Skip to main content

Grupa CGR jest liderem na rynku sprężyn spiralnych od ponad dwudziestu lat. Prowadzi oddziały w dziewięciu krajach na czterech kontynentach. Posiada 20 zakładów produkcyjnych i zatrudnia ponad 1450 osób. Spółka nieustannie rozwija się, a jej roczne przychody przekraczają 155 mln EUR.

Praca z systemem abas ERP

Działalność produkcyjna grupy CGR jest ukierunkowana na firmy z sektora lotniczego i motoryzacyjnego z całego świata, których potrzeby wciąż rosną. Dlatego konieczne stało się wdrożenie rozwiązania biznesowego o wyjątkowych możliwościach. Grupa rozpoczęła zatem poszukiwania nowego systemu ERP, aby zintegrować wszystkie procesy operacyjne z uwzględnieniem obszaru administracji, logistyki i zarządzania technicznego. Procedura wyboru dostawcy była oparta na ścisłych kryteriach, a udział w niej wzięli wszyscy najwięksi producenci systemów ERP. Ostatecznie grupa zdecydowała się wdrożyć rozwiązanie abas ERP ze względu na łatwość użytkowania i doskonałą obsługę procesów z sektora motoryzacyjnego.

Poszukiwaliśmy systemu ERP do obsługi operacji międzynarodowych, który poradziłby sobie z procesami charakterystycznymi dla branży motoryzacyjnej. Chodzi tu w szczególności o elektroniczną wymianę danych, etykietowanie, automatyczne wystawianie faktur i zarządzanie dostawami. Wybraliśmy rozwiązanie abas ERP, ponieważ jego producent udostępnia zespoły konsultantów w krajach, gdzie mieszczą się nasze placówki. Ponadto zakres funkcjonalny tego systemu jest bardzo szeroki, a procedurę wdrażania oceniamy jako prostszą i bardziej dostosowaną do indywidualnych potrzeb niż w przypadku innych produktów.
Sylvain Coniel, dyrektor ds. kontroli wydajności w grupie CGR
Project Highlights: 
  • Wdrożenie na skalę międzynarodową
  • Obsługa wielu ośrodków
  • Integracja z systemem elektronicznej wymiany danych
  • Uwzględnienie specyficznych potrzeb koncernu Renault w zakresie logistyki
  • Systemy zaawansowanego planowania
+48 (32) 797 63 90
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kontakt

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

abas Poland

+48 (0) 32 797 63 90
abas Poland
Al. W. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice