Skip to main content

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Meiko korzysta z systemu abas ERP w pełnym zakresie w centrali oraz we wszystkich filiach w Niemczech. Stopniowo wdraża go również w swoich oddziałach zagranicznych. W 2007 r. firma Meiko zaczęła szukać nowego systemu ERP. Po wstępnej kwalifikacji przedsiębiorstwo skupiło się na trzech producentach oprogramowania, a w 2009 r., po 15-dniowych warsztatach, wybrało system abas ERP. Początkowo rozwiązanie zainstalowano w centrali w Offenburgu. W 2011 r. rozpoczęto wdrażanie oprogramowania abas we wszystkich ośmiu filiach w Niemczech. Wdrożenie zakończono bez większych problemów w 2013 r. Kluczowym argumentem przemawiającym za wdrożeniem systemu abas jest możliwość jego pełnej modernizacji oraz dostępność zespołów abas w kraju i za granicą, które mogą towarzyszyć firmie Meiko w ekspansji zagranicznej i ściśle współpracowały z przedsiębiorstwem już na etapie sprzedaży. Ważną rolę w integracji kolejnych placówek odgrywają zalety finansowe oprogramowania abas i jego atrakcyjny całkowity koszt wprowadzania zmian (TCC). Dzięki wdrożeniu systemu abas ERP firma Meiko wyraźnie zoptymalizowała swoje procesy i stworzyła struktury globalne. Wyeliminowano też zduplikowane zadania, ponieważ nowo utworzone lub zmienione dane podstawowe klientów, ceny i artykuły wystarczy teraz wprowadzić do systemu raz, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników systemu abas w firmie Meiko — również za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Magazyny zewnętrzne zastąpiono magazynem centralnym, a serwisanci mogą sprawdzać informacje o zapasach w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca, mają więc dostęp do części zamiennych w trybie just-in-time. 

Oprócz wydajniejszych procesów biznesowych pracownicy w poszczególnych oddziałach mają teraz do dyspozycji takie same informacje jak ich koledzy z Offenburga. Mogą też korzystać z ciekawych narzędzi i rozszerzeń, takich jak CRM i aplikacja mobilna dla pracowników działających w terenie, pozwalająca realizować pierwsze projekty i tworzyć oferty na miejscu u klienta.
Andreas Wetzel, dział doradztwa biznesowego, Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG
Project Highlights: 
  • System abas ERP stosowany jako wsparcie ekspansji zagranicznej firmy
  • Rozwiązanie używane w Niemczech, Australii i Chinach, planowane wdrożenie w Austrii i Stanach Zjednoczonych
  • Dostęp do systemów abas ERP i abas CRM spoza biura za pośrednictwem aplikacji mobilnej
  • Rozszerzenie systemu w postaci narzędzia do planowania pracy personelu w realizacji produkcji/zamówień
+48 (32) 797 63 90
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kontakt

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

abas Poland

+48 (0) 32 797 63 90
abas Poland
Al. W. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice