Skip to main content

ERP-EDI Entegrasyonu Maliyetleri Düşürür, Verimliliği Artırır

ERP EDI integration helps you be more efficient in manufacturing

ERP-EDI Entegrasyonu bugün üretim şirketlerinin başarısı için neden hayati önem taşır? Saat 18:00 ve montaj hattından son paket kutulandı, paketlendi ve nakliye alanına taşındı. Bu paket, ulusal bir eczane perakende zincirinin raflarına yönelik olarak hazırlandı ve yola çıktı. Peki, bu müşteri paketlerinin yolda olduğunu nasıl bilecek? Aldığı mallar için nasıl ödeme yapacak?

Sorunsuz bir tedarik zinciri, ortaklar arasında mükemmel ve hızlı iletişim gerektirir. Onlarca yıldır, bu sevkiyatların ve ödemelerin karşılıklı etkileşimini yöneten en popüler teknolojik sistem, Elektronik Veri Değişimi yani EDI olmuştur. ERP-EDI entegrasyonu, iletişimi otomatikleştirerek satıcılar ve müşteriler arasındaki veri alışverişini sağlayan endüstriyel bir standarttır. EDI; otomotiv, imalat, ilaç depoları, büyük mağazacılık gibi yüksek hacimlerde çalışan sektörlerde yaygındır.

Neden ERP-EDI Entegrasyonu?

EDI otomasyonu, sayısız telefon görüşmelerini, kâğıt faturaları, faksları ve e-postaları içeren kusurlu manuel insan süreçlerine olan gereksinimi azaltır. Sonuç ise; daha hızlı geri dönüş süreleri, daha az hata ve personelin daha yüksek verimliliği şeklindedir. EDI, verilerin elektronik ortamda saklanması ve işlenmesiyle, kâğıt belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve dağıtılması gibi işlem maliyetlerini azaltır. Elektronik iletişimin faydaları arasında manuel veri girişini ortadan kaldırmak, gönderim ve faturalama hatalarını azaltmak gibi unsurların yanı sıra, tarafların kendi kurumsal yönetim sistemlerine veri alıp vermelerini hızlandırmak da bulunmaktadır.

EDI'NİN FAYDALARI ARASINDA MANUEL VERİ GİRİŞİNİ ORTADAN KALDIRMAK, SEVKİYAT VE FATURALAMA HATALARINI AZALTMAK VE İŞ ORTAKLARI İLE VERİ ALIŞVERİŞİNİ HIZLANDIRMAK YER ALIR.

EDI'nin daha önceki sürümleri basit ve diğer kurumsal yazılımlardan kopuktu. Modern çağın ERP-EDI entegrasyonlarında, protokoller en iyi uygulamaları desteklemekte ve veriler ERP gibi modern teknolojilere bütünleşmekte. Dahası, veri yapı ve formatlarının karmaşıklıkları, şirketler arasında EDI uygulamalarını standartlaştıran veri değişimi aracıları tarafından maskelenebilir.

Yıllar önce bir EDI uygulamasında farklı veri alanlarının birbirleriyle eşleştirilmesi yüzlerce veya binlerce saat çalışma gerektirebilirken, bugün bu süreci hatasız ve kolay hale getiren araçlar ve işlemler bulunmakta. Elde edilen EDI sistemleri, dünyanın en büyük şirketlerinin çoğunun tedarik zincirleri için paha biçilemez bir veri iletişimi sağlar.

EDI in ERP helps automate your supply chain

ERP platformunuzun bir parçası olarak EDI, maliyetleri düşürmenize ve görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olabilir

EDI’nin API'den farkı nedir?

EDI'yi bir API ile karşılaştıranlar için önemli olan, EDI'nin tasarım tarafından özelleştirilen bir veri değişim sistemi olmasıdır. Her şirketin kendi varyasyonlarını uygulaması beklenir. Bu, JSON / REST gibi bir insan tarafından okunabilir veri formatının uygulanması biraz daha kolay olacakken, sistem kurulumu sırasında iş ortağının veri formatına benzer bir haritalandırma sürecinin gerçekleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ve deneyimli EDI entegrasyonu uygulayıcıları için, sistem alındı onayları gibi iki yönlü protokoller için açık bir dokümantasyon ve destek olduğu sürece, zarif bir JSON arayüzü ile ilkel bir ODETTE belgesi arasındaki uygulama zamanlarında büyük bir fark yoktur.

EDI, tedarik zinciri iletişimlerini manuel olarak yöneten şirketler için, genellikle en büyük maliyet tasarrufunu elinde bulundurur. Daha küçük işletmeler için diğer faydalar arasında, e-posta, posta veya telefon yoluyla insanlar üzerinden yapılan iletişim yerine belirli bir EDI uygulamasını zorunlu kılan büyük ulusal ortaklarla çalışma fırsatını yakalamak da bulunmaktadır.

ERP teknolojisi, imalat, nakliye ve perakende şirketleri arasında kritik bir bağlantı haline geldiğinden, EDI ile sorunsuz veri iletişimi ihtiyacı da artmıştır. abas ERP gibi profesyonel yazılım çözümleri, önyüzdeki işletme ve yönetim araçlarıyla birlikte arka planda sağlam EDI arayüzleri uygulayarak bu boşluğu doldurdular. Modern bir ERP yazılımı ile, EDI'yi uygulamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Otomotiv sektöründe mi faaliyet gösteriyorsunuz?

Sizin için hazırladığımız dokümanı hemen indirin: Orta Ölçekli Otomotiv İşletmeleri için ERP Seçimi

abas EDI neler sunar?

abas EDI, EDI dosyaları ile abas sisteminde gerçekleşen işlemler arasında veri haritalamasını sağlayan bir ERP modülüdür. Arka plandaki EDI teknolojileri ve dosya formatları ne olursa olsun, abas EDI yazılımı karmaşıklıkları özetler. Böylece çeşitli şirketlerin EDI implementasyonları birleştirilebilir. EDI dosyasındaki veri alanları, ERP konsolundaki veri alanları ile ilişkilendirilir.

EDI, TEDARİK ZİNCİRİ İLETİŞİMLERİNİ MANUEL OLARAK YÖNETEN ŞİRKETLLER İÇİN, GENELLİKLE BÜYÜK MALİYET TASARRUFU SAĞLAR.

abas ERP ile çalışmaya başlayan şirketler için, EDI sisteminin kurulumu diğer bütünleşik faaliyetlerle birlikte gerçekleştirilebilir. İlk kurulum uzmanlardan destek almayı gerektirebilirken, sistemin devam eden yönetimi ise, self servis modelinde olan abas EDI Yapılandırması adlı bir araç kullanılarak herkes tarafından yapılabilir.

abas EDI Yapılandırması, verilerin karmaşık EDI haritalamalarını hayata geçirir. Farklı şirketler EDI için farklı formatlar kullandığından dolayı, verilerin ERP tarafından anlaşılabildiğinden emin olmak için genellikle bir kurulum süreci gereklidir. Hem EDIFact, ODETTE ve VDA gibi geleneksel EDI formatları, hem de ANSI ve XML gibi evrensel veri formatları desteklenir. abas EDI Yapılandırması ile bu veri haritalama işlemi, ERP sistemi ile EDI veri dosyalarının bölüm numaraları ve sütunları arasındaki alan eşlemelerini gösteren grafiksel bir masaüstü aracı ile gerçekleştirilir. Bu araç, yazılım geliştiricisinin veri alanlarına hangi eylemlerin gerçekleşmesi gerektiğini belirlemek için binlerce satır kod yazmasını gerektiren eski ERP sistemleri göz önünde bulundurulduğunda büyük bir gelişme olabilir.

EDI ile veri senkronizasyonu

EDI, ERP ile entegre edildiğinde, iki farklı şirkette bulunan kişiler, şirket genelinde senkronize edilmiş veriyi görüntüleyebilir. İlgili ERP sistemleri, daha önceki bir dönemin kâğıt belgelerinde yer alan bilgileri görüntüleyebilir. Örneğin; depoyu bir perakendeciye ürün göndermesi için bilgilendirecek olan kâğıda yazılmış sevk emirleri gibi. Fakat günümüzde her bir ERP sisteminde, çalışanlar artık fatura adresini, sevkiyat adresini ve hatta miktarlarla birlikte ürün numaralarının listesini görüntüleyebilmekte.

İster yüzlerce, ister milyonlarca sipariş işlensin, EDI kullanımı şirketler için maliyet tasarrufu sağlar. Faturalar ve gönderiler hakkında manuel olarak yapılan iletişim, genellikle çalışanın önemli miktarda zaman ve emek harcamasını gerektirir. Ticari iş ortaklarıyla kurulan iletişimin otomasyonu daha hızlı geri dönüş sürelerinin yanı sıra, hataları azaltır ve daha iyi raporlama yapılmasını sağlar.

Kritik Trendler ile ilgili güncel broşürümüzü indirerek, imalat endüstrisini etkileyen eğilimler hakkında daha fazla bilgi edinin veya hemen bize ulaşın.

212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul