Skip to main content

Kto przetrwa cyfryzację? Modele biznesowe przyszłości

Geschäftsmodelle der Zukunft

Rewolucja cyfrowa stawia pod znakiem zapytania wiele modeli biznesowych o ugruntowanej pozycji, a szeroka gama innowacyjnych technologii przynosi całkiem nowe sposoby tworzenia wartości. Firmy wzbogacają swoje oferty o nowe produkty i usługi, zmieniają strategie sprzedaży i pozyskują nowe grupy docelowe i rynki. Młode, prężnie działające przedsiębiorstwa posuwają się do przodu wielkimi krokami. Są gotowe do pionierskich działań i błyskawicznie zdobywają duży udział w rynku.

Od dawna nie wystarczy już korzystać z technologii cyfrowych jedynie do cyfryzacji procesów i zwiększania efektywności produkcji. Cyfryzacja wkracza w nowy wymiar — reguły gry na rynku są definiowane od nowa, a niektóre modele biznesowe odchodzą do lamusa. Jak jednak wyglądają strategie biznesowe przyszłości?

Modele biznesowe dziś i jutro

„Model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości”.
Źródło: Alexander Osterwalder i Yves Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych

Model biznesowy jest kluczowy dla sukcesu przedsiębiorstwa, ponieważ odpowiada na pytanie o sposób generowania zysków:

 • Do których segmentów klientów i rynków docelowych chcemy dotrzeć?
 • Jak wygląda nasza oferta i jakie korzyści oferujemy?
 • Jak wygląda nasz model dochodów?
 • Jakich zasobów potrzebujemy (np. wiedzy, partnerów, technologii informatycznych)?
 • Za pośrednictwem jakich kanałów docieramy do naszych klientów?

Tych podstawowych zasad modelu biznesowego nie zmienia również cyfryzacja. Jak zawsze chodzi o przewidywanie i zaspokajanie potrzeb grupy docelowej oraz zarabianie na tym pieniędzy. Cyfryzacja rozszerza jednak spektrum możliwości i zwiększa dynamikę. Współczesne modele biznesowe — w przeciwieństwie do dawniejszych — muszą być nieustannie kwestionowane, dopasowywane i rozwijane.

11 czynników budujących nowe modele biznesowe

Przed zadaniem, jakim jest zbadanie potencjału cyfryzacji dla własnego modelu biznesowego, stają również przedsiębiorstwa produkcyjne. Zdaniem ekspertów kluczowymi czynnikami wspierającymi nowe modele biznesowe jest 11 następujących technologii, modeli dochodów i koncepcji innowacji:

 • Otwarte innowacje i społeczności — klienci i użytkownicy są włączani w kreowanie pomysłów na nowe produkty i usługi, dzięki czemu aktywnie wpływają na asortyment.
 • Inżynieria zintegrowana z klientem — klienci aktywnie uczestniczą w pracach rozwojowych, co skraca czas wprowadzania nowych produktów na rynek i ogranicza pracochłonność ich dostosowywania.
 • Wszystko jako usługa (XaaS) — niezależnie od tego, czy chodzi o pakiet oprogramowania, czy o moc przerobową maszyn, rozwiązania nie są już sprzedawane jednokrotnie, lecz udostępniane dzięki technologiom cyfrowym zgodnie z potrzebami, np. w postaci subskrypcji lub modelu opłat za faktyczne wykorzystanie.
 • Platformy rynkowe — jako etap w rozwoju handlu elektronicznego nowe platformy łączą uczestników rynku, przy czym sam dostawca platformy rynkowej udostępnia jedynie technikę, zasięg i cenne dane.  
 • Wielkie zbiory danych (Big Data) — instalacje i systemy tworzą zbiory danych, które przydają się nie tylko do wewnętrznych firmowych analiz, lecz także mogą zostać użyte na korzyść innych uczestników rynku.
 • Indywidualizacja/personalizacja — zastosowanie nowych technologii umożliwia większą indywidualizację produktów przy takich samych kosztach jednostkowych jak w przypadku produkcji wielkoseryjnej.
 • Integracja pozioma — systemy informatyczne wszystkich partnerów w łańcuchu tworzenia wartości działają w sposób zintegrowany i wymieniają się danymi w czasie rzeczywistym, co upraszcza i przyspiesza komunikację.
 • Wytwarzanie przyrostowe — podstawą nowych modeli biznesowych jest również druk 3D, sprawdzający się np. wtedy, gdy klienci nie chcą już kupować gotowej części zamiennej, tylko nabywają niezbędny zestaw danych i w razie potrzeby produkują taką część samodzielnie.
 • Internet rzeczy (IoT)  — systemy cyberfizyczne są ze sobą powiązane, automatycznie sterują procesami, gromadzą dane i w ten sposób nieustannie optymalizują produkt i jego produkcję.
 • Rzeczywistość wirtualna (VR) — mobilne urządzenia końcowe i media wirtualne zastępują prezentację fizyczną, drukowane katalogi i instrukcje obsługi, zmieniają też sposób korzystania z produktów.
 • Konserwacja predykcyjna (PdM)— inteligentne maszyny same określają swój stan techniczny prognozując możliwość wystąpienia awarii. Umożliwia to podjęcie prac konserwacyjnych w celu zapobiegnięcia jej wystąpienia.   To znacznie zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji i stanowi dla dostawców maszyn wartość dodaną, którą można wykorzystać przy sprzedaży.
   

Podsumowanie

To, jak określone przedsiębiorstwo połączy te elementy w model biznesowy, jest kwestią indywidualną. Liczne przykłady najlepszych procedur dowodzą, że cyfrowe modele biznesowe już działają. Producenci maszyn nie sprzedają dziś tylko urządzeń, lecz oferują pakiety serwisowe oparte na wielkich zbiorach danych i konserwacji predykcyjnej.

Producenci mebli oferują narzędzia do konfiguracji spersonalizowanych produktów, które można wybierać za pomocą funkcji wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość. Platformy umożliwiające produkcję indywidualnych elementów metalowych przejmują całą realizację zamówień: od wsparcia na etapie konstrukcji po rozliczenie i koordynują przydzielanie zleceń partnerom portalu.

Możliwości techniczne w kraju są dostępne, a realizacja jest często mniej pracochłonna i kosztowna, niż mogłoby się wydawać.

Nie ma wątpliwości, że cyfryzacja idzie naprzód i pozostawia wiele tradycyjnych modeli biznesowych w tyle.

+48 (32) 797 63 90
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kontakt

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

abas Poland

+48 (0) 32 797 63 90
abas Poland
Al. W. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice