Skip to main content

Komunikat Zarządu abas Business Solutions Poland ws. COVID-19

Ponieważ aktualna sytuacja zw. z COVID-19 rodzi wiele pytań dotyczących działalności przedsiębiorstw pragniemy poinformować, że oprócz naszej normalnej działalności biznesowej, bacznie monitorujemy dynamicznie rozwijającą się sytuację w Polsce i na Świecie związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 (tzw. „Koronawirusa”).

W szczególności śledzimy oficjalne komunikaty instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, w tym informacje podawane przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie), Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.prezydent.pl/), Prezesa Rady Ministrów (https://www.premier.gov.pl/) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl).

Dostosowujemy procesy wewnętrzne, aby zapewnić sprawną obsługę i regularne świadczenie wszystkich usług.

Bezpieczeństwo zdrowia publicznego, naszych Klientów oraz pracowników abas Business Solutions Poland Sp. z o.o. pozostają dla nas priorytetem, dlatego podjęliśmy działania prewencyjne, wynikające z zaleceń instytucji publicznych, organów administracji oraz osób trzecich, w tym ograniczenie do absolutnego minimum i/lub przesunięcie na późniejszy termin spotkań, wyjazdów i wizyt osób postronnych w biurach abas Business Solutions Poland w Katowicach i Zielonej Górze.

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności wiele czynności, może zostać prowadzonych zdalnie, w trybie on-line, bez konieczności wychodzenia z domu lub biura, w tym: szkolenia, konsultacje, prace programistyczne oraz wsparcie serwisowe. Stąd, narzędzia internetowe zastąpią do odwołania komunikację tradycyjną, w tym odbywane do tej pory bezpośrednie wizyty.

Jesteśmy digitalowi i pracujemy w trybie zdalnym, mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail, telefonu, a spotkania prowadzić w trybie telekonferencji. Nasi kierownicy projektów pozostają w stałym kontakcie z Państwem wypracowując razem zasady bieżącej współpracy, komunikacji oraz podejmując adekwatne działania.

Wierzymy, że wspólnie przezwyciężymy wszelkie potencjalne trudności wynikłe z wyjątkowej sytuacji.

Na zakończenie chcielibyśmy życzyć wszystkim dużo zdrowia i bezpieczeństwa w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

+48 (32) 797 63 90
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kontakt

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

abas Poland

+48 (0) 32 797 63 90
abas Poland
Al. W. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice