Skip to main content
ERP Software for materials management
ERP Software für Finanzwesen und Buchhaltung abas ERP

Malzeme Maliyet Kayıtları

Malzeme maliyet kayıtları, hammadde, yardımcı ve operasyonel malzemelerin tüketimini belirler ve yarımamul ve bitmiş ürünlerin envanter değişikliklerini bildirir. Değerleme, nesnelerin tüm maliyetleme ve ilgili üretim işlemleri için oluşturulmasını sağlar. Bu nesneler maliyet kayıtlarının temelini oluşturmaktadır.

Değerleme, üretim ve muhasebe arasındaki merkezi bağlantılıdır. Üretim süreçlerini değerlemek için farklı değerleme yöntemleri mevcuttur. Her bir değerleme yöntemi, stok girişi ve stok çıkışı için değerleme türü içerir.

7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
gray
Malzeme Maliyet Kayıtları

Faydalar

Veri tespiti

Tüm ERP sistemi, kesin fiyat miktarı ve değer geçmişi yanı sıra stok değerinin kesin tespitlerini içerir. Maliyet muhasebesinde maliyet hesaplamasındaki doğru malzeme ve üretim maliyetlerinin yanı sıra nihai maliyet hesaplamasındaki kesin işlemle ilgili değerler veride tutarlı bir hassaslık sağlar.

Güncel fiyatlar

Fiyatlandırma verileri otomatik olarak güncellenir ve hesaplanır; bilgilerinizin güncel olmasına izin verilir. Stoğunuz hakkındaki bilgiler, hammadde türünden ürünün son haline doğru güncellenir.

Satın alma değerlendirin

Karar verme sürecine yardımcı olmak için satın alımlarda materyallerin fiyat tabanlı haritalandırılması sağlanmaktadır. Hesaplanmamış ürünler hakkındaki bilgiler, satın alma ve satışta sağlanmaktadır.

Deponuzu kontrol edin

Gerçek zamanlı değerleme ve envanter değişikliklerinin otomatik tamamlanması ve tamamlanma onay süreleri ile iş-devam eden envanter yönetimi tutarsızlıklardan arındırılmıştır.

Her zaman güncel tutun

Stok değişiklikleri ve tamamlanma onay süreleri için gerçek zamanlı değerleme ve otomatik ilanın yapılması.

Envanter değerlemesi

Envanterinizi çeşitli prosedür ve yöntemlerle değerlendirebilirsiniz.

Sevkıyat depolarının taşınması
Finansal görünürlük

Masraf yeri gönderme önerileri sağlanır ve sondaj özelliklerinden belge düzeyine kadar gönderilen sonuçlar sağlanır.

50_50
30_70

Ürünlerin değerleme türleri

Stok makbuzu

 • İşlem fiyatı
 • Planlanan fiyat
 • Sıfır değerleme

Stoklar

 • Makbuz fiyatı
 • LIFO (son giren, ilk çıkar)
 • FIFO (ilk giren, ilk çıkar)
 • Karışık fiyat
 • Depo grubu karışık fiyat

İşlem fiyatına göre ürünlerin değerlemesi

Bitmiş ürünler, depodan üretimden alındığında işlem fiyatına göre değerlendirebilirler. Doğrudan malzeme ve üretim maliyetleri farklı bir şekilde kaydedilebilir. Genel masraflar, doğrudan maliyetlerle birlikte, stoktaki değişimin maliyet kayıtlarında kabul edilir.

Masraf yüklemesi, imalat maliyetlerinde değerlenen WIP ve bitmiş ürün stoğu seviyelerini (genel masraflar dahil) görüntülemenizi sağlar. Nihai ürünler için değerleme tipi işlem fiyatı kullanılıyorsa, WIP, farklılaşma olmaksızın otomatik olarak ERP sistemi tarafından yönetilecektir. Dışarıdan temin edilen parçalar da işlem fiyatı için değerlendirebilirler. Bu durumda işlem fiyatı, bir stok makbuzunun değerini belirlemek için kullanılacak fiyat fatura fiyatıdır.

70_30
Yarımamul stokları

abas, hammadde, yardımcı ve işletme malzemelerinin, bitmiş ürünlerin ve yarımamullerin kullanımını belirler. Tüketimden kaynaklanan stok değişimlerinin kaydı gerçekleştirilebilir.

50_50
50_50
50_50
 • Miktar düzenlemesi

  Sonradan değerleme fiyatlarının düzenlenmesi için miktar düzenlemesi kullanılır. Tüm değer geçmişi korunur; maliyet yaratıcısı ve fiyat değişikliğinin nedeni tamamen izlenebilir kalır.

  Stokta kalma durumundan sonra, stok seviyelerinin veya ürünlerin değerlemelerini artırmak veya azaltmak için bir miktar yeniden değerleme kullanılabilir.

  Miktar düzenlemesi
white
50_50
50_50

Maliyet girişi önerisi

Çeşitli kriterlere dayanan stok hareketleri günlük girişlerinden veya tamamlama onay günlüğü girişlerinden kaynaklanan değerlemeleri seçmek için kullanılabilir. Seçilen gönderim belgeleri ve toplamları bir tabloda gösterilir.

Maliyet tahsisi yoluyla ilave maliyetlerin yeniden değerlemesi

Çeşitli ilişkiler abas ERP'de, zamandan bağımsız veya doğrudan (teknik) bir süreç referansı ile oluşturulabilir. Bu, bütün makbuzların ve konuların bağlantılı olmasını gerektirir. Maliyet tahsislerini kullanarak, navlun veya gümrük gibi ilave maliyetler daha sonra bir işleme atanabilir.

Yeniden değerleme işlevi, bu katma maliyetleri daha sonra etkilenen süreçlere iletir, böylece nihai maliyet hesaplaması gibi değerlendirmeler için kullanılabilir.

50_50

Yararlı değerlendirmeler

Görünürlüğü ve açıklığı iyileştirmek için bir takım faydalı değerlendirmeler, malzeme ve üretim maliyeti ilanları için değerleme ve deftere nakil sonuçlarını listeler:
 

 • Bir iş emri bilgi sistemi maliyetleriyle, bireysel iş emirleri için önemli bir tarihin ilerleme ve kesin maliyetlerini belirleyebilirsiniz.
 • Belli bir anahtar tarihinde WIP'in stok seviyesini belirlemek için anahtar tarihi işlevinde WIP'yi kullanabilirsiniz.
 • Anahtar tarih bilgisi sistemindeki stok değeri, belirli bir anahtar tarihteki stok değerini belirler. Değerleme esas alınarak, stok değeri çeşitli kriterlere göre belirlenebilir.
 • Değerleme referans bilgisi sistemi, bir dizi seçim kriterini kullanarak değerleme veritabanını değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Üretim faaliyet bilgi sistemi, bir dönem boyunca iş merkezi, maliyet merkezi veya maliyet nesnesi başına üretim maliyetlerini değerlendirir.
 • Daha sonraki bir tarihte bir faturanın oluşturulacağı satın alma ve satış paketleme fişleri ara hesaplara gönderilebilir. Bu hesap için, bir bilgi sistemi henüz önemli bir tarih için fatura edilmemiş tüm teslim edilen ürünler için bir bildirim sağlar.
50_50
50_50

Taşeronluk ve malzeme maliyeti gönderimi

Fason fatura deftere nakledildiğinde taşeronluk değeri kaydedilir. Hizmet burada ayrıca bir alt yükleme hesabına gönderilecektir. Ayrıca, taşeronluk değeri (sağlanan malzemeler dahil), hisse senedi hesabına bir stok dekontu olarak gönderilecektir. Alt yüklenicilikten çekildiğinde, hisse senedi ihracı işlem sürmekte olan işler (WIP) altında ilan edilir.

Satıcılara sağlanacak materyalin eşleşmesi

Satıcılara sağlanacak malzeme değerleri, gelen fatura ataması yaparken görüntülenir. Malzeme sağlanmasından kaynaklı hizmet maliyeti bir alt sözleşmeyle bağlanabilir. Toplu gönderim, satın alınan ürün değerlerini ve siparişi verilen ürün değerlerini stoktan ürün stok miktarına yükselecek şekilde görüntüler.

50_50
212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

Çözümler

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İş Zekası ve Analitik

Belge Yönetimi

EDI ve Yüksek Performanslı Lojistik

İş süreçleri yönetimi (BPM)

Grup Muhasebesi

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul