Skip to main content

Özel üretim firmaları, ERP yazılımı ile, tedarik zinciri ve envanter yönetimindeki zorlukların üstesinden nasıl gelir?

Modern manufacturers rely on ERP for overcoming challenges

Yeni sanayi devrimi, gelişimine devam ediyor. Dijital teknolojiler üreticileri, verileri daha efektif kullanmaya ve yeni iş modelleri geliştirmeye zorluyor. Özel üretim, bu pazarda hız kazanıyor ve bununla birlikte firmalar, değişen müşteri taleplerini takip etmelerine yardımcı olmak için kurumsal kaynak planlama sistemleri gibi destekleyici teknolojilerden faydalanmaya yöneliyor.

Forbes’un raporuna göre, dijital teknolojilerin üretimde artan kullanımı, firmaları özel üretimi hızlı bir şekilde benimsemeye zorluyor. Ve bu, üreticilerin, hizmet seviyeleri, teslimat zaman çizelgeleri ve sektördeki genel karmaşıklıktan dolayı, yeni müşteri beklentilerine cevap vermek için montaj baskısı ile karşı karşıya kaldığı bir zamanda oluyor.

Bu taleplere ayak uydurmaya çalışmak, ERP yazılımı olmayan şirketler ve esneklikten yoksun olan eski sistemlere güvenenler için son derece zordur. Kuruluşların operasyonlarını coğrafi ve operasyonel sınırlar arasında bağlamak için global iş çözümlerine ihtiyaçları vardır.

Özel üreticilerin esnek bir ERP'ye ihtiyaçları vardır. Doğru sistemi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için hemen sizin için hazırladığımız dokümanı indirin: 7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi

download the guide to selecting ERP in 7 easy steps

Özel Üretim ve Stok Yönetimi

Özel imalat süreçlerinin uygulanması, tedarik zincirindeki değişikliklere büyük ölçüde bağımlıdır. Kısa bir süre öncesine kadar, kuruluşlar burada oldukça basit bir duruma sahipti:

  • Üretim talepleri geçmiş verilere dayanılarak tahmin edilir.
  • Bu planlamaya göre üretim zamanlama listeleri oluşturulur.
  • Hammaddeler ve diğer malzemeler, fazla stok tutmaktan kaçınılarak sipariş edilir ancak, üretim seviyelerini korumak için her zaman yeterli miktarda stok olduğundan da emin olunur.
  • Bu döngü, üç aylık veya yıllık değerlendirmelere dayanan küçük değişiklikler ile kendini tekrar eder.

Bu bağlamda, ERP çözümleri genellikle daha geniş ürün yelpazesi olan, daha büyük hacimli malları işleyen veya her ikisiyle de uğraşan daha büyük üreticiler için gereklidir. Bununla birlikte küçük işletmeler, tedarik zinciri yönetiminin zorlukları göz önünde bulundurulduğunda, ERP sistemlerinin gereğinden fazla pahalı olduğunu düşünüyorlar.

Bu düşünce, özel üretim süreçlerinin devreye girmesiyle artık geçerliliğini kaybetti. Ürünler, seri üretimden daha küçük adetlerle özel çalışmalara taşınırken, işletmelerin tedarik zinciri boyunca daha geniş çeşitlilikteki malları ele almaları gerekmektedir. Bu gereksinimleri karşılamak ise, departmanlar arasında dikkatli bir koordinasyona bağlıdır.

ERP helps custom manufacturers with their supply chain challenges

Özel üreticiler, tedarik zinciri verimliliğini artırmak için ERP’ye giderek daha fazla yöneliyorlar.

Aşağıdaki örnek vakayı göz önünde bulundurun:

Aydınlatma armatürü üreten bir özel üretici, yeni şubesini açacak olan bir otel zincirinden telefon alır. Müşteri, geçmişte üretilen tavan lambasına benzer bir ürünü, farklı bir kaplama ile talep eder. Bahsi geçen bu çalışma 200 adet armatür için olacaktır.

Bu talebi karşılamak için üretici, farklı bir kaplamanın, armatürün tasarımını ve üretim planını nasıl etkileyebileceğini belirlemek ve bu değişiklikleri yapmanın ne kadar zaman alacağını tahmin etmek için, işe mühendislik departmanı ile etkileşime girerek başlamalıdır.

Sonrasında iş, armatür için standartlaştırılmış hammaddeleri tedarik etmeye gelecektir. Ve tedarik büyük ihtimalle, kolaylık ve uygunluk için geçmişte çalışılan aynı tedarikçiden yapılacaktır.

Bu da belirlendiğine göre, artık özel armatür için gerekli malzemelerin temin edilme zamanıdır: boya, hırdavat, vb. Bu ürünlerin tamamı, üretim için doğru zamanda depoya girmelidir.

Üreticiler, hizmet seviyeleri, teslimat zaman çizelgeleri ve sektördeki genel karmaşıklık sebebiyle, yeni müşteri beklentilerine cevap vermek için montaj baskısı ile karşı karşıyadır.


Sipariş yoğunluğundan dolayı, tedarik edilen malzemelerin depoda bir yerde öylece üretime alınma sırasını beklemesi gibi durumlar da yaşanmaktadır. Bu, hem depoda gereğinden fazla yerin işgal edilmesine, hem de stok fazlasına neden olur. Bu nedenle, tedarikçilere sipariş geçilirken, gerekli malzemeler tedarik edildikten sonra, üretim hatlarında mümkün olan en kısa sürede özel armatürlerin üretimine başlanabileceğinden emin olmak için, üretim planlaması yapılmalıdır.

Tüm bunlar halledildikten sonra üretici, operasyonel dağıtımın ve devam eden sürecin, özel armatürün özgün öğelerine göre nasıl ayarlanabileceğini düşünmelidir.

Tüm bu sorunlar, her bir sürecin diğerlerine daha fazla bağımlı olduğu, çok daha karmaşık bir tedarik zincirini meydana getirir. Örneğin, tedarikçi yönetimi uygulamaları, özel üretim ortamında çok daha önemli hale gelir. Çünkü gönderilerde bazen sorunlu bir tedarikçi ile karşılaşılabilir, bu üretimi rayından çıkarabilir ve en nihayetinde müşteri deneyimine zarar verebilir. Geçmişte, bir ya da iki günlük gecikmeler önemli olmayabilirdi. Çünkü muhtemelen ya hammadde ya da bitmiş mamul şeklinde elinizde fazla miktarda stoğunuz olurdu.

Geleneksel üretim planında, envanter yönetimi işin önemli bir destekleyici parçasıdır. Özel üretim çalışmaları için, envanter yönetimi görevleri, işletmenin operasyonel değişikliklere ve taleplere ayak uydurabilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Kesinlik ve öngörülebilirlik önemlidir; uygun stok kontrolü ve yönetim prosedürleri olmadan zamanında teslimatla birlikte, müşteriye özel üretim yapmak son derece zordur.

ERP is an agent of positive change

Özel üreticiler değişime ihtiyaç duyduklarında, her şeyi bir araya getirmek için ERP sistemlerine güvenirler.

Değişimi yönetecek bir ERP sistemi kullanmak

Özel üretim süreçleri sürekli devam eden bir zorluklar silsilesidir. Öngörülen üretim akışı, önceki yıllara dayanarak daha fazla ürün üretilmesi ve farklı varlıklar için değişen ihtiyaçlar nedeniyle daha zor hale gelir. Bu nedenle işletmeler, belirli periyotlarla talepleri belirlemek için daha kesin olmalı ve çeşitli kaynaklardan veri almalıdır.

Geniş bir proje yelpazesinden bilgi alıp, özel imalat işlemlerinde kullanılan ortak malzemeleri belirleyebilmek, işletmeleri, ihtiyaç duydukları temel envanter varlıklarını tanımlamak ve farklı zaman aralıklarında bu varlıkların ideal miktarlarını optimize etmek açısından güçlendirebilir.

ERP, gerçek zamanlı olarak daha güçlü bir tedarik zinciri ve envanter yönetimi sağlar

Özel üretim yazılımı, süreç boyunca meydana gelen tüm değişiklikler doğrultusunda, işlemlerin sorunsuz gerçekleşmesini sağlayan önemli bir bileşendir. ERP sistemleri, bilgileri gerçek zamanlı olarak toplamayı ve çeşitli departmanlardaki ilgili kişilerle iletişim kurmayı kolaylaştırır. Böylece, daha güçlü bir tedarik zinciri ve envanter yönetimi sağlanır. Akabinde, ERP kurulumuna dahil edilen raporlama araçları, yöneticilerin veya yönetim kurulu üyelerinin, herhangi bir zamanda neler olup bittiği hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan veren raporlar oluşturmak için, müşteri ve tedarikçi etkileşimlerinin yanı sıra, çeşitli projelerden de verileri alır.

Tüm bu veriler, özel üretimde iş yeterli kaynağı sağlamaya, hızlandırılmış sipariş döngüleri ile uğraşmaya ve talepleri doğru bir şekilde aktarmaya geldiğinde oluşan yükün altında boğulmadan, üstesinden gelebilmeleri için işletmeleri güçlendirir.

Özel üretim ve dijital dönüşüm

Dijital dönüşüm hareketi, üretim sektöründeki en yıkıcı güçlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. IDC'nin BT Öncelikleri ve Stratejileri Bölümü Başkan Yardımcısı Kimberly Knickle, yeni dijital teknolojilerin, ölçek fark etmeksizin tüm üreticileri hızlı bir şekilde değişime zorladığını açıkladı.

Dijital teknolojilerin üretimde neler yapabileceği konusunda dönüşümlü değişimler yaşanıyor. Bu yaşananlar, esnek, uygun maliyetli ERP yazılımının artan önemini ise giderek daha da belirginleştiriyor. abas ERP, iş akışlarını optimize etmek, iş süreçlerini otomatikleştirmek, özel üretim ortamında arz-talebi dengelemek ve gereken veri değer zincirlerini oluşturmak için, her ölçekteki işletmenin kullanabileceği güçlü, bulut tabanlı bir ERP platformu sağlıyor.

abas ERP sistemi, şirketlerin envanter ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerini, işletmenin en değerli bölümlerine dönüştürmelerini sağlamak için gereken uçtan uca işlevselliği sunan, iki katmanlı bir bulut ERP'dir. Özelleştirme yapmak kolaydır, ancak güçlü çözüm ailemiz ve ürün planlarını barındıran dijital tasarım platformları gibi özel sistemler ile entegre olma yeteneğimiz sayesinde gerekli değildir.

Özel üretim, firmaları, üretim ve tedarik zinciri uygulamalarını her zamankinden daha hızlı değiştirmeye zorluyor. abas sadece bu değişime ayak uydurmak için değil, daha ileriye gitmek için gereken dijital altyapıyı sizlere sunar.

Özel üretimde talep ve tedarik süreci zorlukları

Özel üretim yapan firmaların işi müşteri siparişi ile başlar ve talebe dayalı özel üretim sektöründe, her bir ürünün gereksinimleri birbirinden tamamen farklı olabilir. Tasarımdan, üretime ve hatta faturalandırmaya kadar tüm süreç, bu özgün projeye özel olacaktır. Bu durum, üreticinin geleneksel satış planlarına dayanmadığından ve her siparişe hızlı bir şekilde cevap verilmesi gerektiğinden, operasyonel öngörülebilirliğin çok daha az olduğu anlamına gelir.

Sonuç olarak, bir üretici kendi tedarik dinamikleri hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmak zorundadır. Örneğin satınalma, özel üretimde çok daha hızlı bir süreç haline gelmelidir. Bir müşteri, üreticinin bilmediği bir parçayı veya malzemeyi gerektiren bir tasarım gönderdiğinde, üretici bu malzemeyi tedarik etmek için hızlıca ilgili tedarikçiyi bulmak, kalite ve hızlı teslimat süresi için dikkatlice incelemek ve bir an önce sipariş vermek zorunda kalacaktır.

Bu hız, üretim sürecinin her adımında ortaya çıkabilecek belirsizlik nedeniyle, tüm müşteri/üretici ilişkilerine nüfuz etmelidir. Müşteriler, satınalma süreci başladıktan sonra tasarımları değiştirebilir. Bu da üreticinin yeni parça tasarımlarını yapması veya malzemeleri temin etmesi için hızlıca bir ayarlama yapması gerekeceği anlamına gelir. Buna ek olarak üretici, her şey “kesinleştirildikten” sonra, orijinal tasarımda değişiklik yapılmasını gerektirecek bir parça olduğunu fark edebilir. Bu değişiklikleri hızlı ve doğru bir şekilde yönetmek, operasyonel esnekliğe sahip olmak, maliyetleri minimumda tutmak ve projenin plana uygun ilerlemesini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Özel üretim yapan işletmeler neden ERP yazılım çözümlerine yöneliyor?

Üretici/müşteri ilişkisini kolaylaştıran en temel araç, ticari faaliyetin her iki tarafındaki paydaşlar tarafından üretim sürecinin tamamının görülebileceği, ayarlanabileceği ve rapor edilebileceği bir ERP sistemidir.

Hız, esneklik ve duyarlılık, sürecin ve ürünün tüm aşamalarını yönetmek için, üreticilerin ve müşterilerin ERP çözümlerine güvenmelerinin temel nedenleridir

Örneğin, bir ERP sistemi CAD yazılımı ile kolayca entegre edilebilir. CAD yazılımında bir tasarım tamamlandığında, ERP sistemi bu tasarımın maliyetlerini otomatik olarak belirleyebilir. Ancak, bu tasarımların ve maliyetlerin başta belirlendiği gibi sonuçlanmasının zor olduğunu göz önünde bulundurarak sistem, kullanıcıların yeni malzeme gereksinimlerine, teslim sürelerine, maliyetlere ve projenin diğer ilgili yönlerine yansıyacak değişiklikler yapmalarına izin verir.

Özel üretim yapan firmaların ihtiyaç duyduğu bir başka önemli ERP özelliği ise, gelir tahakkukudur. Üretim sırasında gelir tahakkuku, bir projede ulaşılan çeşitli kilometre taşlarından elde edilen gelirin kaydedilmesi sürecini ifade eder. Bu, geleneksel faturalandırmadan farklıdır, çünkü üretici, geliri tahakkuk etmeksizin bir üretim süreci için fatura kesebilir ve para alabilir. Gelir tahakkuku ilkesi, bir şirketin gerçekleştiğinde veya kazanıldığında geliri kaydedebileceğini belirtir. Belirli koşullar altında, bir üretici ürün müşteriye teslim edilmeden önce gelir kaydı yapabilir.

Gelir, satış öncesinde, üretim sırasında, teslimattan sonra veya özel bir satış işleminin parçası olarak satış noktasında muhasebeleştirilebilir. Uzun vadeli projeler, orijinal tasarımın sonlandırılması, bir çalışma prototipinin oluşturulması veya önceden belirlenmiş ilerleme göstergesi olsun, alıcının belirli kilometre taşlarına ulaşıldığı için ödeme yapmasını gerektirebilir. Bu, özel üretim sektöründe, aylarca hatta yıllarca sürebilen, özgün projeler ya da ürünler olduğu için ortak bir düzenlemedir.

Özel üretim yapan firmalar için ERP yazılımı, ilgili tekliften itibaren ürünün sevk edildiği güne kadar, tüm üretim süreci boyunca daha fazla görünürlük ve esneklik sağlayan, ortak çalışmaya dayalı bir platform olarak hizmet vermektedir. Müşteri gereksinimleri projeyi yönlendirdiği zaman, üreticilerin beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmaları ve anında önemli değişiklikler yapabilmeleri için gereken iç yeterliliğe sahip olmaları gerekir.

Çalıştığımız özel üreticilerin bazılarını görmek için referanslarımıza bakabilir veya hemen bir abas ERP temsilcisine ulaşıp daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İletişim

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software AG and abas partners only (privacy policy).

North American Headquarters

703-444-2500
abas USA
45999 Center Oak Plaza
Suite 150
Sterling, VA20166

North American Headquarters

703-444-2500
abas USA
45999 Center Oak Plaza
Suite 150
Sterling, VA20166

Infocom Ltd.

+38 061 21 37 855
bul. t. Shevchenko, 56
Zaporozheye
69001

amotIQ sro

+420 241 931 544
Belnická 603
252 42 Jesenice u Prahy

ABAS Business Solutions Nederland BV

+31 (0)85 3033 555
abas Netherlands
Beilerstraat 24
9401 PL Assen

amotIQ sro

+421 903 717 980
amotIQ sro
Palarikova 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

SHP Informática Ltda

+55 - 11 5054 - 5500
SHP Informática Ltda
Alameda dos Jurupis, 452, 7°andar - Conjunto 73/74
Sao Paulo - SP 04088-001

abas Business Solutions Limited

+852- 2793-3317
abas Hong Kong
1621, New Tech Plaza
34 Tai Yau Street
Hong Kong

abas Force India Pvt. Ltd.

+91-77559-04373
abas India
303, Aspiro Complex, Opp. Thyssenkrupp,
Pimpri Stn. Road, Pimpri,
Pune 411018

PT. abas Information Systems

+62 (21) 293 19 366
abas Indonesia
11620 Taman Aries, Jakarta barat Jakarta
Grand Aries Niaga G1-2H

Synchro RKK Sdn Bhd

+603-56124999
abas Malaysia
Sunway Geo Avenue,
Jalan Lagoon Selatan
Sunway South Quay,
Bandar Sunway
Subang Jaya Selangor 47500

Providence Global Pvt Limited

+94 770415387
Providence Global Pvt Limited
752/1
Dr De Silva Mawatha
Colombo 09

Wisdom Information Systems

+66-29340451/52/53
Wisdom Information Systems
208/5 Ladprao Soi 126
Bangkok 10310

abas Бизнес Сълюшънс България ООД

+359 2 423 61 56
abas Бизнес Сълюшънс България ООД
жк. Младост 1А, бл.553А, офис 1
1729 София