Skip to main content

Özel Üretim için ERP

Özel üretim endüstrisi her geçen gün, ek maliyetlere katlanmaksızın artan düzeyde karmaşıklığa sahip ürünler talep eden müşterilerle daha çok karşılaşmaktadır. Bu pazar ve üretim koşullarının zorluğu, büyük sorunlarla baş eden üreticileri kar arayışına sevk etmektedir.

Seri üretimden miras kalan yalın konseptler, bir birimlik üretim için potansiyel optimizasyonu sağlamaya yeterli değildir. Özel üretim yapan üreticiler modern ERP sistemlerinin sağladığı BT çözümleri ve yenilikçi teknolojilere daha çok odaklanarak, gelecekte de bu rekabetin içinde olmak istemektedirler.

Dijital dönüşümü ustaca yapın ve özelleştirme patlamasından fayda sağlayın:

 • Prototip
 • Bir kereye mahsus üretimler
 • Küçük partiler
 • Siparişe göre üretim
 • Toplu özelleştirme
Custom manufacturing and ERP
 • abas ERP Ürün Broşürü

  Başarılı bir ERP projesinin anahtarı, sektörünüzün getirdiği ihtiyaçları ve kritik noktaları bilen ve ERP yazılımını bu doğrultuda terzi usulü esnetebilen tecrübeli bir iş ortağınızın olmasıdır. abas ERP projeleri, tüm abas iş ortağı ağı tarafından, gerçekleştirdikleri 3.300’den fazla projenin tecrübesi ile desteklenir.

Endüstriye özel bir ERP çözümü, imalat şirketlerinin maksimum müşteri yönelimi ile pazar konumlarını güçlendirmelerini sağlar

50_50

Entegre ürün geliştirme
Siparişe özel tasarım, özel üretimin karakteristiğidir. Doğrudan ERP yazılımına bağlanan bir CAD sistemi, işletme bölümleri ve tasarımcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve maliyetlendirme, satınalma ve üretim planlamayı destekler. 

Esnek tedarik
Seri üreticilerin tüm ürün ağaçlarını ellerinin altında bulundurmalarına karşın, siparişe özel üretim yapan üreticiler, proje adımlarından proje aşamalarına kadar dinamik bir plan yapmaktadır. Bundan dolayı, büyüyen ürün ağaçlarını kolayca yönetebilen bir ERP sistemi, zamanında ve maliyet açısından optimize edilmiş minimum envanterle tedarik için önemlidir. 

Doğru maliyetlendirme
Siparişe özel üretim yapan üreticilerin, tahminleri, ön görülen değerleri ve kabataslak planları esas alan fiyat teklifleri hazırlamaları gerekir. Bir ERP sistemi tedarikçiler, kaynaklar ve benzer projeler hakkında basit bir adımla veri sağlar. Ayrıca, fiyatlandırmayı kolaylaştırır ve fiili maliyetleri tahmini maliyetler ile mukayese eder. 

Akıllı üretim
Küçük parti boyutları üretim tesislerinin etkin kullanımını engellemektedir. Endüstri 4.0 burada büyük bir potansiyel sunmaktadır. ERP, PPS ve ekipmanın akıllı bir şekilde ağ oluşturmasıyla -yazılımın da akıllı fabrikaya uygun olması koşuluyla- üretim stratejik olarak kontrol edilebilir, ayar/hazırlık maliyetleri ve üretim süreleri önemli ölçüde azaltılabilir.

50_50

Siparişe özel üretim yapan üreticiler için ERP sistemleri neden farklıdır?

 Özel üretimin temeli değişkenliğe dayandığı için sabitlikten bahsetmek mümkün değildir. İki iş, iki ürün asla aynı olmaz; devam eden projenin müşterisinin istekleri günlük bazda değişebilir. Yapılandırmaların, süreçlerin ve hesaplamaların tekrar tekrar yapılmasının gerekliliği, yatırım, geliştirme ve üretim planlamada ana sorundur. Modern, spesifik bir ERP sistemi olmadan, siparişe özel üretim yapan üreticiler için toplam bir kaynak ve zamanlama maliyeti elde etmek imkansızdır.

Bir işi sürdürmenin iki yolu vardır. Hangi konuda iyi olduğunuzu bilmek ve bu konudaki becerilerinizi devam ettirmek. Ya da yeni beceriler öğrenmek gerekse bile, müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve iş dışında neye gereksinim duyduklarını saptamak. Kindle (e-kitap okuyucu) iş dışı ihtiyaçlara bir örnektir

Jeff Bezos

50_50

Standardizasyondan Özelleştirmeye- Özel Üretim için ERP

Bir adetlik üretim miktarının zorlukları, bundan böyle sadece siparişe özel üretim yapan geleneksel üreticileri ilgilendirmeyecektir. Ürünler ve çözümlerde özelleştirmeye kayan trend, endüstriyel seri üretime kadar ulaşmıştır. "Her müşteri, siyah olduğu sürece dilediği renge boyanmış bir arabaya sahip olabilir." Henry Ford'un stratejisi günümüzde akla dahi getirilemez. Rakiplerinin önüne geçmek için toplu ürünlerin üreticileri de farklılaşmaya ve özelleştirme konusundaki müşteri beklentilerini yerine getirmeye zorlanmaktadır. Varyasyon sayısındaki artış sıklıkla karmaşıklık tuzağına neden olduğundan, seri üreticiler yeni müşteri yönlendirme seçenekleri aramaktadırlar.

Çözüm: toplu özelleştirme. Standart, rafta hazır ürünler, emtiaların toptan ölçümlenebilmesine olanak tanır fakat, aynı montaj hattında üretilen iki araba çok nadir olarak tamamen özdeştir. Özel tasarımlar, kendi ayakkabı markanızı tasarlamak kadar normal hale gelmektedir. Hedef, seri üretimden çıkan ürünle aynı fiyatta olabilen, etkili özgün ürünler üretmektir. Pek çok seri üretici de, siparişe özel üretim yapan üreticilerin klasik problemleriyle ansızın karşılaşmaktadır.

Fırsat olarak dijitalleşme

Özgünleştirme çeşitliliğinin derecesi, ön tanım kullanılan konfigürasyondan müşteri istekleri baz alınarak tamamen yeni ürün geliştirmeye uzansa da, özelleştirme; süreç optimizasyonunu daha karmaşık hale getirir ve kar marjını düşürür. Küreselleşmeyle karşı karşıya kalan siparişe özel üretim yapan üreticiler, rekabet yarışında kalma sürecini nasıl yönetecekler? Ve seri üreticiler, spesifik ürün taleplerini karşılayıp, üretim karlılığını nasıl elde edebilecekler?

3D baskı, robotik teknolojiler, arttırılmış gerçeklik ile hız, güncel teknolojilerin devamlı kullanımıyla kalite ve çeviklik, özel üretim yapan üreticiler için kritik başarı faktörleridir. Geleceğe odaklı, siparişe özel üretim yapan üreticiler ve toplu özelleştirme öncüleri sadece yenilikçi teknolojinin liderleri değildirler. Bu öncüler aynı zamanda ERP sistemlerinden talep ettikleri esneklik konusunda da asla taviz vermezler.

Özel üretim için tasarlanan abas ERP yazılım fonksiyonları

Siparişe özel üretim yapan başarılı üreticiler, öngörülemeyen olasılıklar için planlama yaparlar​

 Özel üretimde müşteri her zaman haklıdır. Endüstriye özel bir ERP sistemi, imalat şirketlerinin müşteri isteklerine esnek bir şekilde cevap vermelerine ve Parti boyutu 1 ve Endüstri 4.0'daki zorlukların rekabet avantajına dönüştürülmesine yardımcı olur.

Çeşitlilik uzmanı! Özel imalat sektöründeki en önemli ERP fonksiyonları şunları içerir:

 • Gelirlerin, açık kalemlerin, tamamlanmamış süreçlerin ve görevlerin, notların, doküman yönetim sistemindeki arşiv belgelerinin, servis cihazlarının ve mevcut hizmet süreçlerinin kapsamlı bir genel görünümü için müşteri ve proje dosyaları
 • Tedarik planlaması ve tedarikçi yönetimi için proje oryantasyonu
 • Esnek proje maliyeti: İlk, safha ve fiili maliyet
 • Satış siparişi/Projeye ilişkin üretim listesi; gelişen, projeye ilişkin üretim listeleri; düzenlenebilir sipariş üretim listesi
 • Proje merkezi
 • Ürün ağacı yaşam döngülü cihaz dosyası ve yedek parça/aşınma parçası listesi
 • Grafiksel konsol ile üretim/montaj planlaması
 • Kapasite planlama
 • Siparişe özel üretim yapan üreticiler için anahtar rakamlar ve değerlendirmeler; örneğin, tüm projeler için biriken önemli rakamlar (özellikle saat analizi ve tamamlanma derecesi), proje riskleri, kapasite darboğazları (özellikle inşaat, üretim, montaj ve servis), proje tahminleri/satış hunisi (özellikle anahtar müşteri hesapları), kâr durumunun değerlendirilmesi (tamamlanmış ve mevcut projeler/toplam şirket)
 • Satış, satınalma, servis ve depo için mobil uygulamalar
 

Want to know more about abas ERP?

Visit the product area!

abas ERP'nin entegre işlevselliği ile üretim ve iş akışlarınızı kolaylaştırın

abas'ın güçlü ERP yazılımı ile işinizin her bölümünün sorunsuz bir şekilde nasıl birlikte çalışabildiğini görün. Yönetim, satış, satınalma, mal kabul ve üretimdeki ekip üyeleri aynı sayfa üzerinde - depoda, yolda veya ofiste - darboğazları ortadan kaldırarak, işletmenizin verimliliğini ve karlılığını artırmasına yardımcı olabilir.

Siparişe özel üretim yapan üreticiler için olan ERP sistemleriyle şaşırmaya hazırlanın.

Siparişe özel üretim yapan üreticiler için yazılım çözümü seçiminde göz önünde tutulması gereken kriterler nelerdir? Üretim sektöründe çok yaygın olan ERP sistemleri, klasik seri üreticilere göre geliştirilmiştir. Özel imalata yönelik toplu özelleştirme süreçlerine benzer şekilde, makina mühendisliğinde fason imalat süreçleri de pek dikkate alınmaz. Hiçbir şey kitabına uygun ilerlememesine rağmen üreticiler, dinamik ve başta öngörülemeyen değişimleri karşılamayı sürdürebilmeye, adapte olabilmeye, yeni ticari koşullara ayak uydurabilmeye ve karlılıktan taviz vermeksizin uzlaşmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Siparişe özel üretim yapan üreticiler iş yazılımında şu çevikliklere ihtiyaç duyarlar.

CAD/PLM entegrasyonu

Siparişe özel üretim yapan üreticiler için CAD ve PLM verilerinin entegrasyonu zorunludur. Tasarım verileri kolayca işletme verisine "tercüme edilir" ise, maliyetlendirme, parça listeleri, üretim adımları ve kaynak planlaması için gerekli tüm bilgiler Satınalma ve Proje Yönetimi tarafından kullanılabilir olacaktır. Ayrıca, mühendisler başlangıçtan itibaren fiyat, çalışma saatleri ve kullanılabilirlik alanlarını da dâhil edebilirler - bu verimli bir proje maliyet yapısı ve takvimi için önemli bir avantajdır. 

Güncellenmiş Ürün Ağaçları

Sorunsuz üretimin garantiye alınması için; ERP sistemleri, güncel ürün ağaçlarını tam zamanında sunmalıdır. Bu, satınalmanın uzun teslimat sürelerine sahip malzemeleri önceden sipariş edebilmesi ve üretimin kısa sürede ilgili parçaların üretimi için plan oluşturabilmesi anlamına gelir. Bu sayede; hem hızlı teslimat masrafları hem de duruş ve fazla mesai süreleri azaltılarak avantaj sağlanmış olur.

Ölçeklenebilirlik ve uluslararasılaşma

Orta ölçekli siparişe özel üretim yapan üreticiler bazen, yurt içi ve yurt dışında konumlanmış çok sayıda ve karmaşık tedarik zincirlerini yönetmektedirler. ERP yazılımı bu yüzden uluslararası kullanıma uygun olmalıdır. Çoklu bölge yeteneğine sahip bir sistem iş ortaklarıyla kolayca entegre olmayı, dolayısıyla da çoklu lokasyonlar arasında artan bilgi alışverişinin şeffaf olmasını sağlayarak avantaj sunar. 

Kalite Yönetimi

Kaliteyi kalıcı ve sürdürülebilir kılmak, giderek artan küresel yarışta şüphesiz ki önemli bir rekabet avantajıdır. Siparişe özel üretim yapan üreticiler için, parça yaşam döngüsü listelerini de içeren cihaz dosyalarına ek olarak, eksiksiz bir test dokümantasyonu ve entegre parti-seri numarası yönetimi vasıtasıyla kolay izlenebilirlik gerekir.

Üretim kontrol

Üretim planlamanın ve üretim kontrolünün karmaşık üretim süreçlerini haritalayabilmesi ve verimli bir şekilde yönetebilmesi de gerekir. Bir APS arayüz uygulaması kısa vadeli planlara dayanarak, planlanan ile mevcut durum arasındaki farkları saptar. ERP sistemi, kapasiteler ile ard arda gelen siparişlerin denkleşmesini sağlamak için tahmini planları ve simülasyonları kullanmaktadır.

Maliyetlendirme ve analizler

Terminleri ve maliyetleri kontrol altında tutmak -ki bu oldukça güçtür- üreticileri fazlasıyla zorlar. Teklifler, tüm belirsizliklere rağmen uygun biçimde hazırlanmalı, olası sapmalar mümkün olduğunca ve tam zamanında giderilmelidir. ERP sistemlerinin karmaşık analitik araçları, yalnızca ön ve son hesaplamalara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda projenin ilerleyişini izler ve hatta stratejik kurumsal yönetimle birlikte çalışırlar: Hangi projeler kendilerini amorti etmekte? Hangi tedarikçiler ucuz ve güvenilir? Maliyetler sürekli olarak kontrol dışı mı kalıyor? Hangi süreçler verimsiz potansiyele sahip? 

İletişim 4.0

Özel imalat, tüm proje periyodunda müşteriler ve tedarikçilerle yakın ve sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmayı gerektiren, danışmanlık kısmı yoğun bir iştir. Mobil uygulamalar; müşteri, proje ve tedarikçi dosyalarında açıkça bir araya getirilmiş bilgiler ile mevcut verileri kolayca sağlayarak iletişim sürecini daha kolay hale getirir.

Bulut/Saas

Akıllı fabrikaya giden yol kaçınılmaz olarak buluttan geçer: İş ortaklarının, makinelerin ve iş bölümlerinin artan miktarda veriyi yöneten ortak bir teknoloji platformu vasıtasıyla ağa bağlanması gerekir. ERP sistemleri, siparişe özel üretim yapan üreticilerin Endüstri 4.0'a hazır olabilmeleri için, SaaS modeli olarak da mevcut olmalıdır.

 Her şey tamam, ama hala emin değil misiniz?

Durun ve düşünün. Endüstri 4.0'a geçiş yolunda hangi güvenilir yazılım sağlayıcısı size eşlik edecek? Çünkü, yalnızca özel üretim sektörünün zorluklarını bilen bir BT iş ortağı, ERP sisteminde size özel çözümler üretebilir.

More about abas ERP for Özel Üretim

212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul