Skip to main content
CRM and sales icon for functional area
purchasing icon for ERP software abas ERP

Satınalma

Küresel rekabetin artması, her zaman maliyetleri göz önüne sermeyi daha da önemli hale getirmektedir. Satınalmada fiyat, kalite ve teslimat süresi başarı için çok önemli faktörlerdir. Esnek fiyat hesaplamaları ile, tedarikçilerinizle uygun koşulları görüşebilirsiniz. Ayrıca, etkin bir sipariş verme süreci uygulayarak ve kullanılabilirliği sağlamak için gereken en düşük stok seviyelerini koruyarak maliyetleri düşürebilirsiniz. Tedarikçilerinizin sürekli değerlendirilmesi, kalite ve teslimat güvenilirliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

RFQ (Teklif Talebi)'lardan satınalma siparişi önerileri, satınalma siparişleri, irsaliyeyle mal girişi ve fatura doğrulamasına kadar satınalma siparişi işleme süreci, sürekli ve entegre faaliyet süreçlerini destekler ve abas ERP'nin merkezi bir bileşenidir.

 

Purchasing process

7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
gray
Purchasing

Faydalar

Entegre sipariş işlemleri

Yinelenen veri girişi olmadan RFQ'lar, satınalma sipariş önerileri ve satınalma siparişleri ile irsaliye ile mal girişleri ve fatura doğrulamasına kadar tamamen entegre sipariş verme süreçlerinden yararlanın.

Satınalma etkinliğini değerlendirin

Fiyat trendleri, parti büyüklükleri, tedarik maliyetleri ve tedarikçi şikayetlerine dayalı önemli rakamları değerlendirin ve satınalma verimliliğinizi optimize edin.

Tedarikçileri doğru bir şekilde değerlendirin

Hangi tedarikçiler güvenilir? Hızlı bir işlem yapabilmek için tedarikçi risklerini ve gecikmeleri belirleyin.

Gerçek satınalma maliyetlerinizi daha iyi anlayın

Hammadde fiyatlarına ve ek maliyetlere dayalı olarak satınalma maliyetlerinizi takip edin.

Maliyetleri takip edin

Teklif maliyetleri, siparişler ve satınalma siparişleri için fiyatları ve indirimleri belirlemek adına satınalma maliyetlerini kaydedin ve harcamaları doğru bir şekilde tahsis edin, ayrıca hammadde fiyatları ve malzeme gruplarındaki eğilimleri belirleyin.

Satınalmayı etkin bir şekilde kontrol edin

Tüm alanlarda üretkenliği artırmak için satınalma süreçlerinizi ve tedarikçi ilişkilerinizi özel çözümlerle stratejik olarak yönetin.

Verimli raporlama

Satınalma faaliyetlerinizi analiz edin ve faturaları, irsaliyeleri ve satınalma siparişlerini hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirin.

50_50

İhtiyaç duyduğunuz detaya göre tedarik maliyetleri

Satınalma, bir sipariş, proje veya kontrol edilebilir varsayılan değerler üzerinden gerçekleştirilebilir. Satınalma ve üretim durumu - tedarik durumuna hızlı bir genel bakış sunar. İmalat, hammadde ve ek maliyetler de dahil olmak üzere, tedarik maliyetlerinin gelişiminin tüm ayrıntılarını görebilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz detaya göre tedarik maliyetleri
50_50

Tedarikçi entegrasyonu ve yeniden müzakere yoluyla maliyet düşürme

abas ERP, tedarikçi yönetiminde size etkili bir destek sunar. Tedarikçi dosyasını kullanarak, bir tedarikçinin mevcut durumunu hızlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu bilginin görünürlüğü, karar vermeyi basitleştirir ve devam eden tüm süreçlere, satınalma önerilerine ve tedarikçinin faaliyetlerine doğrudan erişmenizi sağlar.

Aynı şekilde doküman yönetim sistemindeki notlar ve arşivlenen belgeler tedarikçi dosyasında da görülebilir. Bu, tedarikçi ilişkilerinizi yönetmek için ideal bir temel sağlar. Bu nedenle, tedarikçilerin entegrasyonu ve yeniden yapılan müzakereler maliyetleri azaltmanıza yardımcı olabilir.

Satınalma süreçlerinin merkezi yönetimi

Kullanıcılar satınalma işlemlerini Satınalma Merkezi bilgi sisteminden yönetebilir. Tekliften faturaya satınalma süreçleri burada işlenir, görüntülenir ve oluşturulur. Farklı kriterlere göre mevcut veya önceden arşivlenmiş satınalma süreçlerini seçebilir, oluşturabilir, serbest bırakabilir veya işleyebilirsiniz.

Satış faaliyetleri, plan kartı, tedarik durumu veya ambar stokları gibi bilgi sistemlerine tek bir tuşa basarak bağlanıp belirli bilgilere erişebilirsiniz.

50_50
Product File

Ürün dosyası

Ürün Dosyası, belirli bir ürünle ilgili tüm önemli bilgileri toplar ve tek bir grafiksel görünüm halinde sunar.

Satınalma siparişi işleme: merkezi satınalma fonksiyonu

Satınalma siparişinin işlenmesi, satınalmanın merkezi bileşenidir. Satınalma sipariş önerileri, net gereksinim tespiti ile veya stok seviyeleri minimumun altına düştüğünde planlamada oluşturulur. Satınalma sipariş önerileri daha sonra satınalma siparişlerinde uygulanır. Satışlarda olduğu gibi tedarikçilerde de çerçeve siparişler satınalma işlemlerinde kullanılabilir. Bunlar, belirli ürünlerle ilişkilidir ve tanımlanmış teslimat çizelgesi miktarlarını, ölçeklenen fiyatları ve indirimleri içerir. Belirli teslimat programı miktarlarını tanımlayarak, belirli bir süre içerisinde gerekli tüm ürünleri kolayca sipariş edebilirsiniz.

Satınalma siparişinin işlenmesi, maliyet merkezleri, maliyet unsurları ve hesap atamaları tahsisi yoluyla her satınalma sipariş kalemi için finansal muhasebe ve maliyet muhasebesine bağlıdır. Tedarikçiler, ürünler, planlayıcılar/alıcılar, depo grupları veya son tarihler gibi herhangi bir ölçüt uyarınca satınalma sipariş önerilerini manuel olarak oluşturabilir veya bunları doğrudan diyalogda seçip sıralayabilirsiniz. Miktarları, fiyatları ve vade tarihlerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, sistem tarafından önerilen ana tedarikçi, satınalma sipariş önerisinde farklı bir tedarikçi ile değiştirilebilir. Satınalma sipariş önerileri yayımlanır ve ardından otomatik olarak satınalma siparişlerine dönüştürülür.

50_50Satınalmaya genel bakış

Satınalmaya genel bakışta, satınalmacı için ilişkili tüm bilgiler tek bir görünümde görüntülenir. Her işlem birimi, atanan tüm etkinliklerin rol tabanlı bir genel görünümüne sahiptir. Satınalmacınız faaliyetleri belirli bir dönem boyunca analiz edebilir ve satınalma siparişlerini işleme gibi ilave eylemler gerçekleştirmek adına sadece tıklayarak farklı uygulamalara geçiş yapabilir.

Purchasing Overview
50_50

Doğru satınalma kararları alın: RFQ'lardan satınalma siparişlerine kadar

abas ERP'de tedarikçiler için RFQ'ları kolayca oluşturabilir ve bunları elektronik olarak EDI yoluyla iletebilirsiniz. Fiyatları, teslimat sürelerini ve koşulları ölçen bir fiyat karşılaştırması, size doğru satınalma kararları vermenizde yardımcı olabilir. Bir tedarikçi seçtikten sonra, RFQ'dan otomatik olarak bir satınalma siparişi oluşturabilirsiniz.

Sipariş/proje ile ilişkili tedarik

Malzemeler ve montaj işlemleri benzersiz şekilde atanabilir ve belirli bir sipariş veya proje için ayrılabilir. Satınalma, siparişle ilgili zaman planlamasıyla tetiklenir.

50_50

Mal kabul işlemlerini optimize etme

abas ERP'de mal kabulü, tam, kısmi, fazla ve eksik teslimatları dikkate alır. Toplu irsaliyeler de oluşturulabilir. Mallar alındığında, otomatik olarak varsayılan kabul yerine tahsis edilir. Bir kalite kontrol ambarına veya sevkiyat ambarına girişi de mümkündür. Bir şikayet durumunda, derhal bir iade gönderimini kolayca tetikleyebilirsiniz. Kalite kontrol, mal alındığında veya ürün fiziksel konuma girdikten sonra gerçekleştirilir.

Harici kalite güvence çözümlerini de bağlayabilirsiniz. Mal girişi ve fatura doğrulaması, finansal muhasebe, maliyet muhasebesi ve ambar yönetimi ile bağlantılıdır. abas ERP ambarlar ve finansal muhasebe alanlarına otomatik olarak mesaj gönderir, tüm ilave masrafları kaydeder, girdi vergisini hesaplar ve günlüğünü tutar.

Kolay satınalma sipariş yönetimi

Satınalma Siparişi Yönetimi'nde, satınalma siparişlerini doğrudan girebilir, bir RFQ'dan aktarabilir veya bunları sistem tarafından oluşturulan satınalma sipariş önerilerinden üretebilirsiniz. Ana veri dosyasında oluşturulmamış tek seferlik parçaları da sipariş edebilirsiniz.

Tek seferlik parçaların bir açıklaması, satınalma siparişinde de bulunmaktadır. Satınalma siparişi, gelen faturanın sonraki hesap atamasının da temelidir. Bir satınalma siparişi kalemine maliyet merkezleri ve maliyet öğeleri atayabilirsiniz. Daha fazla bilgi eklemek isterseniz eğer, her bir satınalma sipariş kalemi metinlerle desteklenebilir ve çizimler ile birbirine bağlanabilir.

Tedarikçi anlaşmalarının tam kontrolü için çerçeve siparişler/sözleşmeler

Kabul anlaşmaları, tedarikçinin ilgili çerçeve siparişlerine veya sözleşmelerine dayanarak belirli bir süre içerisinde yapılabilir. abas ERP'de, çerçeve siparişler/sözleşmeler satınalma siparişlerinden bağımsız olarak yönetilir ve bu da açık çerçeve siparişleri şeklinde oluşturulur.

Kümülatif miktarlar (teslim edilmiş olan miktarlar veya işleme alınan miktarlar) ve her ürünün kalan stokları çerçeve siparişlerde yönetilir. Bu, tedarikçi anlaşmalarınızın her zaman tam bir görünümüne ve kontrolüne sahip olduğunuz anlamına gelir.

 • Otomatik satın alma sipariş önerileri

  abas ERP, yeni veya mevcut ürün ağaçlarından otomatik olarak satınalma sipariş önerileri üretir. Satınalmacılarınız satınalma sipariş önerilerini çeşitli tedarikçilere tek bir adımda iletebilir.

  Automatic Purchase Order Suggestions
 • Tedarik süreçlerini otomatikleştirin

  abas ERP, gereksinimleri tanımlar ve satın alınacak miktar ve teslimat tarihi de dahil olmak üzere otomatik olarak satınalma sipariş önerileri üretir.

  Procurement Process
 • İşin sadeleştirilmesi

  Satınalma departmanınız tüm açık satınalma sipariş önerilerinin genel bir bakışına erişim hakkına sahiptir. Burada, basit bir adımla tekil olarak veya çoklu bir şekilde önerileri satınalma siparişlerine dönüştürebilirsiniz.

  PO Suggestions
 • Teklif toplama süreçlerini yönetin ve karşılaştırın

  Bir satınalma sipariş önerisi için Teklif Talebi oluşturabilir, daha sonra teklif verme işlemi sırasında seçenekleri yönetebilir ve karşılaştırabilirsiniz. Bir teklifi seçtikten sonra, satınalma siparişini doğrudan teklif verme sürecinden tetikleyebilir, ardından işlemi, alınan tüm teklifler ile birlikte arşivleyebilirsiniz.

  POS From Suggestions
 • Takip eden süreçleri daha hızlı ve daha güvenli işleme

  Satınalma sipariş önerilerinin doğrudan satınalma siparişlerine dönüştürülmesi zaman kazandırır ve yinelenen veri girişi nedeniyle oluşan hataları önler.

  Released PO
 • Mal yönetimi ve stok kontrolü

  Ambardaki stok belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik satınalma sipariş önerileri üretmek adına tüm ürünler için minimum stok seviyeleri tanımlayabilirsiniz.

  Receipt of PO
white
50_50
50_50

A'dan B'ye yer değişikliği

Bir depodan diğerine ürün aktarırken yer değiştirme önerilerini değerlendirmek için yer değişikliği önerileri işlevini kullanabilirsiniz. Bir ürünün hangi bileşenlerini taşımak istediğinize ve hangilerinin başlangıçta mevcut konumda kalacağına karar verebilirsiniz. Ardından seçim için kullanılacak ölçütleri tanımlayabilirsiniz. Bir yer değiştirme önerisinin ayrıntıları, tablo satırını çift tıklayarak görülebilir.

Satınalma teslim güvenilirliği raporu

Satınalma teslim güvenilirliği raporu ile, tedarikçileri mutabık kalınan teslim tarihini ve kabul edilen satınalma sipariş miktarını temel alarak değerlendirebilirsiniz. Teslimat güvenilirliğini zamana, tedarikçiye veya müşteriye göre hassaslaştırabilirsiniz. Rapor, irsaliyelerle kaydedilen teslimatların sayısına dayanmaktadır.

Teslim tarihi güvenilirliği, erken, tam zamanında veya geç teslim edilen gönderilerin anlaşılan teslim tarihi doğrultusunda oranını gösterir. Teslimat miktarı güvenilirliği, tam teslim edilen, fazla teslim edilen veya az teslim edilen teslimatların orijinal sipariş miktarına göre yüzdesini gösterir.

50_50

Fiyatlandırmayı kolaylaştırma

Bir ürünün fiyatını doğru bir şekilde belirlemek için doğru maliyetlendirme şarttır. Kilit, gelir yaratacak kadar yüksek, ancak müşterileri cezbetmeye yetecek kadar düşük bir fiyat belirlemek arasında bir denge oluşturmada yatar. Doğru fiyatla, kârınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bu, fiyatlandırmayı önemli bir iş kararı yapar.

abas ERP, teklifler, siparişler ve satınalma siparişleri için fiyat ve indirim önerileri belirlemenin yanı sıra, satınalma ve satışta da fiyatlandırma konusunda aktif olarak yardımcı olur. Ayrıca, fiyatlandırma fonksiyonunu kullanarak bireysel fiyatları belirleyebilir ve bunları ana veri kayıtlarında düzenleyebilirsiniz. Fiyatlar/iskontolar bilgi sistemi, tüm önemli bilgileri kolayca sunar. Her müşteri hızlı bir şekilde güvenilir bir hesaplamaya dayanan özelleştirilmiş bir fiyat teklifi alır.

 

50_50
50_50
50_50
Subcontracting

Fason süreçlerini ve malzemeleri esnek bir şekilde yönetin

Yarı mamullerin ve alt yükleniciler tarafından tedarik edilen ürünlerin işlenmesini yönetmek için fason işlemler (harici üretim) fonksiyonunu kullanabilirsiniz. abas ERP sistemi, hizmet alım siparişlerinin üretilmesi için kullanılabilecek fason işlem önerilerini üretir. Fason ürünün yapısını nötr üretim listesinde yönetirsiniz. Sağlanan parçalar kolaylıkla belirlenir ve fasoncuya gönderilir. Düzenlenebilir üretim listesinde kısa sürede ve kolayca fason üretiminizi dahili üretimle değiştirebilirsiniz. Bu, satın al veya kendin yap kararlarını aynı anda yönetmeyi mümkün kılar.

Sarf malzemeler, sipariş edilen parça için üretim listesinden aktarılır ve düzenlenebilir alt yüklenici listesi kullanılarak satınalma siparişinde değişiklik yapılabilir. Parça ana verisinde, tedarik edilecek parçalar için tedarikçiye dayalı tedarik süresi tanımlarsınız. Bu, fasoncuya gönderilecek tarihten kaç iş günü önce tedarikçiye sipariş verilmesi gerektiğini belirler.

Tahmini teslimat planlarını yönetme

abas ERP serbest bırakılan siparişleri hazırlar ve bunları EDI vasıtasıyla tedarikçilere gönderir. Çizelgelemeden satınalma siparişi önerilerine kadar açıkça görülebilir ve tahmini teslimat planı siparişlerine kolayca dönüştürülebilir.

Açık teslimatları olan tüm tedarikçiler, teslimat hatırlatma bilgi sisteminde açıkça görüntülenir ve belirli bir tarihte birlikte gruplandırılabilir veya esnek bir tarih aralığında görüntülenebilir. Gerekirse ERP sistemi, henüz yapılmamış beklenen teslimatlar için hatırlatıcılar oluşturur.

Karar verme desteği için ABC analizi

Ürün yelpazenizdeki öğeleri sınıflandırmak için ABC analizini kullanın. Değerlendirme stok miktarının değer ile karşılaştırılmasına dayanır. Analiz, toplu malların satın alınmasının ucuz ve kolay olduğunu, daha yüksek değerli malların pahalı ve nispeten temin edilmesi güç olduğunu varsaymaktadır.

Veriler, her depo grubu için değerlendirilir. Stokla ilgili unsurlar sadece stok hareketleri günlüğünde analiz edilir. Ek olarak, ABC bölümleri yüzdeler olarak ayrılır ve pasta grafikte gösterilir. İlgili A, B ve C bölümleri için değerler ise çubuk grafikte gösterilir.

Satınalma için iş zekası

Çeşitli tedarikçileri, ekonomik alanları ve farklı ürün aralıklarını içeren faaliyetlerinizi analiz etmek adına Satıalma için standart BI raporlarını kullanabilirsiniz.

 

212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

Çözümler

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İş Zekası ve Analitik

Belge Yönetimi

EDI ve Yüksek Performanslı Lojistik

İş süreçleri yönetimi (BPM)

Grup Muhasebesi

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul