Skip to main content

Jak cyfryzacja zmienia świat pracy?

Work Skills 4.0

„Zaprojektuj własny dyplom. Zrealizuj wszystkie kursy, które zmotywują Cię tak, że chętnie wstaniesz z łóżka rano, po południu lub o każdej innej porze — bo Twój zawód prawdopodobnie zacznie istnieć dopiero za kilka lat”.
Źródło: Martha Beck (autorka i psycholog), Finding your way in a wild world

Naucz się czegoś sensownego — najlepiej zawodu, który będziesz wykonywać do emerytury! Ta rada, udzielana w dobrej wierze przez wielu rodziców, w przypadku pokolenia Z nie ma już racji bytu. Transformacja cyfrowa zmienia świat pracy zbyt dynamicznie, a zawody o ugruntowanej pozycji znikają coraz szybciej ustępując miejsca nowym. „Projektant interakcji między człowiekiem i maszyną”, „ekspert ds. druku 3D”, „analityk danych” czy „inżynier robotyki” — dla działów kadr znalezienie odpowiednich pracowników do wykonywania zadań przyszłości staje się dużym wyzwaniem. Jak bowiem zdefiniować nazwy stanowisk i wymagania dotyczące kandydatów, gdy rynek kształcenia w niektórych przypadkach nie oferuje nawet odpowiednich kierunków studiów ani programów nauczania? Jak nowy świat pracy zmienia niezbędne kompetencje miękkie?

Zawody z przyszłością w firmach produkcyjnych średniej wielkości

Jak wynika z szacunków niemieckiego rządu, w toku cyfryzacji do 2025 r. zniknie ok. 1,3 mln miejsc pracy. Jednocześnie zakłada się, że powstaną ponad 2 mln nowych stanowisk. Nowe technologie otwierają więc przed rynkiem pracy nowe możliwości, będą to jednak inne miejsca pracy niż obecnie i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie konkretnie zawody powstaną.

Rutynowe czynności wykonywane ręcznie będą w coraz większym stopniu przejmowane przez roboty, algorytmy, drony i chatboty, a oczekiwania dotyczące kwalifikacji pracowników znacznie wzrosną. Podstawowe kompetencje w wielu zawodach przesuną się na inne obszary, a w niektórych przypadkach niezbędne będą całkiem nowe umiejętności specjalistyczne. Eksperci zakładają, że w celu utrzymania się na rynku pracy prawie 60% wszystkich pracowników będzie musiało do 2022 r. znacznie podnieść swoje kwalifikacje.

Punkt ciężkości przeniesie się na zawody technologiczne, z których niektóre dopiero co powstały. Duży potencjał można znaleźć wszędzie tam, gdzie człowiek ma przewagę nad maszyną. Średniej wielkości firmy produkcyjne stoją przed dużymi wyzwaniami, jakimi są wdrożenie koncepcji Przemysł 4.0, dopasowanie modeli biznesowych, konsekwentna cyfryzacja procesów i dbanie o wyjątkowe doświadczenia klienta. Dotyczy to wszystkich obszarów przedsiębiorstwa: od działu opracowywania produktów przez zaopatrzenie i sprzedaż aż po serwis.

Do ważnych zadań przyszłości należą m.in.:

  • udostępnianie inteligentnych portali, platform i usług,
  • przetwarzanie ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym,
  • przekształcanie analiz danych w strategie (analiza danych biznesowych),
  • sterowanie komunikacją między człowiekiem i maszyną w dziale produkcji,
  • szybkie prototypowanie i druk 3D w dziale opracowywania produktów,
  • konserwacja predykcyjna na potrzeby utrzymania ruchu,
  • integracja cyfrowych systemów wspomagających, takich jak inteligentne okulary w dziale logistyki,
  • zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej w dziale serwisu,
  • praca w trybie mobilnym.

Coraz częściej poszukiwani są pracownicy, którzy mają wiedzę zarówno w dziedzinie informatyki, jak i ekonomii — od analityków danych przez projektantów procesów aż po twórców sztucznej inteligencji.
 

Zmiana podstawowych kompetencji

Nie ma wątpliwości, że pracownicy dopiero wchodzący na rynek pracy nie mogą dziś liczyć na to, że będą wykonywać ten sam zawód przez całe dziesięciolecia. Oprócz umiejętności fachowych ważniejsza niż kiedykolwiek jest więc gotowość do uczenia się przez całe życie. Działy kadr w coraz mniejszym stopniu stawiają na sztywny zestaw kwalifikacji w CV; oczekują przede wszystkim nowoczesnego sposobu myślenia i szerokiej wiedzy ogólnej, poszukują więc tzw. T-shaped people — ludzi, których kompetencje można przedstawić w kształcie litery T, gdzie belka pionowa reprezentuje specjalizację, a belka pozioma rozpiętość wiedzy.
Oprócz umiejętności opanowania technologii cyfrowych i przekształcania ich w wartość dodaną nowy świat pracy wymaga przede wszystkim analitycznego i innowacyjnego myślenia, zdolności elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania oraz sprawnego, proaktywnego przyswajania sobie nowej wiedzy.
W świecie VUCA ważnymi czynnikami sukcesu stają się również kompetencje miękkie i społeczne, takie jak zdolności komunikacyjne, ciekawość, empatia oraz gotowość do pracy interdyscyplinarnej i interkulturowej.

VUCA to akronim pochodzący od angielskich terminów volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność).

Współpraca świata biznesu ze środowiskiem akademickim w erze Przemysłu 4.0

W wielu krajach problemem jest poziom kształcenia, który jest dobry, lecz (jeszcze) nie dość dobry. Dlatego eksperci obawiają się niedoboru specjalistów i wynikającej z tego rywalizacji o wykwalifikowanych pracowników. Pilnie potrzebne są zmiany w systemie kształcenia, w tym intensywniejsze promowanie w szkołach kompetencji matematyczno-technicznych i wprowadzanie ich na wcześniejszym etapie, a także budowanie kompetencji społecznych i poznawczych, np. umiejętności współpracy i wymiany myśli. Niezbędne jest też znacznie szybsze dopasowywanie profili zawodowych do nieustannych zmian w gospodarce, a także budowanie i rozwój współpracy między instytucjami szkoleniowymi a przedsiębiorstwami.

„W dobie Przemysłu 4.0, na znaczeniu zyskuje współpraca świata biznesu ze środowiskiem akademickim. Wynika to z potrzeby kształcenia młodych ludzi w kierunku zrozumienia koncepcji cyfryzacji, która staje się już nieodłącznym elementem odpowiedniego przygotowania przyszłych pracowników firm, dla których innowacyjność stanowi przewagę konkurencyjną,” dodaje dr Paweł Kużdowicz, MBA, Członek Zarządu abas Business Solutions Poland,  jednego z czołowych dostawców rozwiązań IT z powodzeniem wdrażanych i wykorzystywanych na rynku polskim i międzynarodowym.

Okazję do bliższego poznania abas stworzą studentom dwa nadchodzące wydarzenia:

•             2 marca 2020 r. - Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości na Politechnice Śląskiej

•             18 marca 2020 r. - Targi Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim

Więcej o wydarzeniach: Poczuj wiosnę w karierze

+48 (32) 797 63 90
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kontakt

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

abas Poland

+48 (0) 32 797 63 90
abas Poland
Al. W. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice