Skip to main content
ERP Software für Finanzwesen und Buchhaltung abas ERP

Sabit Kıymetler

Şirketinizdeki her varlığın ömrü hakkında, amortisman süresi üzerinden satın alma işleminden tahsilat işlemine kadar kesin bir genel bakış sağlamak, belirli bir zorluk oluşturmaktadır. Geçerli vergi kuralları ve muhasebe kurallarının karmaşıklığı nedeniyle, en küçük hata bile önemli sonuçlar doğurabilir. Sabit kıymet muhasebesi, abas ERP'ye tamamen entegredir; bu, tüm varlık edinimlerinin ve amortismanlarının tamamen izlenebilir olduğu anlamına gelir. Varlıkların eksiksiz belgelendirilmesi, ilgili kurallara uyulmasını sağlar.

Abas ERP sabit varlık muhasebesi, şirketin sabit varlıklarını envanter bazında esnek bir şekilde yönetir. Varlık geçmişi tablosu gibi, yıl sonu kapanışı için gerekli tüm değerlendirmeler dahil edilmiştir. Vergilendirilebilir amortismanın yanı sıra, abas sabit kıymet muhasebesinde yüklü amortisman da yapılabilir. Mali muhasebe ve maliyet muhasebesi bağlantısını kullanarak, duran varlıkları doğrudan finansal girdiler yoluyla postalayabilirsiniz.

Yüklenen amortisman, istatistiksel girdiler yoluyla maliyet muhasebesine akar. Sabit varlıkların nicel ve nitel bir bakış açısı oluşturmak için her zaman kullanılabilecek ilgili verilerin ve şekillerin çoğu, sistem içinde kolay ve hızlı bir şekilde oluşturulabilir.

7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
gray
Fixed Assets

Faydalar

Daima resimde

Tamamen entegre edilmiş sabit varlık muhasebesi, sabit varlıklarınızın durumuna ve değerine her zaman göz kulak olmanızı sağlar.

Amortisman otomatik olarak hesaplanır

Ofis mobilyaları, ekipman ve araçlar gibi maddi varlıklarınız için amortisman ve vergi kesintilerini otomatik olarak hesaplayın.

Doğru belgeleri saklayın

Satın alma siparişleriniz, faturalarınız, garantileriniz, resimleriniz gibi varlıklarınızla ilgili bilgileri kolayca kaydedin ve bunlara doğrudan erişin.

Kolay değerlendirilen varlıklar

Hangi vergi amortisman türünün doğru olduğuna karar vermeyi ve aylık ve yıllık son değerlemeleri gerçekleştirmeyi kolaylaştıran özelliklerin bir önizlemesiyle çeşitli vergi ve amortisman modellerini kullanın.

30_70

Sabit gelirlerinize yakından bakalım

Geliştirmeye hazırlık için kolaylıkla belgeleyin ve sabit gelir oluşturun. Sabit gelirler, genel özelliklerin yanında veri alımını yönetir ve görüntüler, verileri azaltır,ayıklar.

Sabit gelirlerinize yakından bakalım
50_50

Taşınmazları hiyerarşik gruplama

Sabit varlık hiyerarşisi, sabit varlık kategorileri kullanılarak gruplandırılabilir. Spesifik değerlendirmeler (sabit varlık hareket çizelgesi ve amortisman hareket çizelgesi), sabit varlık gruplarına (konsolide sabit varlık kategorileri) dayalı konsolide edilmiş değerler olarak çıktılanabilir.

Yeni sabit kıymetler yaratılırken, sabit kıymet kategorilerinin bazı alanları da ilgili amortisman modelinde önerilen değerler olarak kabul edilecektir.

Aşağıdaki hesaplama yöntemleri mevcuttur

 • Anında amortisman
 • Kalan ömür boyu net defter değeri İktisap değerinin amortisman oranı
 • Net defter değerinin amortisman oranı
 • Sabit varlığın kullanım ömrü boyunca kazanç değeri
 • Duran varlığın kalan kullanım ömrü boyunca kazanç değeri
 • Duran varlığın faydalı ömrü boyunca net defter değeri

Buna ek olarak, her sabit varlık için herhangi bir amortisman zaman çizelgesi tanımlamak için amortisman hesaplamasını kullanabilirsiniz. Bu, vergiye tabi ve itfa amortisman modeli için de geçerlidir.

50_50
Depreciation Suggestions


Otomatik amortisman önerileri

Sabit değerler için amortisman önerileri otomatik olarak oluşturulur. Amortismanlar sabit değerler varlık grupları, bilanço hesapları veya masraf merkezleri vasıtasıyla yapılabilir. Bir kitap kümesinin tüm sabit değerler için hesaplanır ve deftere nakledilir. Ayrıca tamamen iptal edilebilirler.

Asset accounting lists and evaluations

 • Asset history sheet 
  The asset history sheet shows the development of acquisition costs, costs of goods manufactured, the book values, and the depreciation throughout a fiscal year. It can also be created and output on a monthly basis, i.e. with current monthly transaction figures.
   

 • Fixed asset history 
  The fixed asset history displays the individual entries that have been posted to the fixed asset within the specified period.
   

 • Depreciation movement schedule
  Using the depreciation movement schedule it is possible to output the development of depreciations for a previously selected time period in a previously selected output currency.
   

 • Depreciation planning 
  Projection of the scheduled depreciations for the next seven fiscal years
   

 • List of retirements

 • List of acquisitions

 • Development of fixed assets

 • Asset history sheet (imputed)

 • Fixed asset history (imputed)

 • Depreciation movement schedule (imputed)

It is also possible to evaluate the fixed assets of each individual set of books so that the asset history sheet, the development of the fixed assets, or the projected depreciations for each accounting regulation can be created.

50_50
50_50

Taahhütlü sabit kıymetler

Abas ERP'de vergi amortismanına ek olarak (örneğin, bir maliyet nesnesi hesaplanırken) takas amortismanı ile çalışabilirsiniz. Atlanan amortisman modelini ve planlanan amortisman tutarlarını kullanırken, sabit bir varlığın net defter değeri negatif hale gelse bile, istatistiksel değerleri maliyet muhasebesine sürekli olarak gönderebilirsiniz. Her duran varlık ve her beş set defter için bir vergi ve bir takas edilen model birbirinden ayrı olarak oluşturulabilir ve yönetilebilir.

Vergi amortismanı modeli, ağırlıklı olarak, atfedilen modeli yansıtırsa, atıflı amortisman modelinin otomatik oluşturulması için bir şablon olarak kullanılabilir. Ayrıca, bir vergiye dayalı amortisman modelinden elde edilen amortisman tutarı, maliyet nesnesi ve maliyet merkezlerine tahsis edilebilir.

Değiştirme değerlerinin hesaplanması

Değiştirme değerleri gibi dinamik değerlerin hesaplanması, endeks dizisi ile vergi veya takas amortisman modellerinde yürütülebilir. Belirli bir temel yıla göre göreli ve mutlak değer değişim trendini sabit bir varlığın dizin serisine kaydedebilirsiniz. Satın alma ve üretim maliyetlerine dayanılarak hesaplanan değer, amortisman hesaplamasının temeli olarak da kullanılabilir.

Amortisman makul değere uygulanırsa, bu, vergiye tabi amortisman modellerinde gereklidir. İyi bir örnek, ABD GAAP'de olduğu gibi değiştirme değeridir. Bu, imal edilen malların satın alım maliyetleri ve maliyetleri yasal olarak önceden belirlenmiş sabit kıymet değerlemesi ile aynı değilse, takdim edilen sabit kıymet muhasebesinde bir avantajdır

50_50
 • Amortismanın kolay hesaplanması

  Herhangi bir dönem için amortisman gerçekleştirebilirsiniz. Amortisman hesaplamaları, amortisman önerileri oluşturarak ve otomatik olarak çok yüksek ya da düşük amortisman düzeltilerek yürütülebilir.

  Girilen, hesaplanan amortisman tutarından farklıysa, planlı ve planlanmamış amortisman tutarlarını kullanabilirsiniz. Amortisman hesaplaması işlem şekillerine enteğre edilmiştir. Geçerli amortisman gideri ve miktarı istediğiniz zaman görülebilir.

  Depreciation Model
white
50_50
50_50
50_50
50_50
70_30

Her defter grubu için farklı amortisman modeli

Alman Ticaret Kanunu veya IAS / IFRS gibi farklı muhasebe kurallarına göre değerlendirmelerin yapılmasını kolaylaştırmak için, abas ERP'de beş taneye kadar defter tanımlayabilirsiniz. Bu defter setlerinin her birinde, her sabit varlık için bir vergi ve takas amortisman modeli tanımlayabilirsiniz.

Amortisman yöntemi, faydalı ömür veya amortisman başlangıç ​​gibi farklı finansal raporlama spesifikasyonları, bu farklı amortisman modellerinin her biri için tanımlanabilir. Sabit varlıkların yasal gerekliliklere göre raporlanmasını garanti altına almak için, kitap setindeki amortisman modellerinin her biri için farklı satın alma ve üretim maliyetlerini de kabul edebilir veya değiştirebilirsiniz.

Amortisman yöntemlerinin tanımı

Abas ERP'de varlık için amortisman yöntemlerini kolay ve esnek bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bir amortisman yöntemi, yasal olarak gerekli olan amortisman yöntemlerine (düz çizgi amortismanı, azalan bakiye amortismanı ve hemen amortisman) ve yaygın olarak kullanılan çeşitli yöntemlere göre seçilebilir.

50_50

Otomatik sabit varlıkların itfası ve transferleri

Otomatik sabit varlık işlemini kullanarak, sabit varlıkların itfası ve sistem tarafından desteklenen transferleri gerçekleştirebilirsiniz. Tam itfa kısmi itfa tam aktarma, kısmi aktarma veya bilanço hesabı alışverişi arasından seçim yapabilirsiniz.

İlgili bilgi girişleri, tüm bu işlem türleri için kaydedilebilir ve daha sonra ilgili girişler ekranda oluşturulabilir.

İsnat yatırımları hesabı

Hesaplanan yenileme değerleri, ödenecek amortisman için kullanılmazsa, enflasyon veya iç faiz oranları gibi herhangi bir sayıda değer değişikliği endeks serisine kaydedilebilir.

Bu, sabit bir varlığın yıllık yedek değerlerindeki ve dolaylı faiz oranındaki değişikliklerin gösterilebileceğini gösterir

Amortisman günü

Bir müşteride aylık ya da günlük amortisman prosedürünü (İspanya ve Macaristan'da kabul edilir) kullanmak mümkündür.

Günlük amortisman prosedürü kullanılırsa, sabit bir varlığın tüm işlemleri (satın almalar, emeklilikler, transferler) giriş tarihine kadar dikkate alınır.

212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

Çözümler

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İş Zekası ve Analitik

Belge Yönetimi

EDI ve Yüksek Performanslı Lojistik

İş süreçleri yönetimi (BPM)

Grup Muhasebesi

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul