimde değil satış sonrası hizmetlerde de bir gerekliliktir. Ürünlerin nihai kullanıcıya ulaşana kadar tedarik zinciri boyunca tam anlamıyla takip edilebilirliğini sağlayan detaylı takip sistemi bir zorunluluktur. ERP’de, parçaları kulanım süreleriyle birlikte kayıt eden cihaz dosyaları, en az parti ve seri numarası yönetimi kadar avantajlıdır.

Üretim Kontrolü

Üretim öncesi planlama ve kapasite planlaması elektronik cihaz üreticileri için çok önemlidir. Makina kullanımı, vardiya planı, teslimat tarihleri ve stok seviyeleri gibi özelliklerin yer aldığı detaylı planlamaya olanak sağlayan spesifik bir ERP sistemiyle donatılan bir endüstri, üretime değişen parça listelerini otomatik olarak verirken, ardışık siparişleri, iş emirlerini de dinamik şekilde aktarır.

Maliyetlendirme ve kontrol 

Ürün yaşam döngüsünü kısaltan operasyonlar, elektronik ve yüksek teknoloji üreten firmaların ana sorunudur. Maliyet muhasebesi birimi ürünlerin veya bileşenlerin kârlılığını analiz eder ve şirketin gelecekteki stratejik yönelimini kolaylaştırır (gerekirse BI araçları ile birlikte).


İletişim 4.0

Gelişme ve büyüme sürecine giren EMS servis sağlayıcılarının da tedarikçi ve müşterileriyle olan diyaloglarını kuvvetlendirmeye ihtiyaçları vardır. Müşteri, proje ve tedarikçi dosyalarındaki tüm ilgili verileri bir araya getiren ve aynı zamanda bu verileri mobil uygulamalarla ve EDI vasıtasıyla sunan bir ERP sistemi, açık bir rekabet avantajı yaratır.

Uygunluk

Elektronik endüstrisi için ürünlerdeki maddelerin kullanımı, RoHS, REACH ve WEEE gibi direktifler tarafından giderek daha fazla düzenlenmektedir. Elektronik endüstrisindeki şirketler, uyumluluk gereksinimlerinin giderek artan karmaşıklığına bağlı olarak baskı altındadır. İmalatçılar ve üretim tesisleri, ilgili çevre talimatlarına uyum sağlamak için kullanılan tüm maddeler hakkında doğru bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Endüstriye özel ERP sistemleri, sistematik depolama ve malzeme verisinin şeffaf izlenebilirliği için uygun araçlar sağlar. 

Bulut/SaaS

Akıllı fabrikada iş ortakları, makineler ve iş parçaları ortak bir teknoloji platformu vasıtasıyla birbirine bağlanır: bulut. Bu, yüksek performanslı ERP SaaS modelinin elektronik endüstrisinde başarılı dijital dönüşüm için bir ön şart olduğu anlamına gelir.

Her şey tamam, ama hala emin değil misiniz?

Yüksek teknolojiden akıllı tesislere geçme yolunda size eşlik edecek güvenilir yazılım tedarikçisi üzerine iyice düşünün. Çünkü, ancak elektronik endüstrisinin sorunlarını anlayabilen bir BT ortağı ERP sisteminde size özel çözümler üretebilir.

More about abas ERP for Elektronik

212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul