Skip to main content
ERP software for Advanced Planning and Scheduling
accounting software within abas ERP
ERP Software for materials management

Üretim

Artan fiyatlar, hammadde yetersizliği, artan diğer kompleks üretim sorunları ve müşterilerin kalite talebi, esnekliği üretim ve üretim planlamasında anahtar gereksinim haline getirir. Üretiminizin nasıl yapılandırıldığına bakılmaksızın - ayrı veya proses odaklı, özel, seri veya toplu imalat olsun - abas ERP, kaynakları ve teslim tarihlerini planlamak ve üretim proseslerini izlemek için ekibinizin ihtiyaç duyduğu araçları sağlar. Uçtan uca şeffaflık, değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde adapte olabilmeniz demektir.

abas ERP, planlama, iş hazırlığı ve işleme almadan, gerekli zaman ve miktarın teyidine kadar tüm üretim süreçlerinizi yönetmenize yardımcı olur. Açıkça görüntülenen tarihler, malzemeler ve kapasiteler, ihtiyacınız olan ayrıntıyı görmenizi sağlar, böylece gerektiğinde müdahale etme özgürlüğü verir. Katma değer zinciri boyunca verimli süreçler çalışanları desteklemekte ve yalın üretimi sağlamaktadır.

abas ERP aşağıdaki üretim süreçlerini destekler:

 • Siparişe göre üretim
 • Sınırlı seri üretim
 • Seri üretim
 • Toplu üretim

Sistem, ana veride oluşturulan veri havuzuna erişir.

7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
gray
APS Production

Faydalar

Memnun müşteriler

Bilgili müşteriler mutlu müşterilerdir. Satış ve servis çalışanlarınıza üretim sürecinin ilerleme durumu hakkında bilgi vermek ve müşterileri güncel tutmak için abas'ın tam entegre üretim sistemini kullanabilirsiniz.

Maliyetleri ve gereksinimleri kaydedin

Çeşitli düzeylerdeki maliyet ve karlılık analizini iyileştirmek adına, siparişin tamamlanması için gereken materyaller ve süreler hakkında ekibinizin rapor verebilmesine yardımcı olun.

Krizleri yönetin

Üretimin yolunda gitmesinin ve tüm hedeflerin ve taahhütlerin yerine getirilmesinin sağlanması için erken bir aşamada sorunları veya gecikmeleri tespit ederek gerekli önlemleri alın.

Karınızı arttırın

Özel üretim, seri ve toplu imalat da dahil olmak üzere çeşitli üretim yöntemlerinin tam kontrolü sayesinde kurulum ve çalışma sürelerinizi kısaltın.

Benzersiz süreçleri tasarlayın

Departmanlar, iş merkezleri, makine ve personel kapasiteleri ile bireysel süreçlerinizi ERP sisteminde doğru bir şekilde belirleyin.  

Üretim verimliliğini değerlendirin

Sipariş süreleri, kısa kurulum süreleri, makine arızaları, tamir maliyeti ve sıklığı ve yeniden işleme oranları temelinde üretim verimliliğinizi analiz edin.

Şirket içi üretim veya harici tedarik

Üretim süreçlerinin karşılaştırmalı hesaplamaları, diğer üretim alternatiflerinin yanısıra yapma veya satın alma kararlarını düşünmenize yardımcı olacaktır.

50_50

Üretime genel bakış

Üretime genel bakış, tahsis edilen işlemlerle ilgili teslim tarihi ve malzeme ve kapasite durumu gibi rol tabanlı bir genel bakış sunar. Faaliyetlerinizi belirli bir dönem boyunca analiz edebilir ve etkin iş emirleri ve iş emri önerileri, iş bitti bildirimleri, üretim listelerinde yapılan değişiklikler veya makine yüklemesi ve planlaması gibi ilave eylemler gerçekleştirmek adına farklı uygulamalara geçiş yapmak için kullanabilirsiniz.

Üretime genel bakış
50_50

Otomatik iş emri önerileri

İmalat yapan birçok firma için, ERP sisteminin, yeni veya mevcut BOM'lardan otomatik olarak iş emri önerileri üretmesi zorunludur; bu, gereken ürünlerin, hammaddelerin, çalışanların ve makine kapasitelerinin uygun olup olmadığını kontrol etmeyi içerir. abas'ta malzeme planlaması ve tarih çizelgeleme otomatik olarak iş emri önerileri üretir.

Makine yüklemesi ve çizelgelemesi manuel olarak görüntülenebilir, düzenlenebilir veya üretim için serbest bırakılabilir. Hesaplanan başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayabilir, miktarları azaltabilir veya artırabilirsiniz.

Sistem tarafından önerilen miktarları, farklı termin tarihlerine sahip bireysel satış siparişleri üzerinden ayırmak da bir seçenektir.

 • Üretim süreçlerini otomatikleştirin
  abas ERP, gereksinimleri belirler ve üretilecek miktar ve gerekli                                                                                   tamamlanma tarihi de dahil olmak üzere otomatik olarak iş emri                                                                                        önerileri üretir.
 • İşin sadeleştirilmesi 
  abas ile üretim departmanınız, tüm açık iş emri önerilerini içeren genel bir bakışa erişebilir. Burada, bireysel veya çoklu olarak iş emri önerilerini iş emirlerine kolayca dönüştürebilirsiniz.
   
 • Daha hızlı işlem garantisi 
  İş emri önerilerinin iş emirlerine doğrudan dönüştürülmesi zaman kazandırır ve yinelenen veri girişinden kaynaklanan hataları önler.
   

 • Stokları belirli bir seviyede tutun
  Bu özellik ambardaki stok belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik iş emri önerileri üretmek adına tüm ürünler için minimum stok seviyelerini tanımlamanıza izin verir.
50_50
İş emri önerisinden iş emrine

İş emri önerisinden iş emrine

İş emri önerisini serbest bırakmak iş emirleri, iş belgeleri, iş etiketleri ve çekme listeleri oluşturur. Ardından, gerekli malzemelerin kullanılabilirlik kontrolü otomatik olarak yürütülür. Stokta olmayan gerekli malzemeler eksik parçalar listesinde görüntülenir. Serbest bırakılan iş emirleri her zaman farklı tarihlere taşınabilir veya içeriği değiştirilebilir ve sistem iş emrinin işleme durumunu görüntüler. Tedarik durumu bilgi sistemi, şu anda tedarik edilen parçalar hakkında bilgi sağlar.

Sipariş/proje ile ilişkili üretim listesi

Belirli sipariş için ürün ağacı ve görev listesini değiştirerek özel üretim yapılarını belirli bir siparişle eşleştirebilirsiniz. Üretim listesindeki tek parçalar, montajlar, malzemeler veya işlemler, üretim süreci devam ederken silinebilir, değiştirilebilir, modifiye edilebilir veya eklenebilir.

 

Proje bazlı artan üretim listesi

Sipariş üzerine üretim yapmak için önemli bir gereklilik, üretimin başladığı anda ürün ağacı tamamlanmamış olmasına rağmen, proje malzemelerini doğru miktarda ve doğru tarihte planlayabilmektir. abas ERP bu süreci desteklemektedir. Tasarımlarla paralel olarak, üretim listeleri olarak da bilinen ürün ağaçlarını ve görev listelerini muhafaza edersiniz. Artan üretim listesine göre, makine veya tesis tamamen kurulmadan önce parçaları temin edebilir ve modülleri üretebilirsiniz. Üretim listesi, sonunda tamamlanana kadar üretim departmanı tarafından işlenen her bileşenle birlikte büyür. Tek parçalar, montajlar ve malzemeler her zaman projelere benzersiz şekilde atanabilir.


production in abas ERP

50_50
50_50

Varyant yönetimi

Varyant ve özel üreticiler, belirli siparişler veya ürün çeşitleri için özel üretim yapılarına ihtiyaç duyar. Standart, alternatif veya ek ürün yapılarını koruyarak bunları kolayca abas ERP yazılımında eşleyebilirsiniz. Bu, çok sayıda farklı kombinasyonun verimli bir şekilde planlanmasını ve ana ürünün yapısının yönetilmesini ve böylece bir ürünün kompozisyonunun her zaman genel bir görünümünü sağlar.
 

 • Devam eden süreçlerdeki ayarlamalar
  Üretim işlemine hali hazırda başlamış olsanız dahi, siparişle ilgili ürün ağacındaki veya satış siparişiyle ilgili görev listesindeki işlemlerin bölümlerini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde, örneğin ürün ağaçlarını teklifler veya siparişler için uyarlayabilir ve teslimat sürelerini, maliyetlerini güvenilir bir şekilde hesaplayabilirsiniz.
   
 • Esnek planlama
  Her ürün alternatif ürün ağaçlarına sahip olabilir. Bu, malzeme eksikliği veya makine darboğazları gibi durumlarda, üretim listelerinin kademeli olarak rafine edilmesi ve varyantların kolayca yaratılabilmesi için yeniden planlama yapabileceğiniz anlamına gelir.
   
 • Darboğazları önleme/denetleme
  Alternatif ürün ağaçları darboğazları kendinize güvenle yönetmenize yardımcı olur. Bir ürün için işlemleri hızlı bir şekilde değiştirebilir, alternatif donanımları kullanarak üretim parti boyutunu optimize edebilir veya diğer işlemler için kapasiteleri serbest bırakabilirsiniz.
   
 • Zamana dayalı varyantlar 
  Değişkenleri kronolojik olarak sorunsuz bir şekilde koordine etmek için ürün ağaçlarına bir geçerlilik süresi veya son kullanma tarihi atayabilirsiniz.
   
 • Daha hızlı süreçler
  Diğer parçaların bitmesini beklemektense üretiminize hali hazırda mevcut olan bileşen ve parçalardan başlayın. Uzun tedarik süreci olan parçaların tedarik süresini veya tasarım süreci devam eden parçaları bekleyerek zaman kaybetmeyin.

Üretim raporları

Kapsamlı üretim raporları, şirketinizin performansı ve karlılığı hakkında genel bir bakış sağlamak için gereklidir. Ekibinizin tamamlanmış veya askıya alınan işlemler hakkında ilgili verileri döndürmesini sağlayın. Bu verileri şirketinizin verimliliğini değerlendirmek ve etkin büyüme stratejileri geliştirmek için kullanabilirsiniz.
 

 • Gerçek miktarlar
  Üretimdeki çalışanlar, gerçekte kullanılan malzemeleri kaydetmek ve mevcut stokları güncellemek için standart üretim listesindeki miktarları kolayca değiştirebilirler.
   
 • Tam maliyetler
  Raporlanan hurda ve işleme süreleri, muhasebe departmanının tam maliyetleri hesaplamasını sağlayan kapasite planlaması için değerlendirilebilir ve kullanılabilir.
   
 • Kapsamlı genel bakış
  Raporlar ve değerlendirmelerle siz ve üretim ekibiniz mevcut faaliyetleri izleyebilir ve üretimden satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinize değerli durum bilgilerini iletebilir.
   
 • İşletme hatalarını bildirin
   
  Makinelerdeki teknik kusurlar veya malzeme darboğazları gibi hatalar rapor edilebilir. Bu, verimsiz süreçlerin tanımlanmasına ve uygun önlemlerin alınmasına olanak tanır.
   
 • Değerli bilgiler
  Malzeme tüketimi, işletme maliyetleri, çalışma dışı kalma süresi, hurda miktarı vb. gibi üretimle ilgili kilit performans göstergelerine genel bir bakış sağlayın ve raporlayın.
50_50
 • Seri parça ve prototip arasındaki ayrım

  Bir ürün seri üretime geçmeden önce genelde bir prototipi üretilir. Prototip üretimi için katlanılan maliyetler, seri üretimin etkin üretim yetenekleri henüz mevcut olmadığından, genellikle sonraki serilerden çok daha yüksektir. abas ERP'de proje ile ilişkili imalatla, normal seri üretim ile prototiplerin ve pilot serilerin üretimini ayırt edebilirsiniz.
   

  Varyantları kolay yönetme

  abas ERP'de standart, alternatif veya tamamlayıcı ürün yapılarını koruyabilir ve ürün varyantlarını etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Özellikle varyant ve parti üreticileri için özel üretim yapılarınızı ERP sisteminde eşleştirmeniz önemlidir.

  abas ERP
white
50_50
50_50

Fason işlemleri planlama: genişletilmiş çalışma alanı/fason üretim

Standart sipariş üretim listesinde, harici olarak işlenmesi gereken iş adımlarını planlayabilirsiniz. Çizelgeleme, bu planlamadan sonra halen gerekli olan fason hizmetler seviyesiyle ilgili bilgi sağlar.

 

İş emri tamamlama teyitleri

İş emirleri tamamen veya kısmen üretimde işlendiyse, bitmiş ürünler tamamlanma teyitleri vasıtasıyla otomatik olarak envantere gönderilebilir ve böylece makine kapasitesi serbest kalır. Üretim için gerekli olan hammaddeler ve bunlarla bağlantılı maliyetler İşçilik Sürecine (WIP) verilir ve bitmiş mallara uygulanır. Bir iş istasyonu veya bağlı bir tarayıcı, mobil cihaz veya radyo frekansı tanımlaması (RFID) kullanarak bir tamamlama onayı da oluşturabilirsiniz.

Ayrıca tamamlama onaylarını otomatik olarak da oluşturabilirsiniz. Örneğin, yapıda işlemlere tahsis edilen malzemeler veya "Malzeme hazırla" işlemi ile bağlantılı malzemeler otomatik olarak borçlandırılır. Otomatik tamamlama teyitleri zaman veya olaydaki diğer herhangi bir noktayla bağlantılı olabilir. Tanımlanmış bir tamamlama doğrulama sonucu örneğin depoda zorunlu bir girdi oluşturulabilir.

Fason üretim süreçleri

 • Fason işleme veya üretim talebinde bulunma / sipariş verme
 • Yarı mamullerin/sağlanan parçaların fasonculara irsaliye yoluyla dağıtımı
 • Fasoncuların sevkiyat depolarındaki stoğu izleme
 • İşlenmiş parçaların, üretim tamamlanma teydi ile birlikte malların alındı fişi doğrultusunda gönderimi
 • Fatura makbuzundan edinilen fason maliyetlerinin girilmesi ve son maliyet hesaplamasına dahil edilmesi

   

Düzenlenebilir sipariş üretim listesi

Düzenlenebilir sipariş üretim listesi, bir üretim listesinin herhangi bir düzeyinde siparişle ilgili değişiklikler yapılmasını sağlar. Malzeme ve makine darboğazları durumunda, yeniden planlama basittir; daha fazla ayrıntı, üretim listelerine aşamalı olarak eklenebilir ve değişkenler hızla oluşturulur. Bir ürün yapısının genel görünümü her zaman mevcuttur. abas ERP'deki bilgi sistemleri mühendislerinizin ve üretim planlamacılarınızın karmaşık çok seviyeli ürün ağacı yapılarını gözden geçirmelerini ve muhafaza etmelerini sağlar.

 

 

50_50

Bir bakışta iş performansı ve karlılık

Kapsamlı üretim raporlarından yararlanarak, şirketinizin ne kadar etkili çalıştığına daha iyi karar verin ve büyüme stratejileri türetin.
 

Birleşik üretim

Birleşik üretim, tek bir üretim sürecinde çok sayıda farklı ürünün eşzamanlı üretimini tanımlar. Ürünler bir stok dekontu olarak kaydedilir ve daha sonra dahili olarak kullanılabilir ve satılabilir. Birleşik ürünler negatif bir miktarla üretim listesine girilir. Bunu hem ana ürünün nötr üretim listelerinde, hem de planlanmış güncel sipariş üretim listelerinde kullanabilirsiniz. Birleştirilmiş ürünlerin ürün ağacı girdileri oluşturulduğunda elle veya otomatik olarak üretim tarafından dikkate alınır ve mal giriş makbuzu olarak gönderilir.

Birleştirilmiş ürünlerin maliyetleri, iş emrinin nihai maliyeti hesaplanırken eşzamanlı olarak dikkate alınır ve böylece imal edilen ana ürünün malzeme maliyetleri azaltılır. Birleştirilmiş ürünlerin maliyeti, ana ürünün malzeme maliyetlerinden ön maliyette düşülür. Çizelgeleme, üretim listelerindeki birleştirilmiş ürünlerin planlanan fişler olarak değerlendirilmesini sağlar. Mevcut kapasiteler, iş emri önerileri ve iş emirleri için planlanan/hedeflenen rakamlarla yüklenir.

50_50
50_50
50_50
212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

Çözümler

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İş Zekası ve Analitik

Belge Yönetimi

EDI ve Yüksek Performanslı Lojistik

İş süreçleri yönetimi (BPM)

Grup Muhasebesi

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul