Skip to main content
İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

Artan maliyetler, hammadde eksikliği, giderek karmaşıklaşan üretim süreçleri ve müşterilerin artan kalite talepleri karşısında çevikliğin önemi hiç bu kadar büyük olmadı. İşletmeniz ister seri üretim ister siparişe göre üretim konusunda uzmanlaşmış olsun, abas ERP ekibinizin üretim süreçlerinizi etkili bir şekilde planlamasına ve yönetmesine yardımcı olmak için gelişmiş araçlar sunar.

Üretim merkezi​
Terminler, malzemeler ve kapasitelerin yönetilebilir genel görünümü kaynakların planlanmasından, hazırlık sürelerine ve üretim proseslerinin izlenmesinden, iş bitti bildirimlerinin rapor edilmesine kadar şeffaflığı sağlar ve gerektiğinde üretime müdahale etmenize imkan verir. abas ERP, ürün çeşitlerini ve fason işlemlerini yönetir, otomatik iş emri önerileri sunar ve yan ürünlerin üretimini koordine eder. Üretim ile satınalma ve planlama arasındaki sıkı bağlantı, asgari stok tutma ile kesintisiz malzeme akışını garanti eder ve siparişlerin tam zamanında karşılanmasını sağlar.

En iyi şekilde ayrıntılı planlama
Üretim bölümlerindeki muazzam miktarda veri ve karşılıklı bağımlılıklar, üretim planlama ve kontrolünü (PPC) ve üretim sürecindeki kısa vadeli değişiklikleri veya yeni ürün özelliklerini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple abas ERP, kesin, ileriye dönük ayrıntılı planlamayla üretim planlama ve kontrolü tamamlar: APS sistemi (İleri Planlama ve Çizelgeleme), proaktif kararlar almanıza yardımcı olacak analizler, görselleştirmeler ve simülasyonlar sağlamak için mevcut durumu kullanır. APS, özellikle sıralama ve kapasite planlaması söz konusu olduğunda üretim süreçlerini önemli ölçüde geliştirir.

Avantajı: abas, tüm üretim süreçlerini tamamen entegre bir altyapı içerisinde planlayarak üretimdeki şeffaflığı ve verimliliği artırmaktadır.

 • Bir bakışta üretime dair her şey

  Rol bazlı üretime genel bakış ekranında ilgili tüm süreçler, tarihler, malzemeler ve kapasiteler gösterilir. Tek bir tıklama ile diğer uygulamalara geçebilir ve gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Bu işlemler, aktif iş emirleri ve iş emri önerilerini düzenleme, iş bitti bildirimlerini iletme, ürün ağacını değiştirme ve makine yükleme ve çizelgelemeyi ayarlamayı içerir.

  Bir bakışta üretime dair her şey
 • abas APS ile detaylı planlama

  abas APS, üretim ekibinizi destekler ve malzeme ile kapasite darboğazlarını hızlı bir şekilde görmelerine ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olur. Ayrıntılı planlama aracı, operasyonları, malzemeleri ve kapasiteleri görselleştirerek planlamayı kontrol altına almanızı sağlar. 

  abas APS ile detaylı planlama
 • Daha fazla kapasite?

  Kapasite görünümü, farklı dönemler için üretimdeki kaynaklarınızın yük seviyeleri ile birlikte grafiksel olarak görüntülenmesini sağlar. Trafik ışığı sistemi sayesinde durumu hızlı bir şekilde değerlendirebilir, tek bir tıklama ile daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz.

  abas erp capacity evaluation abas erp
 • Kolay varyant yönetimi

  Özellikle varyantlı ve lot bazlı imalat yapıyorsanız, ERP sisteminde size özel üretim yapılarının karşılığını bulabilmeniz önemlidir. abas ERP, verimli ürün varyant yönetimini mümkün kılar. Standart, alternatif veya tamamlayıcı ürün yapıları kolayca muhafaza edilebilir.

  APS Visualization

Daha fazlasını görmek için fonksiyon detayını seçin

Bir pazardaki başarının anahtarlarından biri, doğru planlamadır; bu, bir olay değil bir süreçtir. abas'ın İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) sistemi, görselleştirmeler aracılığıyla daha hızlı ve etkili planlamaya olanak tanır. Bu, herhangi bir darboğazın veya gerekli değişikliklerin hemen görünmesini sağlar.

Üretim, her işletmenin bel kemiğidir. abas ERP'yi bu kadar iyi yapan ne üretirseniz üretin, abas'ın işlemlerinizi daha etkin ve esnek hale getirebilmesidir. abas ERP, planlama ve çalışma hazırlığından, iş bitti bildirimlerine kadar üretim süreçlerinizin tamamını yönetmenize yardımcı olur.

Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), her siparişin sorunsuzca çalışmasını sağlayan ana unsurlardan biridir. abas'ın MRP fonksiyonu, hassas stok seviyesi ve depolama maliyeti yönetimi sayesinde maliyetlerinizi mümkün olduğunca düşük tutarken, teslimatlar için güvenilir planlamayla müşterilerinizi memnun etmenizi sağlar.

7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
7 adımda doğru ERP sisteminin seçimi
gray

APS ile geleneksel üretim planlama farkları nelerdir?

Geleneksel üretim planlama ve kontrol sistemleri, çeşitli sayıda siparişin operasyon adımlarını sınırsız kaynaklarla geriye doğru çizelgelerken, APS sistemleri dinamik olarak çalışır. Üretimdeki olaylar anında dikkate alınarak üretim planı buna göre yeniden düzenlenir. Üretim kontrolü, APS sistemlerinin kullanımından büyük yararlar sağlayabilir: Üretim planlama ve kontrol sistemi ayrıntılı çizelgelemede esneklik sınırlarına ulaştığında ve büyük miktarda operasyonu koordine etmek için yavaş kaldığında, ileri planlama sistemi durumu devralır.

İleri planlamadaki planlama ufku, kaba kapasite planlamadakinden çok daha kısadır. Sektöre ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak, tek bir vardiya ile bir hafta arasında değişebilir. Malzemeler, termin tarihleri, araçlar, personel ve makinalar sürekli değiştiği için ileri planlama özellikle planlama ilkelerinin ve kaynakların dinamik doğasında yatar. Teslim sürelerinin gerçekçi bir şekilde hesaplanmasını (ve bununla uyumluluğu) garanti altına almak için, en yeni veriler işlem sıralarına dahil edilmelidir. ERP verisiyle gerçek zamanlı senkronizasyon, gerekli tüm satış, satınalma, MRP ve lojistik verilerini sağlar.

Modern APS yazılımı, öncelik, termin tarihi veya hazırlık süresi gibi serbest parametrelere dayanan optimizasyon algoritmalarını içerir. Operasyon sırası otomatik olarak gelir, tüm kaynakların kullanılabilirliği kontrol edilir ve planlamacıya çakışmalar bildirilir. Planlamacı, tüm üretim süreçlerini takip edebilir ve elektronik "kontrol odasında" görselleştirme sayesinde hemen darboğazları tespit edebilir. Herhangi bir sistem olayı, termin değişiklikleri, acil siparişler, teslimat gecikmeleri veya eksik personel var mı? Hangi makineler tam kapasiteyle çalışmıyor; malzeme nerede? Hangi tezgahın veya üretim aracının planlanan bakımları var ve bu bakımların üretime etkisi ne olacak? Özel bir vardiya için yeteri kadar kalifiye personel var mı? Eyleme ihtiyaç duyulursa olası alternatifler bir anda "what if" simülasyonları ile çalıştırılabilir ve alternatif senaryolar karşılaştırılabilir.

Karmaşık sipariş ağlarına, çok sayıda iş süreci ve varyantına, karmaşık hazırlık süreçlerine veya orantısız biçimde yüksek darboğaz sayısına sahip şirketler, özellikle modern ve büyük ölçüde otomatikleştirilmiş detaylı çizelgelemenin kullanımından fayda sağlar. Daha fazla planlama doğruluğu ve daha hızlı reaksiyon süresi üretim sahasındaki bekleme sürelerini en aza indirir, hazırlık sürelerini minimize eder, stok optimizasyonu ile makinelerin ve personelin daha verimli kullanılmasını sağlar. Üretimde proje yönetimi daha kolay yapılır, üretim maliyetleri düşer ve teslimat güvenilirliği artar.

Ayrıntılı çizelgeleme gereksinimleri, "yalın üretim", Endüstri 4.0 ve akıllı fabrika günden güne daha yaygın hale geldikçe artmaktadır. Üretim sistemini giderek daha esnek ve hassas bir şekilde yeniden yapılandırma yeteneği, planlamada sürekli değişen parametrelerle sonuçlanır. Bu, üretim kontrolünce hesaplanmalı ve aynı zamanda mümkün olduğunca en hızlı şekilde yatırımdan geri dönüşü sağlamalıdır. Bu nedenle, entegre APS çözümlerinin özellikle KOBİ'lerde daha fazla benimsenmesi beklenmelidir.

212-466-2227
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

İletişim

Onayınız, herhangi bir zamanda, [email protected] adresine bir e-posta göndererek geri çekilebilir. Bu bilgiler gizli olarak ele alınmakta ve yalnızca abas Software GmbH ile abas yazılım iş ortakları tarafından mevzuatta öngörülen sınırlar ve gizlilik politikası metninde açıklandığı çerçevede işlenmektedir.

Çözümler

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

İş Zekası ve Analitik

Belge Yönetimi

EDI ve Yüksek Performanslı Lojistik

İş süreçleri yönetimi (BPM)

Grup Muhasebesi

abas Türkiye

703-444-2500
abas Türkiye
My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
No:3 Kat:18 Ofis No:293
34218 Bağcılar-İstanbul