Skip to main content
Finance white icon
abas ERP ile

Finans & Muhasebe

Finans & Muhasebe

Yapmış olduğunuz iş kolay bir iş değil. Muhasebenizin, bütçelemenizin, analizlerinizin ve raporlamanızın mükemmel olması gerekiyor. Bu sadece sizin—ve çalışanlarınızın—işinizin finansal kaynaklarının güncel bilgilerine erişererek planlama, tahsis ve yönetimini sağlaması ile mümkün olabilir.

abas ERP sunduğu fonksiyonlar ile sizi ve ekibinizi finansal süreçlerde destekler:
 

 • Gerekli veriye gerçek zamanlı erişim
 • Maliyetlerin takibi ile etkinliğin ölçülmesi
 • Uygunluk ve hesap verebilirliğin sağlanması
 • İş varlıklarının doğru takibi ve raporlanması
 • Grup muhasebesi ile konsolide raporlama
 • Risk yönetiminin sağlanması
 • Düzenlenebilir mali tablolar
 • Ek mali tablolar
 • Kullanıcıya özel raporlar oluşturabilme
 • Sabit kıymetler gibi farklı modüllerle entegre raporlama
 • Hesap sınıfları ve alt hesap sınıflarına göre rapor alabilme
 • Hem dahili hem de harici birimlere uyarı-hatırlatma
 • MT940  (Uluslararası standart hesap mutabakatı formatı) entegrasyonu

abas ERP Temel Modüller

tüm temel modülleri göster

Grup Muhasebesi

abas ERP, grubunuzun finansal verilerinde sağladığı şeffaflık ile, grup performansı, şirketler arası ticaret düzeni, grup likidite düzenlemesi ve efektif iş geliştirme planları başlıklarında sizleri destekler.
 

Satınalma

abas ERP ile tedarikçi performansını, fiyat ve indirim oranlarını takip edebilir, kazançlı iş ilişkileri kurabilirsiniz. 

Servis Yönetimi

abas ERP ile planlanan bakımları, harici hizmet planlarını, dahili veya sahada gerçekleştirilen OEM tamirlerini etkin bir şekilde yöneterek servis ekibinizin müşterilerin talep ettiği sonuç ve tecrübeyi sunduğundan emin olun

Muhasebe & Finans

abas ERP, tam entegre finansal muhasebe fonksiyonu ile faaliyet gösterdiğiniz pazarın ve kanunun getirdiği değişimlere hızlı yanıt verebilmeniz için gerekli bilgileri sağlarken, izlenebilirlik imkanı da sunar

Satış Planlama

abas ERP, istatistiksel, işbirlikçi ve yukarıdan aşağıya planlama yaklaşımı sayesinde, stok yönetiminizi rekabet avantajına dönüştürerek başarıyı planlamanızı sağlar

Daha detaylı bilgi mi istiyorsunuz? Demo Talep Edin

abas Uzmanları

Müşteri Hikayeleri

ERP'nin ötesinde çözümler:

Ürün Veri Yönetimi / Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PDM/ PLM)

Gereksiz veri yığınının önüne geçin

Karmaşık ürünlerin dizaynı, geliştirilmesi, üretimi veya varyantlarının oluşturulması, özelleştirmelerin yapılması sırasında yığınla ürün verisi ve doküman oluşur. Ancak doğru bir çözüm ile ekibiniz bu bilgileri analiz ederek maliyetleri düşürüp üretimi arttırır.

abas ERP için PLM/ PDM çözümü tarafından desteklenen tüm ürün yaşam döngüsü sayesinde çalışanlarınız veri ve süreçlere erişerek müşterilerinizin dilediği kaliteyi onlara sunar.

Pazara daha hızlı erişin.
Ürün verinizi merkezi bir yapıya dönüştürerek ekipleriniz arası koordinasyonu kısaltın ve pazara daha hızlı erişin.

Uyum risklerini bertaraf edin.
Yerel ve uluslararası gereksinimleri karşılamak için makine, fabrika ve diğer teknik bileşenleri ilgilendiren bilgileri kolayca arşivleyin.

Yeniliğe yön verin.
Ekipleri, bulundukları lokasyondan bağımsız olarak birbirleriyle iletişim halinde tutarak son teknoloji çözümler üretin.

Proje Yönetimi

Projelerinizi kontrol altına alın

Farklı iş birimleri tarafından yürütülen birden çok projede, kaynakların, bütçelerin ve kilometre taşlarının takibi kontrolden çıkabilir. Etkin yönetim araçları, tüm projelerinizde, sizin ve ekibinizin planlama ve koordinasyon yetkinliklerinizi destekleyerek kontrolü elinizde tutmanızı sağlar.

Tüm ilgili verinin toplanması ve görselleştirilmesi ile, departmanlarınızı, firma genelini ve hatta uluslararası projelerinizi izleyebilir, müşterilerinize bekledikleri hizmeti, bekledikleri zamanda, bekledikleri maliyetler ile sunabilirsiniz.

abas Proje Yönetimi’ni kullanarak grafiksel proje planlayıcı aracılığıyla projelerinizi detaylı olarak planlayabilir veya mevcutta bulunan şablon proje planlarını kullanarak yeni projelerinizi oluşturabilirsiniz. Proje içerisinde görevi olan çalışanlarınız çalıştıkları görevler bazında iş bitti bildirimlerini ofiste veya sahada offline olarak bildirebilirler. Projelerinizi kontrol edebilir, planlanan/gerçekleşen süreler arasındaki sapmalarınızı tek bir bakışta görebilirsiniz.

Başarıyı görselleştirin.
Birden çok projeniz için kaynakları ve malzemelerinizi, güncel planlara göre interaktif ve grafiksel olarak görselleştirin.

İşbirliğini artırın.
Operasyonel içerik hakkında ekibinizi güncel tutarak, projenin bütünü için en faydalı aksiyonu almalarını sağlayın.

Herşeyi planlayın.
Denetimler, onaylar ve pazarlama planları da dahil projelerinizi tüm yönleriyle merkezi olarak planlayın.

Kârlılığı kontrol edin.
Projenizin kârlılığından emin olmak için bütçeler oluştururken, maliyetleri kontrol edin ve değişimin etkilerini öngörün.

Hedefe odaklanın.
Siparişler, değişim talepleri, harcama raporları, faturalama, müşteri bilgisi ve daha fazlası ile gerçek zamanlı proje durum bilgisini alın.

Doküman Yönetim Sistemi (DMS)

Elektronik belge yönetiminden daha fazlası

Efektif bir doküman yönetim sistemi sadece "kağıtsız" ortama geçmek değildir—Efektif doküman yönetimi ve arşivleme, bilginin firma içerisinde akışı için önemli bir araç olmakla birlikte, arama ve geri yükleme özellikleri ile boşa harcanan zamanı ve yaşanan güçlükleri de azaltır.

abas ERP'de bulunan doküman yönetimi, harici dokümanlarınızı, müşteri, tedarikçi, ürün veya süreçler için otomatik olarak arşivleyip kaydederek, bilgiye hızlıca erişmenizi mümkün kılar.

abas ERP yazılımı kullanıcılarına opsiyonel olarak profesyonel doküman yönetim sistemi olan HABEL ile entegrasyon imkanı sunar. Bu çözüm sayesinde kağıt üzerindeki tüm belgeleriniz DMS veritabanında arşivlenir, dokümanlarınızın yönetim ve organizasyonu kolaylaşır. Bunun yanı sıra DMS entegrasyonu ile MS Office, OpenOffice, PDF, JPG, CAD vb. yazılımlarındaki belgelerin ve gelen - giden e-postaların arşivlenmesi, DMS içerisinde arama sonuçları üzerinden doğrudan abas ERP yazılımının çağrılması da mümkündür. 

Bilgiyi nerede, ne zaman istiyorsanız alın.
Hızlı erişim için doküman ve yazışmalarınızı merkezi olarak arşivleyin—yoldayken bile.

Dokümanlarınızı güvende tutun.
Kritik ve kanunen gerekli dokümanlarınız için güvenli, revizyondan etkilenmeyen bir arşiv oluşturun.

Bilgiyi ayrıştırın.
Şirket verileri yüksek derecede hassasiyet içerebilir ve erişimin bu düzene göre yapılması gerekir. Kapsamlı bir yetkilendirme yönetimi sistemi ile kritik dokümanlara erişimi kontrol edin.

İş akışlarını optimize edin.
Doküman temelli iş süreçleri yerine, hızlı ve güvenilir dijital iş akışlarını kullanın.

Aramaya vakit harcamayın.
Belirli bir iş süreci ile alakalı tüm dokümanların genel görünümüne hızlıca erişin.

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

Ekibinize doğru araçları sağlayın

Günümüz iş çevresinde yaşanan kıyasıya rekabet doğrultusunda minimum maliyetle daha hızlı gönderim gereksinimi artarak önem kazanıyor. İşiniz ne olursa olsun, bunu başarmak ekibinize ve sizin onlara sağladığınız araçlara bağlı. Ekibinize sunacağınız İleri Planlama ve Çizelgeleme aracı ile müşteri taleplerine en az maliyetle ve zamanında yanıt vermelerini sağlayın.

İleri planlama ve çizelgeleme, ilgili süreçlerin görüntülenmesi, malzeme ve kapasite ihtiyaçlarının daha hızlı ve daha efektif planlanmasının yanı sıra, üretim ekibinizi malzeme eksiklikleri ve darboğazlar ile alakalı önceden uyararak proaktif kararlar almalarını sağlar.

APS

APS, abas ERP veritabanını kullanan ve abas ERP ile entegre çalışan bir ileri planlama-çizelgeleme ve üretim simülasyonu yazılımıdır. Verileriniz APS yazılımı içinde simüle edilip, analiz edildikten sonra optimum sonuçlar abas ERP sistemine geri yazdırılır. APS içindeyken herhangi bir kaynak, operasyon, ürün, müşteri veya sipariş ile ilgili bilgiye ulaşmak istenirse tek bir tıklama ile abas ERP içindeki ilgili kayıt anında kullanıcının karşısına gelir.

Karmaşık süreçleri çözün.
İş emirlerini yönetilir süreçler haline getirerek, herhangi bir iş emrinde yaptığınız değişikliklerin genele etkisini görün.

Yalın üretimi kolaylaştırın.
Anahtar üretim kriterlerini düzenli ölçüp görüntüleyerek, optimizasyon potansiyelini belirleyip, boşa giden zamanı bertaraf edin.

Başarıyı tasarlayın.
Kolayca ayarlanabilir yapısı ile çeşitli önceliklerde simülasyonlar gerçekleştirerek sınırlı kapasiteler karşısında bile başarılı planlamalar gerçekleştirin.

Ekibinize güç verin.
Yapacakları değişikliklerin etkilerini önceden görerek ileriye dönük kararlar almaları için ekibinize bilgiye erişme imkanı sunun.

Kârlı yatırımları belirleyin.
Darboğazları ve malzeme kısıtlarını önceden belirleyerek gerekli kaynaklara yatırım yapın.

Webshop (B2B)

Değişime ayak uydurun

Müşteri davranış ve talepleri gün geçtikçe farklılaşıyor. Kişilerin ürün ve hizmetleri internet üzerinden araması dışında, dünya genelinde iş süreçlerini internet ortamına aktarma metodu inanılmaz bir hızla artıyor. abas ERP ile entegre webshop uygulaması sayesinde müşterilerinizle, müşterilerinizin talep ettiği şekilde iletişim kurarak değişime ayak uydurun.

abas Webshop çözümü ile ERP yazılımına entegre bir biçimde müşteri ve tedarikçi portalları oluşturabilir, ürün, yedek parça kataloğu ve web mağazası gibi ek özelliklerle B2B uygulamaları oluşturabilirsiniz.

abas ERP, müşterilerinizin —her zaman ve her yerden— ürünlerinizi kolayca arayabilecekleri, kendilerine özel fiyat ve indirimlere erişebilecekleri, ürün mevcudiyet durumunu görebilecekleri, sipariş girişi yapabilecekleri profesyonel webshop uygulamaları sağlar. 

Müşteri deneyimini artırın.
ERP sisteminizden gerçek zamanlı olarak akan veri ile, müşterilerinizin kendilerine özel fiyat ve indirimlere, sipariş durum bilgisine erişmelerini sağlayın.

Bulunur olun.
Son teknoloji arama motoru optimizasyonu (SEO) ile ürün ve hizmetlerinizin daha çok bulunmasını sağlayın.

Sahip olun.
Webshop platformunu kurumsal kimliğinize göre sorunsuz olarak oluşturun ve geniş özelleştirme araçları ile yeni özellikleri entegre edin.

Hataları azaltın.
ERP sisteminiz ile çift yönlü bağlantı sayesinde, manuel giriş hatalarının ve mükerrer veri girişinin önüne geçin.

Mobil Uygulamalar

Organizasyonunuzu mobil hale getirin

Mobilite artık sadece bir trend değil—belirleyici bir faktör. Fakat, bir mobil cihaz ile ERP bağlantısı da yeterli değil. Bugünün hızlı iş çevresinde yarışa dahil olabilmek için, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş mobil çözümler ile bilgiye erişimi ve iş akışlarını hızlandırmanız gerekiyor.

abas ERP, saha satış ekibinizden, servis teknisyenlerinize, üretim hattınızdan, depolarınıza kadar, doğru kişileri doğru bilgi ile buluşturarak işinizin ilerleyişini kolaylaştırır.

Mobil satış/satınalma uygulaması ile potansiyel ve mevcut müşterilerin/tedarikçilerin kontak bilgilerine erişim, müşteri/tedarikçi ciro bilgilerinin görüntülenmesi, yeni potansiyel müşteri/müşteri/tedarikçi/kontak kayıtlarının mobil cihaz üzerinden oluşturulması, müşteri/tedarikçi bazlı görev ve notların oluşturulması ve görüntülenmesi, fırsat, teklif, sipariş, irsaliye, fatura ve beklenen ödemelere erişim…

Mobil servis uygulaması ile saha çalışanının kendine atanan işleri sahada görüntülemesi, atanan işlerle ilgili ürün ağacına, servis geçmişine, servis siparişlerine erişim, malzeme yönetimi ve atanan işlerle ilgili iş bitti bildirimlerinin girişi… Mobil üretim uygulaması ile üretim alanından barkod ile personel giriş, çıkışlarının ve iş emrine başlama, bitiş, duruş, fire kayıtlarının sebepleri ile gerçek zamanlı girişi…

Mobil cihaz bağımsız olarak çalışabilen abas Mobil Çözümleri, satış, satınalma ve servis ekibinin sahadayken gerekli verilere erişebilmesini sağlar. Böylece satış temsilcileri müşterisi ile toplantıya giderken ilgili müşteri ile ilgili daha önce alınmış notları, tamamlanması gereken görevleri ve bakiye borcu gibi bilgileri inceleyebilir. Servis personeli ise haftalık iş planlarını sahadayken görebilir, atanan işleri tamamlayıp sahadaki malzeme bilgilerine ulaşabilirler.

Müşterilerinizi etkileyin.
CRM ve satışla ilgili verilere mobil erişim ile müşterilerinizi etkileyin, daha hızlı ve yetkin satış süreçleri yürütün.

Sadakat kazanın.
Her zaman ve her yerde ilgili ve özel hizmet sunarak müşterilerinizin sadakatini kazanın.

Kazançlı ilişkiler kurun.
Satınalma süreçlerine her yerden erişip, düzenleyerek ve gözleyerek, tedarikçilerinizle stratejik ilişkilerinizi güçlendirin ve yönetin.

Üretim hattınızı hızlandırın.
Çalışanlarınızın, herhangi bir terminal veya veri toplama noktasına ihtiyaç olmadan, iş emirlerini ve iş akışlarını görerek, zamanlarını kayıt altına almalarını mümkün kılın.

Stok yönetimini kolaylaştırın.
Deponuzdaki tüm alanlarda stok lokasyonlarına bakabilir, makbuz ve irsaliyeleri gönderebilir, lokasyonlar arası stok transferlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Hatasız sayım yapın.
Stokları yerinde sayarak verileri girebilir, doğruluğunu kontrol edebilir ve sonrasında toplamları ana sistem ile senkronize edebilirsiniz.

İş Zekası (BI)

İş potansiyelinizi çözümleyin

İşinizin düzenli olarak yüksek performansta seyretmesi için gerekli bilgilere aslında sahipsiniz—sadece çözümlemeniz gerekiyor. Hangi dal üzerine çalışıyor olursanız olun, İş Zekası, performansınız, trendler ve fırsatlar ile alakalı derinlemesine analizler ile işinizin potansiyelini yükseltmenizi sağlar.

abas ERP'de bulunan İş Zekası, standart raporlar, özel analizler ve detaylı simülasyonlar ile verilerinizi bilgiye dönüştürerek, uzun vadede performansınızı yükseltir, uzun süreli stratejik iş kararlarınızda veya kısa süreli kritik kararlarınızda sizi destekler.

Kullanıcılarınız abas ERP yazılımında günlük işlerini yaparken firmanızın geleceğini kontrol etmeniz için size gerekli olan değerli veriler arka planda oluşur. Entegre iş zekası çözümü ile bu veriler raporlara, değerlendirmelere ve anahtar göstergelere dönüşür ve firma trendleri görsel olarak yöneticilere sunulduğu için gelecek için doğru kararların alınması kolaylaşır.

BI Sales Pipeline

Ekibinizle bağlantı kurun.
Akıllı, aksiyon alması kolay kokpit ve raporlar ile bilgiyi çalışanlarınıza ulaştırın.

Daha fazlasını görün.
Görüş alanınızı artırmak için harici veri kaynaklarını kolayca entegre edin.

İleriyi görün.
Daha efektif uzun vadeli planlamalar yapabilmek için trendleri önceden belirleyerek, tanımlayarak, gerçek zamanlı simülasyonlar ve senaryo değerlendirmeleri gerçekleştirin.

İlgili bilgi ile bağlantıyı koruyun.
Birbirine bağlı veri yapısı sayesinde, özel rapor ve analizleri kolayca oluşturarak değerlendirin.

Bilgili olun.
Bilgilerinizi güncel tutarak değişimleri anında analiz edin.