Skip to main content

Jedyną stałą rzeczą jest zmiana: jak system ERP wspiera produkcję jednostkową

abas-erp-produkcja-jednostkowa

W produkcji jednostkowej obowiązuje zasada, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Nie ma tu dwóch jednakowych zamówień i produktów, a prośby klientów o wprowadzenie zmian w trakcie realizacji projektu są często na porządku dziennym.

Konstrukcje, procesy i kalkulacje trzeba wciąż modyfikować, co oznacza olbrzymi nakład pracy związany z projektowaniem, rozwijaniem i planowaniem produkcji. Bez nowoczesnego, branżowego systemu ERP firmy zajmujące się produkcją jednostkową praktycznie nie są w stanie w pełni orientować się w swoich kosztach, zasobach i harmonogramach.

W produkcji jednostkowej najważniejszy jest klient

Klienci oczekują coraz bardziej wyjątkowych i złożonych produktów, w miarę możliwości bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a prowadzenie rentownej działalności, w tych utrudnionych warunkach rynkowych i produkcyjnych, to dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją jednostkową duże wyzwanie.

Koncepcje „lean” wykorzystywane w produkcji seryjnej nie zapewniają wystarczających możliwości optymalizacji w przypadku produkcji pojedynczych elementów. Dlatego firmy prowadzące produkcję tego typu, które chcą utrzymać konkurencyjność również w przyszłości, w większym stopniu stawiają na innowacyjne technologie i wsparcie informatyczne w postaci nowoczesnych systemów ERP.
abas ERP - produkcja jednostkowa

Jak system abas ERP wspiera producentów jednostkowych?

System abas ERP pomaga zakładom produkcyjnym elastycznie reagować na życzenia klientów, co pozwala przekształcić wyzwania związane z wytwarzaniem pojedynczych produktów i Przemysłem 4.0 w przewagę nad konkurencją.


Do najważniejszych cech i funkcji oprogramowania abas ERP w zakresie produkcji jednostkowej należą:

  • kartoteka klienta i projektu zapewniająca całościowy przegląd informacji, który uwzględnia np. obroty, rozrachunki, otwarte procesy i zadania, notatki, zarchiwizowane dokumenty z systemu zarządzania dokumentami, urządzenia objęte serwisem i trwające prace serwisowe;
  • ukierunkowanie na projekty przy planowaniu zaopatrzenia i zarządzaniu dostawcami;
  • elastyczne kalkulacje projektowe: kalkulacje wstępne, bieżące i wynikowe;
  • lista produkcyjna dla danego zamówienia/projektu, rozszerzana lista produkcyjna dla danego projektu, edytowalna lista produkcyjna dla danego zamówienia;
  • centrum projektów;
  • kartoteka urządzenia z wykazem części dla całego jego cyklu życia oraz listą części zamiennych/zużywalnych;
  • planowanie produkcji/montażu za pomocą graficznego centrum sterowania;
  • planowanie zdolności produkcyjnych;
  • ważne wskaźniki i analizy związane z produkcją jednostkową, np. zbiorcze wskaźniki dotyczące wszystkich projektów (w szczególności analiza godzin w zestawieniu ze stopniem realizacji), czynniki ryzyka związane z projektem, wąskie gardła w zakresie zdolności produkcyjnych (zwłaszcza w obszarze konstrukcji, produkcji, montażu i serwisu), prognoza dla projektu i lejek sprzedaży (w szczególności dla kluczowych klientów), analizy przychodów ze sprzedaży (dla zakończonych i bieżących projektów oraz na poziomie całego przedsiębiorstwa);
  • aplikacje mobilne np. dla działów sprzedaży, zakupów i serwisu oraz magazynu.

Bezkompromisowa elastyczność warunkiem zysku

Konsekwentne wykorzystanie nowych technologii to dzisiaj po prostu konieczność. Obecne trendy rynkowe takie jak druk 3D, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość zwiększają szybkość, jakość i elastyczność, czyli istotne czynniki wpływające na sukces produkcji jednostkowej. Przyszłościowo myślące firmy zajmujące się produkcją na zamówienie i pionierzy w dziedzinie masowej indywidualizacji nie tylko są jednak innowacyjnymi liderami technologicznymi, lecz także oczekują od swoich systemów ERP bezkompromisowej elastyczności.

Zobacz także:

+48 (32) 797 63 90
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kontakt

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

abas Poland

+48 (0) 32 797 63 90
abas Poland
Al. W. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice