Skip to main content
ERP Software für Finanzwesen und Buchhaltung abas ERP

Finansal Muhasebe

abas'ın Finansal Muhasebesi, küçük, orta, büyük ve çok uluslu şirketlerin ihtiyaçlarını eşlekştirmektedir. Genellikle Kabul Edilen Muhasebe İlkelerine (GAAP) uygun olarak sertifikalandırılmıştır. abas Finansal Muhasebe, şirketinizin veri ve değer akışını tam olarak görmenizi sağlar.

Paralel muhasebe, Alman Ticaret Kanunu, UFRS, vb. uyarınca mümkündür. Geniş bir yelpazede esnek, bireysel finansal raporlar da mevcuttur. abas Finansal Muhasebe, belirli bir dönemdeki hedef/fiili rakamların hızlı karşılaştırmalarını da desteklemektedir.

Ödenmemiş faturalarla ilgili önemli bilgiler, ödeme işlemleri, otomatik ödemeler ve anımsatıcılar da dahil olmak üzere kapatılmamış ögelerin yönetimine izin verir. Entegre Nakit Yönetimi kısa vadeli likidite planlamasını desteklemektedir.

Bu abas'ı, üçüncü parti sağlayıcıları mali muhasebe sistemleri ile bütünleştiren diğer birçok ERP sisteminden ayrı bir yere koyar.

7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
gray
Financial Accounting

Faydalar

İşlerinizin gelişimine izin verin

Entegre mali muhasebe, borçlar hesabı ve alacak muhasebesi ile karmaşık finansal süreçlerin zaman ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltın.

Uyumluluğu kolaylaştırın

Statu ve yıllık ihtiyaçların uyumluluğu zor olmamalı; sertifikalarla kanıtlanmış yöntemler sayesinde.

Büyük resmi görmek

Detaylı raporlama ve ihtiyaçlarınıza yönelik yapılan değerlendirmelerle para akışını izleyin.

Takipte kalın

Kayıt, kontrol, ve mali muhasebeniizin kaynağından dataya doğrudan erişim

Yönlendirme kararları

Takımınızı güncel tutun ve bir çok konunun ödemeleri için yönlendirin.

Finanslarınızı kontrol edin

Çeşitli finansal raporlarla finansal durumunuza açık bir bakış getirin. Gerekli değişiklikleri yapmanıza yardımcı olmak için hedef ve gerçek rakamları kolayca karşılaştırın.

50_50

Tamamen entegre finansal muhasebe

Finansal Muhasebe (FinAcc) tamamen abas ERP'ye entegredir. Tüm işlemler tamamen yapısal bir şekilde kaydedilir. Finansal Muhasebe, ana veriye ve satınalma, satış, depo yönetimi vb. verilerine dayanır. abas'ın sabit bir bileşeni olan finansal muhasebe, verileri bağlantılı bir arayüz üzerinden değil, bizzat doğrudan ticari işlemlerin işleyişinden edinir. Satışta giden faturanın oluşturulması ve gönderilmesi aynı anda finansal muhasebede de verilerin gönderilmesine bağlıdır.

Bu entegrasyonun avantajı, istediğiniz zaman finansal tablolardan orijinal belgeye ulaşabilmenizdir. Finansal muhasebe, tüm finansal işlemlerin net bir şekilde incelenmesini sağlar. Örneğin, birkaç mali yıldaki verilere erişilebilir. Denkleştirilmiş veya kısaltılmış mali dönemlerin kullanımı da desteklenmektedir.

Aylık karşılaştırmalar, eski verileri kullanarak işlem rakamlarını yönetmek suretiyle oluşturulabilir. Birkaç yıl boyunca değişen değerlerin planlanan/gerçekleşen karşılaştırmalarını yapmak da mümkündür. Ayrıca, P&L ve bilanço hesapları için makullük ve eksiksizlik kontrolleri yapılabilir. Banka hesap tabloları otomatik olarak kaydedilebilir.

Tamamen entegre finansal muhasebe
50_50

Vergiler kontrol altında

Abas ERP'de herhangi bir vergi kodu ve vergi dönemi tanımlanabilir. Her bir vergi dönemi için her bir vergi koduna ayrı bir vergi oranı verilebilir. Her ay için vergi dönemlerini tanımlayabilirsiniz. Bu, yasal olarak belirtilen tüm vergi dönüşümlerinin yapılabileceği anlamına gelir.

Her yüzde oranı için bir vergi indirimi yapılabilir. Vergi kodları, vergi ve nakit indirim hesaplarına ayrılır. Vergi geçmişi hesaplamalarının doğruluğu her zaman garanti altına alınmıştır.
 

 • Çeşitli vergi oranları için bir çoklu vergi kodu
  Çoklu vergi kodu, verginin birden çok defa bir değerlendirme esasına göre hesaplanmasına izin verir. Farklı yüzdelerle halihazırda varolan bazı vergi kodları bir çoklu vergi kodu ile birleştirilebilir.

  Çoklu vergi kodu daha sonra hesaplanır ve bir adımda bir fatura kalemi için hazır olur.
 • Vergi sorunları açıkça görüntülenebilir 
  Finansal veriler gibi alım ve satım sürecindeki vergi sorunları abas ERP'de kolaylıkla görüntülenebilir. Vergilendirme için gerekli tüm finansal veriler faturalarda ve işlem girişlerinde kaydedilir. Bu da sistemde bulunan hesaplar,vergi numaraları,vergi tipleri ve satış fişleri gibi tüm verilere tek seferde erişebileceğiniz ve tüm gerekli düzenlemeleri yapabileceğiniz anlamına gelir.
   
 • Peşin satış vergisi beyannamesi 
  Satış vergisi kalemleri gerektiği gibi tanımlanabilir ve hesaplar nasıl tahsis edilebilecekleri konusunda esnektir. Hesaplar ve satış vergisi kalemi, hem finansal muhasebede kullanıldığından, aylık avans vergisi beyanname rakamları daima güncel kalacaktır.

  Peşin satış vergisi beyannameleri yasal gerekliliklere göre bireysel olarak oluşturulabilir. Ülkeye özel düzenlemeler de mümkündür. Bir doğrulama, açık hesap ve giriş raporlarını kullanarak gerçekleştirilebilir. abas ERP, Elster aracılığıyla elektronik satış vergisi iadesinin yanı sıra çıktı çıktılarını da desteklemektedir. Bir abas kullanıcısı olarak her yıl güncelleme programları ve güncel PDF formları alacaksınız.
50_50
Otomatik mali girdiler


Otomatik mali girdiler

abas ERP2 ile birleşmesi sayesinde alımlar,satışlar,ödeme, karışık hesaplar ve malzeme girişi gibi bir çok mali girdi otomatik oluşturulabilir. Veri,kopyalama ve silme işlevleri gibi otomatik başlangıç ayarları manuel olarak oluşturulabilir.

Hesapların aylık değerleri, gönderildiğinde otomatik olarak güncellenir ve değerlendirmeler için kullanılabilir. Aktarılan bakiyeler önümüzdeki yıllarda otomatik olarak güncelleneceğinden, taşınan kısmı için yıllık ek ödemeler gerekli değildir.

Dahil edilmiş hesap çizelgesi: Böylece hemen başlayabilirsiniz!

Abas ERP'de şirketinizin gereksinimlerini karşılayan bir hesap tablosu oluşturabilirsiniz. ERP'nizi ilk kez kurarken, mali muhasebeniz, DATEV SKR 04 ile yakından alakalı olan standart bir hesap planı içerecektir. Bu, özellikle ortaklıklar ve anonim şirketler için önemlidir. Bütün değerlendirmeler hesap planıyla koordine edilir. Standart hesap çizelgesini kullanmaya karar verirseniz, finansal muhasebe açılır açılmaz başlayabilirsiniz. Hesap planında bireysel değişiklikler ve açılımlar da mümkündür.

Hesaplar, özetlerine dayanarak yapılandırılmıştır. Verilen hesap aralıklarına dayalı olarak, hesapların esnek bir gruplanması da mümkündür. Standart hesap ataması ve hesap özelliklerinin varsayılan ayarı, satın alma ve satıştan otomatik olarak finansal girişler üretirken olduğu gibi hesapların kullanımı için öneriler üretir.

50_50

Kasa defteri

Abas ERP, yurtiçi ve yurtdışı kasa defterlerinin yönetimini desteklemektedir. Bir aylık nakit belgeler herhangi bir zaman aralığında girilebilir ve otomatik olarak gönderilebilir. Abas ERP, ardışık belge numaralandırma ve otomatik nakit dengesi güncellemeleri de sunmaktadır.

Kullanıcılar tek tek belgeleri ve aylık tüm makbuz ve harcamaları yazdırabiliyor. Satın alma ve satış nakit faturaları birbirine bağlıdır. Ödenmemiş maddeleri temizlerken nakit kitap güncellenir. Üstün kalemler doğrudan nakit kitapta tahsis edilebilir.

Kasa defteri
50_50

Tekrarlayan kayıtlar

Tekrar eden girdiler, belirli aralıklarla tekrarlanan mali girdilerdir. Giriş sürecinin aylık, üç aylık veya yıllık olarak farklı şablon ve kurallara göre yürütülüp yürütülmeyeceğini seçebilirsiniz. İçeriği değiştirmek ve giriş tarihini veya son tarihini girişten girişe taşımak mümkündür.

Birden fazla muhasebe defteri

Bir ERP müşterisinin raporlamasını farklı muhasebe kurallarına göre haritalamak için, beş sete kadar muhasebe defteri tanımlanabilir. Bunlar birbirinden bağımsız olarak yayınlanabilir ve değerlendirilebilir. Birden fazla defter grubuna uygulanan kayıtlar yalnızca bir kez girilmelidir.

50_50

SEPA

abas ERP SEPA ödeme transferini destekler,SEPA basit doğrudan borçlar, SEPA acil borçlar ve SEPAşirket borçları. Abas ERP, SEPA doğrudan giriş ve bu bborçların yönetimini yapmak için ihtiyaç duyulduğunda otomatikleştirilen basit bir sistem sunar. Ayrıca ödeme yapılması için önceden bilgilendirme hizmeti de sağlar.

SEPA bireysel borçların son ödeme tarihleri en az işlem miktarlarını belirleyerek hesaplanmasını belirler. Yeni XML data formatları Alman standartları ve ISO 20022 standartlarına göre işleme uygundur.

Giden ödemeler / gelen ödemeler

Bir veya birkaç adımda giden veya gelen ödemeler için bekleyen ürünler hazırlanabilir. Seçim, seçim kriterleri kullanılarak yapılabilir. Sistem, ödemenin vadelerine göre sabit fiyat tarihleri, ödeme vadesi ve nakit indirim tutarları önermektedir. Bu verileri kabul edebilir veya kendi kararlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Giden ve gelen ödemeler için banka havalesi, otomatik ödeme, çek, senet veya diğer fatura gibi farklı ödeme yöntemleri desteklenir. Ödeme dosyası oluşturma bilgi sistemi, örneğin SFirm gibi ilgili bankacılık yazılımında içe aktarılabilen ve işlenebilir nakit yönetimi için dışa aktarma dosyaları oluşturur.

Hatırlatıcılar

Hatırlatmalarda, tek tek yapılandırılabilir metinlerle bir çok kademe bulunmaktadır. Hatırlatma belgeleri bir çok dilde oluşturulabilir ve basılabilir. Viziteler, gecikmiş faizler ve minimum ödeme miktarları gibi bireysel hatırlatıcıların ne zamana kurulacağını ayarlayabilirsiniz. Hatırlatıcılar bireysel müşteriler ve belirli nesnelere kapalı olabilir.

 • Hatırlatıcılara bakış

  Hatırlatıcı listesi, tüm yapılmamış ödemeler hakkında bilgi verir. Hatırlatıcılar ve öneri listesi iletişim çıktılarıdır. Hatırlatıcıların ve süreçlerin arşivlenmesi, etkilenen bekleyen öğelerde son seviye ve tarih güncelleştirildikten sonra otomatik olarak yapılır. Hatırlatıcının durumu, mevcut işlem durumu hakkında bilgi sağlar.

  abas ERP
white
50_50
50_50

Ödeme seçenekleri

Gerek görülürse,abas ERP devam edecek ve ileri tarihteki ödemeler için ödeme öner listesi oluşturabilir.Müşteri için ödeme yapılacak ve ödeme alınacak hesapları belirlemek amacıyla bir çok seçenek mevcuttur.

Ödeme öneri listesi

 • Ödeme yapılacak faturalar için basit ve net görünüm sağlar
 • Veritabanında görüntüleme ve arşivleme - Gelecek ödeme planını dikkate alır
 • Satıcılara,müşterilere,çalışanlara ve diğer birimlere esnek seçenekler sunar.
 • Sadece nakit hesap ödemelerine veya online ödemelere izin verir.
 • Bir çok bankada tanımlıdır.
 • Seçim kriterleri taslaklarla adapte edilebilir.
50_50

Açık Kalemler

abas ERP, ödemeler, hatırlatıcılar veya yeniden değerlendirmeler gibi açık kalemler için oluşturulmuş tüm işlemleri görüntüler. Yeni bir işlem oluşturmak, mevcut açık kalemlere referans verir. Faturalar veya kredi notları oluşturulduğunda, kullanıcı müşterinin açık kalemlerine bakıp bunları hemen düzenleyebilir. Bir ödeme iptal edilirse, sistem otomatik olarak açık kalem açar.

 Açık kalemleri yeniden değerleme

Döviz cinsinden açık kalemler yeniden değerleme yaparak oluşturulabilir. Bireysel açık kalemler yeniden değerleme dışında bırakılabilir. Açık kalemler yabancı para cinsinden yeniden değerlenirken şunlar gerçekleşir: Açık kalem güncellenir, yani yeniden değerleme yapılarak döviz kurundan ayarlanır ve bu tutar iç para biriminde yeniden hesaplanır. Kur farkı hesabı ve kur farkı miktarı ile bir finansal girdi yaratılır. Kaydedilen yeniden değerleme, güncel tarihte ve açık kalemlerin oluşturulduğu tarihte görüntülenebilir.

Açık kalemleri kapama

abas'ta, açık kalemlerin kapatılması için bir giriş yapılması gerekip gerekmediği, durum bazında kararlaştırılır. Yerleşik açık kalemler, açık kalem geçmişinde arşivlenebilir ve görüntülenebilir. Aynı hesabın herhangi bir sayıda açık kalemini finansal muhasebe kullanmadan belirleyebilir ve kapatabilirsiniz. Bu, isteğe bağlı olarak, bir finansal veri girişi olarak da yapılabilir.

50_50

Para Yönetimi

Kalem muhasebesi finansal muhasebe ile entegredir. Borç hesapları, alacak hesapları, çalışanlar ve genel muhasebe hesapları için kullanılabilir. Kalemler yabancı para cinsinden, peşinat ödemeleri, ödeme garantileri, diğer alacak hesapları ve borçlar hesabında yönetilebilir. Hesap kalemleri çeşitli seçim ve sıralama kriterlerine göre değerlendirilir.

Faturaları gönderirken ve manuel girişler oluştururken, sistem müşterileri, satıcıları, çalışanları ve OI ile ilişkili G/L hesapları için olağanüstü kalemleri otomatik olarak üretir. Hem standart varsayılan ayar, hem de ödeme vadesi, banka ayrıntıları ve kullanım amacı gibi işlemle ilişkili farklı varsayılan verilerin ayarlanması dikkate alınır. Faturayı kaydederken, bir veya birkaç kısmi ödeme planlanabilir.

Alacak hesapları / borçlu hesaplar'da nakit yönetimi, banka havalesi, otomatik ödeme, çek veya senet değiştirme gibi farklı ödeme yöntemleri arasından seçim yapabilirsiniz. Çeşitli seçim seçenekleri olağanüstü öğeleri bulmanıza yardımcı olur.

Para Yönetimi
70_30

Dataya erişim prensipleri ve dijital dosyaların güvenliği

abas ERP'de hesap almak,veri erişim prensiplerine göre vergilendirilen elektronik formatta alınır.Standart sürümde, Alman Federal Bakanlığınca önerilen XML açıklama standardına göre veri çıkışı için genişletilebilir bir veri modeli bulacaksınız. Vergi denetimleri, abas ERP'de AIS TaxAudit yazılımını kullanarak yapılabilir.

Finansal hesaplar için abas ERP arayüzü

 • Maaş
 • Bordrosu DATEV finansal hesap
50_50
212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

Çözümler

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İş Zekası ve Analitik

Belge Yönetimi

EDI ve Yüksek Performanslı Lojistik

İş süreçleri yönetimi (BPM)

Grup Muhasebesi

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul