Skip to main content
CRM and sales icon for functional area

Maliyetlendirme

Müşteri memnuniyeti ve karlılık ürün ve hizmetlerinizin doğru maliyetlendirilmsine bağlıdır. Vaat edilen imkansız teslimat süreleri müşteri memnuniyetini zedelerken, aşırı düşük fiyatlar kar marjınızı düşürecektir. Hassas maliyetleme, ekibinizin yalnızca işletmenizin sağlayabileceklerini vermesini garanti ederek, maliyetlerin ve teslimat sürelerinin her seviyede güvenilir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Eş zamanlı maliyet hesaplama ve ilk/son maliyetin devam eden karşılaştırmalarıyla planınıza göre çalışıp çalışmadığınızı daima bilir ve bir tutarsızlık ortaya çıkarsa hızlı tepki verebilirsiniz.

abas ERP, işlem sonuçlarının kesin bir değerlemesi için ürün ve siparişle ilgili maliyetlendirme imkanı sunmaktadır. ERP sisteminde, ürünler için birden fazla ön maliyetlendirme yapılabilir ve daha sonra karşılaştırılabilir. Satış siparişleri ve iş emirleri için bir ön ve son maliyetlendirme yapılabilir ve diğer ön maliyetlendirme çalışmaları ile karşılaştırılabilir. Tüm maliyetlendirmeler doğrudan birbiriyle karşılaştırılabilir. Stok birimi başına maliyet ve ürün ağacı kalemlerinin toplam maliyeti, maliyetlendirme sonuçları tablosunda listelenir. Bunlar abas'ta bulunan çeşitli maliyetlendirme yöntemleridir. Ve bu yöntemler ilgili gereksinimler için özelleştirilebilir. Her ön maliyetlendirme gerçekleştirildiğinde, stok birimi başına tedarik süresi ve brüt ağırlık kg olarak hesaplanmaktadır.

7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
gray
Costing

Faydalar

Doğru fiyatlandırma

Yeni ürün ve hizmetler için en uygun fiyatları bulup tanımlamak adına bilinen maliyetleri ve genel giderleri güvenilir şekilde hesaplayın.

Akıllı planlama ve maliyetlendirme

Ön ve eşzamanlı maliyetlendirmeler arasında planlanan/gerçekleşen karşılaştırmaları yaparak, maliyetlerin kontrolünüz dışında gelişmesinin ve son maliyetlendirmede beklenmedik bir artış yaşanmasının önüne geçebilirsiniz.

Teslimatları iyileştirme

Mevcut ürün ağaçlarından tedarik sürelerini edinerek teslimat sürelerini belirtin ve doğru ağırlık ve hacim verileri ile paketleme ve sevkiyatı optimize edin.

Güvenilir teklif maliyeti hesaplama

Geçmişe ait veriler ve yapılandırılabilir gider oranlarına dayalı olarak doğru teklif fiyatlarını ve tahmini teslimat sürelerini hesaplayarak rekabet avantajı elde edin.

Daha hızlı işlem

Maliyet tahminlerini direk olarak tekliflere, satış siparişlerine veya iş emirlerine aktararak, sipariş işleme sürecini hızlandırın ve çoğaltılan veri girişinin neden olduğu hataların önüne geçin.

50_50

Ön maliyetlendirme

Bilinen ana veri yapılarının bölümlerine dayanarak ön maliyetlendirme yapılabilir. Bir ön maliyetin başlı başına değerleri, sistem mevcut yapılara erişmeden, manuel olarak da girilebilir. abas ERP belirli bir tarih için ön maliyetlendirme seçeneği sunar. Bu da ürün ve fiyat listesi yapılarının o tarihteki geçerli değerlerle dikkate alınacağı anlamına gelir. Ön maliyetlendirme özellikle her bir ambar grubu ve ürünler için yapılabilir. Kesin veriler temel alınarak, en uygun maliyetli varyant seçilebilir, ayrı ayrı maliyet tabloları da gerektiği gibi oluşturulabilir ve ilk maliyetler arşivlenir. Bu durum, bir ürünün fiyatındaki değişimleri takip etme olanağı sağlar.

Teklif ve satış siparişlerindeki bir ön maliyetlendirme için, fiyat ve teslim süresi gibi belirlenen değerler, teklif veya satış sipariş kalemine uygulanır. Bu özgün ön maliyetlendirme sonuçları düzenlenebilir. Sonuçları düzenleyebilir, silebilir, bilgi ekleyebilirsiniz. Her değişikliğin, toplam maliyet üzerinde anında etkisi olur ve bu doğrultuda çeşitli "Olursa ne olur..." senaryolarının sonuçları açıkça görülebilir.

Preliminary Costing
50_50

Son maliyetlendirme

abas'ta, tamamlanmış satış siparişleri ve iş emirleri için son maliyetlendirme yapılabilir. Nihai maliyetler konsolide olarak veya ayrıntılı şekilde gösterilebilir. Maliyetler belirlenir ve malzeme, üretim ve harici hizmet maliyetlerine göre sıralanır. Son maliyetlendirme yapıldığında, nihai maliyetler siparişle ilgili tedarik ve depo alımları için değerlendirilir. Son maliyetlendirme, arşivlenmiş işlemler için de yapılabilir.

Henüz ortaya çıkmamış maliyetler, ön maliyetlendirme işlemi ile belirlenebilir. Son maliyetlendirme, bir maliyet toplayıcı kullanılarak gerçekleştirilir. Maliyet toplayıcıya nihai maliyeti gerçekleştirirken henüz bilinmeyen ek maliyetler ekleyebilirsiniz. Örneğin, gerçekleşecek ancak henüz bir belgesi bulunmayan nakliye veya navlun masraflarını girebilirsiniz. Bunlar, son maliyetlendirmeye özel maliyetler olarak eklenir.

Faturalar ve finansal girdilerde maliyetler, bir maliyet tahsisi vasıtasıyla birden fazla öğeye, rezervasyona veya iş emri önerisine dağıtılabilir. Son maliyetlendirme bitmiş bir parçanın tüm masraflarını karşılayabiliyorsa, fiyatlandırma yapılır. Maliyet fiyatı üretilen malların hesaplanan maliyetine göre belirlenir ve bitmiş parçanın karışık fiyatı güncellenir.

Bu karışık fiyat güncellemesi, stok hareketi günlüğünde belgelenir. İş emirlerinin tüm maliyetleri kullanılabilir oluncaya kadar karışık fiyat güncellenmez. Güncelleme, iş emrinin tüm masrafları yayınlandığında otomatik olarak son maliyetlendirme ile gerçekleştirilir. Hatta nihai maliyetin karışık fiyatı güncellemesi gerekip gerekmediğini de kontrol edebilirsiniz.

50_50
50_50
50_50
50_50
  • Son maliyet ve değerleme

    Değerleme etkin olduğunda, tüm maliyetleme ve değerleme ile ilgili üretim planlama ve kontrol süreçleri, çeşitli değerleme yöntemlerinin neden ve kesin fiyatına göre proses bazında değerlenir, belgelendirilir ve değerleme veritabanına kaydedilir. Sonrasında son maliyet, değerleme veritabanına erişir. Maliyet toplayıcısına giden tüm değerler, değerleme nesnelerinden gelir. İstisnalar, son maliyet hesaplamasında manuel olarak girilen değerlerdir. Çeşitli değerleme çeşitleri stok unsurları için düzenlenebilir (makbuz fiyatı, LIFO ve FIFO).

    Değer akışı zinciri son maliyette süresiz olarak açık kalacağı için, ek masraflar veya gecikmiş belgeler (navlun faturaları vb.) son maliyetlendirmede ilgili süreçlere aktarılabilir. İlgili masrafları alan satış siparişi veya iş emri hali hazırda zaten tamamlanmışsa, bu yine de mümkündür. Son düzeltme işlemine dahil edilen malzemeler için değerler güncellenmişse, "Yeniden Değerleme" işlevi otomatik olarak bir son maliyetlendirme gerçekleştirir.

    Son maliyet ve değerleme
white
50_50
50_50
50_50

Eş zamanlı maliyetlendirme

abas ERP yazılımı, sipariş üzerine üretim ve iş emirleri kapsamındaki satış siparişleri için eşzamanlı maliyetlendirme seçeneği sunar. Bunlar, üretim için (belirtilen zamanlar) yayınlanan iş bitti bildirimlerine, gönderilen malzeme tüketimine, üretimin özel doğrudan maliyetlerine ve satışların özel doğrudan maliyetlerine dayanır. Maliyetler daima günceldir ve doğrudan müşteri, satış siparişi veya iş emri gibi farklı veri kayıtları üzerinden açılabilir. Bu araç, özellikle siparişe göre üretimde mevcut maliyet durumunu görüntüleyebilmek ve bir siparişin erken bir safhada kontrol edilmesiyle beklenen maliyetlerle ilgili bir projeksiyon eklemek için yararlıdır. Devam eden siparişlerin stok değerinin belirlenmesi, otomatik olarak eşzamanlı maliyetlendirme ile ilişkilendirilir.

50_50
50_50

Maliyet istatistikleri: maliyet varyansları

Maliyet istatistikleri: maliyet varyansları bilgi sistemi, maliyetleri karşılaştırmak için kullanılır ve hesaplamalarınızı kontrol etme olanağı sağlar. Bu, ön maliyet ve son maliyet arasındaki fiyat farkı karşılaştırılarak yapılır.

Maliyetlendirme sonuçlarının karşılaştırılması

abas ERP ile, iş emri önerileri veya iş emirlerinden gelen ön maliyet ve son maliyet sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Özgün ön maliyetlendirme tabloları, nihai maliyet tablosu ile karşılaştırılabilir.

50_50
212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

Çözümler

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İş Zekası ve Analitik

Belge Yönetimi

EDI ve Yüksek Performanslı Lojistik

İş süreçleri yönetimi (BPM)

Grup Muhasebesi

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul