Skip to main content
ERP software for Advanced Planning and Scheduling

Detaylı planlama / APS

Günümüzün tempolu pazar ortamında rekabette kalabilmek için, teslimatı olabildiğince hızlı ve etkin bir şekilde sunmak her zamankinden daha önemlidir. Şirketinizin ürünü ne olursa olsun, başarı, ekibinize ve elinizdeki kaynaklara bağlıdır. Müşterinizin gereksinimlerini zamanında ve en düşük maliyetle karşılamak için ekibinize -kendisini olabildiğince verimli bir şekilde organize etmek için- modern planlama araçlarını sağlayın.

Üretim planlama ve kontrolde (PPC), büyük miktarlardaki verileri, bağımlılıkları ve kısıtlamaları hesaba katmanız gerekir. Amaç, gelen bilginin zengin olmasına rağmen, mevcut üretim durumunun net bir şekilde gözden geçirilmesini sağlamaktır. Sipariş işlemenin her aşamasında doğru kararlar vermek mümkün olmalıdır. Bunun için iyi düzenlenmiş PPC çok önemlidir.

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) sadece ilgili süreçleri, materyalleri ve kapasiteleri görselleştirerek daha hızlı ve etkili planlamayı desteklemekle kalmaz aynı zamanda proaktif kararlar alabilmeniz için üretim ekibinizin maddi sıkıntıları ve kapasite sorunlarını hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.

7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
gray
Detailed Planning

Faydalar

Planlama değişikliklerini görünür kılın

Grafiksel olarak sunulan süreç görünümleri, kullanılabilirlik, gerekli kapasiteler ve malzemeler arasındaki bağlantıları tanımanıza olanak verir. Bireysel planlama değişikliklerinin etkisi hemen görülür.

Duruşlardan kaçının

abas APS, gereksiz duruşlardan kaçınarak ve makinenizin kullanımını artırarak üretim tesislerinizin karlılığını artırmanıza yardımcı olur.

Ekibinizi güçlendirin

Yerinde kararlar vermek için ekibinizin ihtiyaç duydukları bilgilere erişmelerini sağlayın.

Süreç boyunca optimizasyon

APS size çeşitli senaryolara göre çalıştırma olanağı verir. Simülasyon senaryoları, malzemelerin kullanılabilirliği ve sınırlı kapasiteler dikkate alınarak üretiminizi boylu boyunca başarı ile optimize etmenizi sağlar.

Darboğazları tespit edin

Genel verimliliği azaltan sürekli kaynak darboğazlarını tespit etmek için APS'i kullanmak, süreçlerinizi daha verimli hale getirmek ve verimliliği artırmak yoluyla size gerçekten para kazandırabilir.

50_50

Görselleştirme

Görselleştirme, farklı abas ERP verilerinin sipariş, makine ve kapasiteler gibi net, grafiksel olarak gösterimi için sistematik analiz ve formatlama içerir. Güncel üretim durumunun net bir şekilde görselleştirilmesi yoluyla, sadace PPC uzmanlarından ziyade, her çalışan gereken durumlarda görüşmelerde aktif rol alabilir. abas APS, şirketinizdeki bölümler arası iletişimi geliştirmeye, birçok düzeyde kararları desteklemeye yardımcı olur.

Yönetim paneli, mevcut üretim durumuyla ilgili sürekli güncellenen bir genel bakış sağlar ve stratejik kararlar için net bilgi görüntüler:

 • Gerçekçi teslimat tarihleri, üretim, PPC ve satış arasındaki iletişimi kolaylaştıran tarih incelemesinde ayarlanabilir.
 • PPC, özel iş vardiyaları veya fason desteği gibi kısa süreli yönetim konularının gerekliliğini belirtir.
APS Visualization
50_50

abas APS ile detaylı planlama

abas APS, önemli bilgileri net bir şekilde toplayarak, analiz ederek ve sunarak büyük resmi görmenize yardımcı olur.

Bu, aşağıdaki gibi tipik PPC tabanlı soruları kolaylıkla cevaplamanıza olanak sağlar:

 • Sistemde güncel hangi siparişler var?
 • Sipariş durumu ne ve ne zaman teslim edilebilir?
 • Siparişte hangi koşullar mevcut?
 • Belirli kaynaklar için belirli operasyonlar ne zaman planlanır?
 • Nerelerde dikkat edilmesi gereken daboğazlar var ve bunlar nasıl çözülebilir?

Üretim kapasitesi kullanımına genel bakış - kaynak tahsisi

Kaynak görüntüleme, makine gruplarını, üretim kaynaklarını ve hangi işin ne zamana planlandığını gösterir. Dar boğazlar belirlenir ve sonrasında daha kolay çözülür. Her bir kaynak için planlanan işlemlerin gösterimi

50_50
Visualization Max Clarity

Maksimum netlikte görselleştirme

 • Planlama sürecinin tüm bölümleri için hassas ayrıntılar ve bunun sonucunda güvenilir kararlar verme
 • Durum dalgalanmalarına karşı hızlı tepki verebilme yeteneği
 • Görselleştirme yoluyla departmanlar arası iletişim
 • İş emirleri ve iş emri önerilerini gösteren iş emri görünümü
50_50
50_50

Grafiksel kontrol merkezi ile üretim planlama ve simülasyon

abas APS, planlama ve analiz için uzman görüşleri de içeren geniş görselleştirme ve analitik özellikler sunar. Satınalma siparişleri, sipariş önerileri, iş emirleri ve sözleşme işlemleri gibi süreçlerinizin kronolojik ilişkileri grafikle gösterilir. Sınırlı kapasitelere karşı simülasyon ve optimizasyon da dahil olmak üzere isteğe bağlı ilave fonksiyonlar da mevcuttur.

Her bir kaynak için planlanan işlemlerin gösterimi

 • "Çakışmaların" gösterimi (ör; birden fazla atama)
 • Vardiya modeli doğrultusunda uygun çalışma süreleri
 • Manuel tekrar planlama
 • Doğrudan bağlantı
 • Yakınlaştırma işlevleri
 • Kaynak filtreleme (ör; departman bazlı)
 • Tahsis listeleri
50_50
 • Bir bakışta tüm kaynaklar

  abas APS ile üretim kullanımınız ve kaynak tahsisi hakkında genel bir bilgiye sahip olursunuz. Çakışmalar vurgulanır ve çözülmesi daha kolaydır.
   

  Sipariş görünümü planlamayı destekler                

  Teslimat tarihlerini gerçekçi olarak tahmin etmek o kadar kolay değildir. abas APS, iş emirlerini, ikincil gereklilikleri, işlemleri ve bunların karşılıklı bağımlılıklarını yönetilebilir bir genel bakış ile görselleştirerek yardımcı olur.
   

  Daha fazla kapasite hala var mı?

  Anlaşılması kolay bir trafik ışık sistemi, kapasitelerinizin tamamen kullanılıp kullanılmadığını bilmenizi sağlar. Ve kolayca ayrıntılara inebilirsiniz.

  APS Capacity Evaluation
 • Üretim kapasite kullanımına genel bakış ve kapasite iyileştime

  Kapasite görünümü, tüm kaynakları belli bir dönem için kendi kapasite kullanım seviyeleri ile renkli zaman çizelgeleri şeklinde gösterir; Her blok, bir günü, haftayı veya ayı temsil eder. Kullanım seviyesi, bu bloklar içerisinde yüzde olarak gösterilir. Farklı renkler, her zaman aralığı için kapasite kullanım seviyesini gösterir.
   

  • Mevcut kapasite ile karşılaştırıldığında kapasite kullanımını görüntüleme
  • Farklı detay: günlük, haftalık ve aylık kapasite kullanım seviyeleri
  • "Trafik ışığı" fonksiyonuyla hızlı genel bakış
  • Daha fazla ayrıntı için bir satırı genişletme
  ERP Software in action abas erp
 • Planlayıcı - iş emirlerine genel bakış

  Sipariş görünümünde, ilişkili işlemler de dahil olmak üzere tüm iş emirleri ve ikincil ihtiyaçlar görüntülenir; bu da sistemdeki siparişlerin bir özetini hızlıca alıp yapılarını ve bağımlılıklarını görmenizi ve de gerçek zamanlı olarak teslim tarihlerini tahmin etmenizi sağlar.
   

  • Sipariş ilişkilerini
  • Tam tedarik durumu ile görüntüleyin
  • İş emri önerilerini, satın alma işlemlerini, fason işlemler ve her seviyedeki yer değişikliklerini satış siparişi boyunca dikkate alın
  • Teslim tarihi doğruluğunu kontrol edin (renk kodlu)
  abas ERP
white
50_50
50_50

abas APS görünümü

 • Görselleştirme: kaynak, kapasite ve sipariş görünümü
 • İş emri önerileri, iş emirleri, satış siparişleri, dış satın alımlar, fason işlemler, yer değişiklikleri, üretim kaynakları, nakliye süreleri ve boşta kalma sürelerinin göz önünde bulundurulması
 • Kapsamlı filtre fonksiyonları
 • Görselleştirme: satış sipariş görünümü
 • Manuel aktiviteler: işlemleri farklı zamanlara ve kaynaklara taşıma
 • Tamamıyla veya seçilen siparişler için sonuçların abas'a gönderilmesini sağlama
 • Ek alanların ve bilgilerin abas tarafından görüntülenmesi ve filtrelenmesini destekler
 • Kolayca yapılandırılabilir bilgi görüntü ve görünümleri
 • Bölünmüş, senkronize edilmiş görünümler
 • Yakalama fonksiyonlarıyla manuel planlamayı destekler
 • Manuel gruplama
 • Yazdırma fonksiyonları
 • Dışa aktarma işlevleri (ör. Excel)
 • Sınırlı kapasiteye karşı önceliğe göre planlama simülasyonu: tarih ve manuel öncelik
 • Alternatif kaynakların spesifikasyonu
 • Ayar optimizasyonu
 • Sınırlı kapasiteye karşı paralel kaynakların simülasyonu (personel, üretim kaynakları)
 • Hacim sınırlı kaynaklar (birkaç kişinin yer aldığı montaj planlaması için)
 • Her bir kaynak için donmuş bölge; donmuş bölgedeki iş için konfigürasyon seçenekleri (örneğin yalnızca istinat sırası)
 • Kuyruk görünümü
 • Birleşik üretim seçeneği (ör. Plastik enjeksiyon kalıplama)
50_50
Scheduling Simulation

Planlama, simülasyon ve sınırlı kapasitelere karşı optimizasyon

Özellikle planlama için,simulasyon ve sınırlı kapasitelerin optimizasyonu gibi kullanıcıya özgü fonksiyonlar da bulunmaktadır.

abas APS, manuel planlamayı desteklemek için kapsamlı işlevlere sahiptir. Planlama sonuçları abas ERP'ye aktarılabilir. Gösterimler, müşteri ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı konfigüre edilebilir ve abas ERP'den ek bilgiler ile tamamlanabilir.

Satış siparişi görünümü satışlar için şeffaflık sağlar. Mevcut satış siparişlerini, teslim tarihleri, ilgili iş emirleri ve sonuçta bir satış siparişinin teslim sürecindeki gecikmelerle birlikte gösterir.

50_50
50_50
50_50
212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

Çözümler

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İş Zekası ve Analitik

Belge Yönetimi

EDI ve Yüksek Performanslı Lojistik

İş süreçleri yönetimi (BPM)

Grup Muhasebesi

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul