Skip to main content

Projektmenedzsment

Az erőforrások, költségvetések és mérföldkövek több projekthez való, különböző részlegekre vonatkozó szem előtt tartásánál gyorsan el lehet veszíteni az ellenőrzést. Hatékony menedzsment eszközökkel, amik Önnek és a csapatának abban segítenek, hogy a tervezést és a koordinációt az összes projektszakaszra vonatkozóan javítani lehessen, a projektjeit teljesen ellenőrzése alatt tudja tartani. Az összes releváns adat összefogásán és megjelenítésén keresztül a vállalata a legjobb eredményeket éri el a részlegekre és vállalatra kiterjedő vagy nemzetközi projekteknél. A vevőinek az elvárásait a kívánt időpontban és a megnevezett költségekkel tudja teljesíteni.

A projektmenedzsment zökkenőmentes integrációval rendelkezik a CRM-mel/értékesítéssel, gyártással, beszerzéssel, anyaggazdálkodással, költségszámítással, valamint lehetővé tesz egy rugalmas projektkalkulációt és egy megbízható dokumentummenedzsmentet a projektakták vezetéséhez. Az összes fontos szakrészleget integrálja a projekt lebonyolításba.

Az értékesítéstől kezdve a beszerzésen keresztül egészen a controllingig a vállalat összes alapvető folyamata tartalmazza a projektmenedzsmentet. Különösen a gyártási folyamatba való integráció jelent rendkívüli többletértéket az összes gép- és berendezésgyártó, valamint egyedi gyártó számára. Széles körű kiértékelési lehetőségek adnak átfogó áttekintést a projektstátusra vonatkozóan.

Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
pink
Project Management

Előnyök

Látható siker

Kezelje az erőforrásokat és anyagokat több projekthez interaktív, grafikus eszközök segítségével és jelenítse meg az aktuális tervezéseket!

Minden a terv szerint

Tervezze meg központilag a projektjének az összes aspektusát ellenőrzésekkel, jóváhagyásokkal vagy marketing tervekkel együtt! Ismerje fel a kapacitás szűk keresztmetszeteket, különösen a tervezésben, gyártásban, összeszerelésben és a szervizben!

Döntéshozatali támogatás elemzési eljárásokkal

Hajtson végre ABC elemzéseket vevőkre és árucikkekre forgalom/haszonkulcs szerint – a vevőktől vagy termékektől/technológiáktól függően!

Áttekinthető üzleti folyamatok

Valós időben megkapja a projekt státusának a megjelenítését azonnali hozzáféréssel a megrendelésekhez, költségelszámolásokhoz, számlákhoz, vevő információkhoz stb.

Termék életciklus szem előtt

Az integrált projektmenedzsmenten keresztül leképezheti a termékeinek az életciklusát és így a teljes termék életciklushoz nyomon követheti, hogy mely cikkek kerültek kicserélésre vagy pótlólag beépítésre.

Áttekinthetőség az összes részleg számára

Tudatosítsa a csapatában a vállalati összefüggéseket, hogy mindannyian végre tudjanak hajtani intézkedéseket, amik a projektet, mint egészet előbbre viszik!

Költségek ellenőrzés alatt

Futtasson kiértékeléseket a teljes vállalat lezárt és folyamatban lévő projektjeinek a jövedelmezőségére vonatkozóan és hajtson végre likviditás tervezést az összes projekten keresztül!

Projektek jövedelmező kezelése

Készítsen költségvetéseket, ellenőrizze a költségeket és jelezze előre a változtatások hatásait, hogy biztosítsa a projektjének a jövedelmezőségét!

Sikeresen mutatók elemzésével

Irányítsa a vállalatát részletes mutatókkal az összes projektből!

Biztosabb projektek

Intézkedések az ismert és újonnan felmerülő projektkockázatok és azok hatásainak az elkerüléséhez vagy minimalizálásához.

Aktuális projektek határidőn vagy költségvetésen kívül

Mik az okok? Milyen intézkedéseket tettek?

50_50

FOLYAMATOK GYAKORLATI LEKÉPEZÉSE

A projektmenedzsment lehetővé tesz egy projektorientált eljárást a vállalatok valamennyi szakterületén. Fontos folyamatok támogatottak kezdve a vevői megrendeléseknél a beszerzési és gyártási folyamatokon keresztül egészen a számvitelig. A projektmenedzsment igazodik a felhasználókhoz belső projektekkel, a gép- és berendezésgyártókhoz, valamint az egyedi gyártókhoz és mérnöki szolgáltatókhoz.

Továbbá a projektmenedzsment igazodik a vevői projektekkel rendelkező felhasználókhoz, valamint olyan szolgáltatókhoz, akik teljesítményre vonatkozó elszámolást hajtanak végre. Pontos, felhasználó-orientált megoldásokat kínál a gyakorlati folyamat leképezéshez.

Támogatott mind a klasszikus egy projektes tervezés, aminél egy projektvezető egy hozzá rendelt csapat számára tervez, mind az igényes multiprojekt tervezés, aminél a tervezést az összes rendelkezésre álló erőforráshoz koordinálni kell a projektvezető és egy vagy több erőforrás menedzser között.

FOLYAMATOK GYAKORLATI LEKÉPEZÉSE
50_50

PROJEKTMENEDZSMENT KIS MUNKACSOPORTOK ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZÁMÁRA

A projektmenedzsment alkalmas kis munkacsoportok számára és fejlesztési projekteknek, valamint a gyártás átvezetés projektjeinek a leképezésére. A grafikus projekt- és erőforrás tervezés támogatja a projektre vonatkozó kapacitás kiértékelést. A projektre vonatkozó összes költség automatikusan gyűjtésre kerül megfelelő költségobjektumokon és bármikor lehetővé teszi a pontos költség ellenőrzést.

A projektmenedzsment eszköz különösen előnyös a közepes, illetve nagyobb középvállalatok számára, mivel le tud képezni komplex óraalapú munkafolyamatokat, valamint széles körű kalkulációkat teljesítmény jegyzékek alapján beleértve a projekttervek készítését. Integrálja az összes projekt lebonyolítási lépést a teljesítmény jegyzékek kezelésétől és az előkalkulációtól kezdve a projekttervezésen keresztül egészen az elszámolásig.

Olyan funkciók, mint pl. a teljesen integrált kiegészítés kezelés és egy bővített jogosultság rendszer teszik teljessé a projektmenedzsment eszközt.

PROJEKTEK HATÉKONY TERVEZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A projekt akta összegyűjti az összes fontos információt egy projekthez és ezeket grafikusan előkészítve egy nézetben bocsátja rendelkezésre, úgyhogy Ön mindig tájékoztatva van az aktuális állapotról. Így ránézésre láthatja, hogy hol kerül sor költségtúllépésekre, vagy hogy a haladás hol nem felel meg az eltöltött óráknak. Egy kattintással megjelenítheti a részleteket ehhez.

A projekttervezés a gyártás és összeszerelés figyelembevételével történik. Az abas ERP egy rugalmas projektkalkulációval támogatja Önt. Ennek előnye, hogy gombnyomásra megkapja a projektértékelést és a költségelemzést.

70_30
PROJEKTKÖZPONT: ITT FUTNAK ÖSSZE A SZÁLAK

PROJEKTKÖZPONT: ITT FUTNAK ÖSSZE A SZÁLAK

A projektközpontból számos tevékenységet elindíthat, mint pl. projekttervezés, kiértékelések a beszerzéshez, költségekhez és órákhoz, projektre vonatkozó beszerzés, valamint a projekt lezárásának végrehajtása.

ERŐFORRÁSOK HATÉKONY TERVEZÉSE

Az erőforrás tervező a személyzet rendelkezésre álló kapacitását és a projektek kapacitás szükségletét hozza egyensúlyba. Ennél a rendelkezésre állás a személyzethez (dolgozók és külső személyzet) a hozzárendelt műszaktervből kerül meghatározásra a munkaszüneti napok levonásával és egyéb levonásokkal. A kapacitás szükséglet a projektfolyamatokból és a munkafeladatokból adódik. Egy pillantásra láthatja és értékelheti a személyzet kihasználását – ennek alapján biztos költségvetési döntéseket hozhat. A munkamennyiséget manuálisan feloszthatja. A felosztás automatikusan is végrehajtható a rendszeren keresztül, előre definiált felosztási görbék alapján.

50_50
50_50
50_50
 • RÉSZLETES PROJEKTTERVEZÉS

  A részletes projekttervezés segítségével megjeleníthet komplex összefüggéseket is tetszőleges struktúramélységben egy projektfolyamat terven belül. A projektfolyamatok tetszőlegesen ütemezhetők. Az előd-utód kapcsolatok megjelenítésén keresztül az összefüggések a projekttervben leképezésre kerülnek és ellenőrizhetők.

  Kiszámítási funkciók nyújtanak támogatást a projektek újratervezésénél, ami határidő eltolásokból adódik. Szűrőkön keresztül egyedi projektnézetet készíthet. Az áttekintés speciális zoom funkcióknak köszönhetően komplex projekteknél sem veszik el. A projekttervező egy vagy több projekt megjelenítésének a lehetőségével is támogatja Önt.

  A projekttervvel megrendelési és gyártási folyamatokat, valamint szerviz tevékenységeket vagy részprojekteket is ellenőrizhet.

  RÉSZLETES PROJEKTTERVEZÉS
white
50_50
50_50

TÖKÉLETESEN TERVEZVE: TÉNY, TERV/TÉNY, ELEMZÉS, TREND, SZIMULÁCIÓ

Mi volt tervezve? Hol állunk most? Hogyan fog az eredmény alakulni?

Az abas ERP a tervezését a következő eszközökkel támogatja:

 • Projekttervezés a gyártás és az összeszerelés figyelembevételével
 • Áttekinthető és megbízható költség hozzárendelés a projekthez (az ajánlattól az utókalkulációig)
 • Szabadon definiálható nézetek egy projektre vonatkozóan költségnemek (költségszámítás) vagy teljesítmény típusok (projekt utókalkuláció) szerint
 • Széles körű kiértékelések a likviditási és bevételi helyzetre vonatkozóan
 • Rugalmas projektkalkuláció
 • Rugalmas kalkulációs struktúrák az elő-, közbenső és utókalkulációhoz
 • A szállítási láncok összehasonlítási kalkulációja (különösen felosztott telephelyek esetén)
 • Pontos árucikk és projekt értékelés az anyagköltségek, külső költségek, gyártási költségek és összeszerelési költségek, valamint a beszerzés vagy az igénybe vett szolgáltatások külső költségeinek a figyelembevételével
 • Verziókövetés és az előkalkuláció/közbenső kalkuláció hozzáigazítása az aktuális projekt előrehaladáshoz
 • A projektszükségletek és a terv értékek integrációja a likviditás tervezésbe
 • Időben történő számla ellenőrzés
 • Követelés menedzsment hozzáféréssel az összes projektinformációhoz

KIEGÉSZÍTÉS MENEDZSMENT

Az integrált kiegészítés kezeléssel lehetősége van arra, hogy a kiegészítés menedzsment fontos aspektusait leképezze, így elkerülheti a forgalom veszteségeket a kiegészítések esetén.

A kiegészítés kezelésben egyes teljesítmény jelentéseket már a feldolgozó kijelölhet potenciálisan kiegészítés kompatibilisként. Ez a megjelölés a kiegészítés kérések készítésénél használható. A kiegészítés követelés ezt követő kiterjesztési szintje lehetővé teszi a kiegészítés kérések összefoglalását. A kiegészítés kezelés összes objektumában utalhat megfelelő teljesítmény jegyzék és vevői megrendelés tételekre.

Az összes tevékenység projekt és projektfolyamat hivatkozással kerül dokumentálásra. Az értékesítési folyamatba való integráció segítségével lehetséges az egy kiegészítés kérésből vagy követelésből keletkező értékesítési megrendelések ellenőrzése. A Kiegészítés áttekintés infosystem fordulónapra vonatkozóan és áttekinthetően összefoglalja az összes információt a kiegészítés kezeléshez.

Rendelkezésre állnak funkciók a projektóra rögzítéshez is (webalapú és offline).

70_30
RUGALMAS PROJEKTKALKULÁCIÓ

RUGALMAS PROJEKTKALKULÁCIÓ

Előkalkuláció, közbenső kalkuláció és utókalkuláció: egy pontos kalkuláción és az elő- és utókalkuláció folyamatos összehasonlításán keresztül Ön mindig tudja, hogy a terv szerint halad-e, és eltérések esetén gyorsan tud reagálni.
 

RUGALMAS FELTÉTELEK

Rugalmas, többszintű feltétel modellek állnak a rendelkezésére az árakhoz, rabattokhoz, rendkívüli akciókhoz, kalkulációs sémákhoz és kalkulációs verziókhoz.

50_50
50_50

PROJEKTSTÁTUS

Széles körű kiértékelési lehetőségek adnak átfogó áttekintést a projektstátusra vonatkozóan. A projektstátus és az eltérések áttekinthetően kerülnek megjelenítésre. Egy lényeges tulajdonság a költségek áttekintése a projekthez tartozó összes területről (projektteljesítmény, beszerzés/anyag, gyártás).

FONTOS MUTATÓK ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

Az abas PM számos mutatóval, kiértékeléssel és statisztikával támogatja Önt, többek között óraalapú elemzésekkel, vevők és szolgáltatás kategóriák ABC elemzésével forgalom/haszonkulcs szerint (vevőtől, üzletágtól, alkalmazási területektől függően) vagy mutatókkal a szolgáltatás hatékonyságra vonatkozóan.

50_50

PROJEKT ELŐKALKULÁCIÓ

A projekt előkalkuláció egy szabadon definiálható struktúra alapján készíthető el. A kalkulálandó teljesítmények és modulok költségkomponenseken keresztül részletezhetők.

VEVŐ AKTA ÉS PROJEKT AKTA

A vevő és projekt aktával az összes információval rendelkezik egy vevőről vagy egy projektről, pl. forgalmak, nyitott tételek, nyitott folyamatok és feladatok, feljegyzések, archivált dokumentumok a dokumentummenedzsment rendszerből, szerviz eszközök és folyamatban lévő szerviz tevékenységek. Így pillanatokon belül átfogó áttekintést szerezhet.

PROJEKTMINTÁK KÉSZÍTÉSE ELLENŐRZŐ LISTÁKKAL BEZÁRÓLAG

Tetszőleges projekttípusokat készíthet. Így lehetséges projektmintákat definiálni, ami jelentősen megkönnyíti egy új projekt felvitelét.

0721 / 96723-263
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kapcsolat

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

Termékek

Business Intelligence és elemzés

Dokumentummenedzsment

EDI és kiváló minőségű logisztika

Folyamatirányítás és workflow menedzsment

Konszernelszámolás

abas Hungary

+36-20-574-4600
InterJNet Számitástechnikai Kft.
Könyves Kálmán krt. 76
Budapest 1087