Skip to main content

Jak wygląda tuning procesów za pomocą narzędzi systemu abas ERP | Automotive

ERP Software im Einsatz bei Prozesstuning für Automotive und Supply abas erp

Jak ograniczyć kosztowne transporty dodatkowe? Czy liczba pojemników nie jest zbyt duża? Czy w obszarze zarządzania jakością możliwa jest optymalizacja? Czy marża nowo opracowywanego produktu zapewnia odpowiednią rentowność? Która firma dostarcza poszczególne części najtaniej i z największą niezawodnością? Oczekiwania producentów OEM w zakresie szybkości i elastyczności sprawiają, że procesy w firmach dostawców części są bardzo podatne na zakłócenia. Aby zapewnić wymaganą szybkość reakcji, branża motoryzacyjna musi dbać o maksymalną przejrzystość danych i automatyzację opartą na technologiach informatycznych, którą zapewniają systemy ERP.

Które funkcje ERP są jednak dla dostawców niezbędne? Czy można w ogóle stworzyć uniwersalny zestaw ważnych funkcji, które dotyczyłyby zarówno producentów elektroniki, jak i producentów skrzyń biegów, foteli czy opon? W 4. części naszej serii motoryzacyjnej pokażemy, na podstawie 15 popularnych funkcji systemu abas, jakie korzyści daje dostawcom części wyspecjalizowany system ERP. Istnieją oczywiście dodatki dostosowane do typu produkcji i asortymentu konkretnych przedsiębiorstw, ale znakomite „wyposażenie podstawowe” jest cechą każdego dobrego oprogramowania ERP dla branży motoryzacyjnej.

Zoptymalizowane opracowywanie produktów

 • Funkcja nr 1 — kartoteka projektu

Kartoteka projektu w systemie abas zawiera wszelkie ważne informacje dotyczące danego przedsięwzięcia, w tym obliczenia, dokumenty, harmonogramy i budżet. Zawsze uwzględnia przy tym aktualne dane z działu produkcji i montażu. Za pomocą dopracowanych kokpitów i widoków planistycznych można w rentowny sposób kierować projektami i w dowolnej chwili ocenić ich status przez naciśnięcie jednego przycisku.

 • Funkcja nr 2 — integracja z systemami CAD

Kreatywność i rentowność — rozwiązanie abas CAD/PDM-Connector łączy dane konstrukcyjne z działu projektowania i dane ekonomiczne zawarte w systemie ERP. Dzięki temu projektanci uzyskują dostęp do cen i terminów zaopatrzenia, mogą więc uwzględniać aspekty ekonomiczne od samego początku prac nad produktami. Jednocześnie informacje z działu konstrukcyjnego, takie jak aktualne listy części, rysunki i warianty, są automatycznie dostępne dla pracowników zajmujących się zakupami i sprzedażą.

Wydajne zakupy

 • Funkcja nr 3 — centrum zakupów

Dostosowane do roli użytkownika centrum zakupów w systemie abas umożliwia tworzenie zapytań kierowanych do dostawców, porównywanie ofert i generowanie zamówień. Specjaliści ds. zakupów mają też stały dostęp do kontraktów ramowych, zarchiwizowanych dowodów dostawy i faktur, a w razie potrzeby mogą odpowiednio filtrować wyświetlane dokumenty. Dzięki temu podejmowanie przemyślanych decyzji o zakupie staje się dziecinnie proste.

 • Funkcja nr 4 — automatyczne propozycje zamówień

System abas ERP wykrywa zapotrzebowanie na podstawie list części i automatycznie tworzy propozycje zamówień, wspierając w ten sposób dział zakupów. Wystarczy kliknąć myszką, aby otwartą propozycję zmienić w zamówienie lub żądanie dostawy, co skraca czasy cykli i ułatwia wykonywanie rutynowych zadań.

Skuteczna sprzedaż

 • Funkcja nr 5 — kontrakty ramowe

Zarządzanie umowami ramowymi dotyczącymi liczby artykułów odbieranych na ustalonych warunkach to ważna funkcja, pozwalająca zadbać o płynną realizację żądań dostawy. System abas ERP centralnie zarządza wszystkimi kontraktami ramowymi i w każdej chwili pozwala sprawdzić zamówione dostawy oraz pozostałe ilości danego artykułu.

 • Funkcja nr 6 — historia cen

Historia cen w systemie abas zapewnia przegląd wszystkich wynegocjowanych dotychczas cen. W systemie można też zapisywać przyszłe ceny na przestrzeni wielu lat. Przy rejestrowaniu zleceń oprogramowanie abas przyporządkowuje wówczas odpowiednie ceny zgodnie z wybranym terminem dostawy.

Elastyczna produkcja

 • Funkcja nr 7 — zarządzanie żądaniami dostawy z sekwencjonowaniem

Napływające żądania dostawy są automatycznie przekazywane do działu planowania produkcji, a informacje o dostawach w modelu just-in-time trafiają do działu planowania wysyłki. Co ważne, system abas ERP obsługuje powszechną w branży motoryzacyjnej produkcję sekwencyjną, w przypadku której trudniej jest zapewnić ekonomiczność procesu produkcji. Zlecenia produkcyjne są więc rozplanowywane tak, aby maszyny i personel były równomiernie wykorzystane, a koszty przygotowywania maszyn zminimalizowane przy zachowaniu maksymalnej terminowości dostaw.

 • Funkcja nr 8 — produkcja oparta na projektach

System abas ERP rozróżnia produkcję seryjną i produkcję serii wstępnych, więc towarzyszy firmom w całym cyklu produkcji — od kosztownych prototypów po serie zoptymalizowane pod względem kosztów.

Sprawna logistyka

 • Funkcja nr 9 — zarządzanie pojemnikami

Kosze siatkowe, palety, elementy separacyjne, pokrywy... Dostawcy muszą zarządzać złożonymi strukturami opakowań zgodnie z regułami producentów OEM w tym zakresie. System abas ERP organizuje sprawny przepływ materiału i pojemników wielokrotnego użytku, co pomaga obniżyć koszty zarządzania pojemnikami. Oprogramowanie ułatwia też stabilne ustawianie pojemników różnej wielkości w trakcie komisjonowania, przyczyniając się do optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni ładunkowej samochodów ciężarowych.

 • Funkcja nr 10 — realizacja zleceń za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych

System abas ERP obsługuje powszechne w branży motoryzacyjnej dostarczanie przesyłek wychodzących do magazynów konsygnacyjnych prowadzonych przez usługodawców zewnętrznych, zapewniając przy tym zgodność z normą VDA 4913. Dokumenty EDI (np. zawiadomienie o wysyłce) są przesyłane bezpośrednio do usługodawcy zewnętrznego. Oprogramowanie abas ERP umożliwia kompletne prowadzenie ewidencji stanów magazynów konsygnacyjnych — od zawiadomienia o wysyłce po rozliczenie przy pobieraniu artykułów.

 • Funkcja nr 11 — obsługa odpraw celnych i eksportu

System abas ERP obsługuje ATLAS — elektroniczną procedurę celną stosowaną w Niemczech do automatyzacji i usprawnienia odpraw celnych. Eliminuje to ręczne rejestrowanie papierowych dokumentów celnych, ponieważ wszystkie potrzebne dane są wprowadzane do systemu ERP i za pośrednictwem standardu EDIFACT przekazywane przez certyfikowanych partnerów do odpowiedniego urzędu celnego.

Certyfikowana kontrola jakości

 • Funkcja nr 12 — zarządzanie numerami partii i serii

Dostawcy części samochodowych muszą przestrzegać ściśle zdefiniowanych procedur kontroli jakości, dlatego możliwość śledzenia historii produktu jest dla nich niezwykle istotna. Dostępna w systemie abas ERP funkcja do zarządzania numerami partii i serii umożliwia kompletne śledzenie i identyfikację każdego artykułu. Wszelkie ruchy poszczególnych partii produktów są dokumentowane w dzienniku ruchów magazynowych zgodnie z międzynarodowymi standardami certyfikacyjnymi.

Zgodne ze standardem przesyłanie danych

 • Funkcja nr 13 — centrum EDI

System abas ERP włącza we wszystkie procesy stosowany na całym świecie standard elektronicznej wymiany danych (EDI). Centrum EDI zawiera przegląd wszystkich przychodzących i wychodzących przepływów EDI, takich jak żądanie dostawy, dostawy w modelu just-in-time, dowód dostawy, faktura czy nota uznaniowa. Wymiana danych z klientami i dostawcami bez użycia dokumentów papierowych jest znacznie szybsza i eliminuje możliwe źródła błędów.

Strategiczny rozwój biznesowy

 • Funkcja nr 14 — analiza danych biznesowych

Jaka jest płynność finansowa firmy? Którzy dostawcy są najbardziej niezawodni? Które produkty przynoszą największy zysk? Na jakie trendy i czynniki ryzyka trzeba zwrócić uwagę? Oprogramowanie abas BI umożliwia wygodne generowanie raportów na podstawie dostosowanych do branży motoryzacyjnej konsol oraz wskaźników ekonomicznych, analiz i scenariuszy.

 • Funkcja nr 15 — obsługa wielu lokalizacji i planowanie współpracy między jednostkami

Coraz większa liczba dostawców ma więcej niż jedną placówkę. Oprogramowanie abas ERP pozwala bez trudu włączać nowe oddziały w istniejącą strukturę systemu ERP niezależnie od tego, czy chodzi o ekspansję w kraju, czy za granicą. Dane podstawowe są tu przetwarzane centralnie, informacje są dostępne w przejrzystej postaci, a procesy można automatyzować w całym przedsiębiorstwie, co jest niezbędne w przypadku produkcji rozproszonej realizowanej w wielu zakładach.

Sukces można zaplanować

Wyniki biznesowe dostawców części samochodowych zależą w dużej mierze od wydajności i specjalizacji branżowej stosowanego przez nich systemu ERP. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, czy używane oprogramowanie jest wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje i czy udostępnia specjalne funkcje systemu ERP dla branży motoryzacyjnej na odpowiednim poziomie szczegółowości. Z systemu abas ERP z powodzeniem korzystają już liczni dostawcy części samochodowych, a my z przyjemnością pomagamy klientom w dostosowaniu branżowego systemu ERP do ich indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszymi referencjami!

+48 (32) 797 63 90
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kontakt

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

abas Poland

+48 (0) 32 797 63 90
abas Poland
Al. W. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice