Skip to main content
ERP Software für Finanzwesen und Buchhaltung abas ERP

Pénzügyi könyvelés

Az abas pénzügyi könyvelés a kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint a multinacionális vállalatok igényeit is leképezi. Teljes áttekinthetőséget nyújt a vállalat adat- és értékáramlására vonatkozóan. Párhuzamos számvitel lehetséges a német Kereskedelmi Törvénykönyv, IFRS, stb. szerint. Rugalmas, egyedi pénzügyi jelentések széles spektruma áll a rendelkezésére.

Egy terv-tény összehasonlítás bármely tetszőleges időszakra ugyancsak gyorsan végrehajtható. A nyitott tételek kezelése hozza az összes fontos információt a kifizetetlen számlákra vonatkozóan. Az integrált cash menedzsment rövid távú likviditás tervezést nyújt Önnek.

Ez megkülönbözteti az abas-t sok más ERP rendszertől, melyek egy harmadik fél pénzügyi könyvelési rendszerét integrálják.

A pénzügyi könyvelés teljesen integrálva van az abas ERP-ben. Magában foglalja az összes pénzügyi tranzakció menedzselését. A pénzügyi könyvelés alapját a törzsadatok és a beszerzés, értékesítés stb. adatai képezik.

Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
pink
Financial Accounting

Előnyök

Virágoztassa fel az üzletét

Csökkentse drasztikusan a komplex pénzügyi folyamatok idejét és költségeit integrált pénzügyi könyveléssel!

Törvényi megfelelés egyszerűen

A törvényi és adójogi előírások betartásának nem kell nehéznek lennie: hagyatkozzon hitelesített, jól bevált módszerekre!

Rendelkezzen áttekintéssel

Ellenőrizze a cash flow-t átfogó jelentésekkel és kiértékelésekkel, amik pontosan megfelelnek a követelményeinek!

Legyen naprakész

Tartsa a csapatát naprakészen a nyitott tételekről!

Uralja a pénzügyeit

Ebben segít Önnek pl. a különböző értékelési eljárások szerinti készletértékelés, a differenciált fedezeti hozzájárulás számítás különböző dimenziók szerint, valamint a rugalmas időközök szerinti követelés menedzsment és likviditás menedzsment.

Közvetlen hozzáférés az adatokhoz

Rögzítse, ellenőrizze és érje el az adatokat közvetlenül – az eredeti bizonylatoktól kezdve a pénzügyi könyveléséig!

50_50

TELJESEN INTEGRÁLT PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS

Az abas szilárd alkotórészeként a pénzügyi könyvelés nem hozzákapcsolt interfészen keresztül kerül adatokkal ellátásra, hanem ezeket közvetlenül az egyes gazdasági események feldolgozásából kapja. Így egy kimenő számla készítése és könyvelése az értékesítésben egyidejűleg össze van kötve az adatok könyvelésével a pénzügyi könyvelésben. Továbbá az integráció előnye, hogy a pénzügyi könyvelésből „drill-down” eljárással bármikor ismét a kimenő bizonylatokhoz juthat. A pénzügyi könyvelés modul jó áttekintést ad az összes pénzügyi mozgásról. Például több gazdasági évhez lehet hozzáférni. Múltbeli forgalmi adatok vezetésén keresztül havonkénti összehasonlítások generálhatók.

Értékek több évre vonatkozó terv-tény összehasonlításai is lehetségesek. Ezenkívül plauzibilitás- és teljességre vonatkozó vizsgálatok készíthetők az eredménykimutatáshoz és mérleghez. A bankszámlakivonatok automatikusan könyvelhetők.

Financial accounting provides a clear overview of all financial transactions. For example, data from several fiscal years is accessible. The use of offset or shortened fiscal periods is also supported. Monthly comparisons can be generated by managing transaction figures using legacy data. It is also possible to do planned/actual comparisons of values covering the course of several years. In addition, plausibility and completeness checks can be created for P&L and balance sheet accounts.

 financial accounting
50_50

ADÓK ELLENŐRZÉS ALATT

Az abas ERP rendszerében tetszőleges számú adókulcsot és adómegállapítási időszakot definiálhat. Minden egyes adókulcshoz minden egyes adómegállapítási időszakra hozzárendelhet egy saját adótételt. Ezzel minden egyes törvényileg megállapított adóátállás követhető. Az adólevonás bármely tetszőleges százalékon végrehajtható. Az adókulcsokhoz adó- és skontó számlák vannak hozzárendelve. Az adó visszaszámítások minden időpontban garantáltak.
 

 • ADÓZÁSI ESETEK PLAUZIBILISEN MEGJELENÍTVE
  Az adózási esetek a beszerzési és értékesítési ügyletekben, valamint a pénzügyi könyvelésekben az abas ERP-ben egyszerűen és nyomon követhetően leképezhetők. Az adózásokhoz szükséges összes adat áttekinthetően kerül megjelenítésre a számlákban, könyvelésekben és nyitott tételekben. Sokféle beállítási lehetőség áll rendelkezésre, mint pl. „háromszögügyletek”, „fordított adózás” vagy „adómentes belföldi ügyletek”. Az összes adat a pénzügyi könyvelésekhez a számlákban áttekinthetően van megjelenítve, beleértve a könyvelési előrejelzést a számlákhoz. Így hozzáfér az összes adathoz, mint pl. főkönyvi számlák, adókulcsok, adókönyvelés típusa és áfa-bevallási tétel, és szerkesztheti ezeket.
 • Többszörös adókulcs több adótételhez
  A többszörös adókulcs azt eredményezi, hogy egy adóalapra többször kerül számításra adó. Egy többszörös adókulcsban több már meglévő adókulcsot egyesíthet különböző százalékszámmal. Elegendő egy kattintás és ezek egyszerre átszámításra és kiadásra kerülnek egy számlatételhez.
   
 • Forgalmi adó előrejelzés
  Az áfa-bevallási tételek tetszőlegesen definiálhatók és rugalmasan hozzárendelhetők a főkönyvi számlákhoz. Így a forgalmi adó előrejelzés havi számértékei mindig a legaktuálisabbak, mivel a főkönyvi számlák és az áfa-bevallási tétel a pénzügyi könyvelésekben közösen kerülnek használatra. A forgalmi adó előrejelzések a törvényes előírások keretén belül egyedileg elkészíthetők. Az ország-specifikus testreszabások lehetségesek. Ez kifejező főkönyvi számla és könyvelési kimutatásokon keresztül követhető nyomon. Az Elsteren keresztüli elektronikus adóbevallás mellett az ERP szoftver a nyomtatási kiadást is támogatja. Az abas felhasználói számára minden évben aktualizálási programok és PDF nyomtatások kerülnek rendelkezésre bocsátásra.
50_50
Automatic financial entries

AUTOMATIKUS PÉNZÜGYI KÖNYVELÉSEK

A könyvelések egy része automatikusan is készíthető az abas rendszerébe történt integrációnak köszönhetően, pl. beszerzési és értékesítési könyvelések, fizetési könyvelések, tárgyi eszköz könyvelések vagy készletkönyvelések. A könyvelések kézi rögzítése az adatok automatikus előzetes kitöltésén, valamint másolási és stornó funkciókon keresztül támogatott. A főkönyvi számlák havi értékei a könyvelésnél automatikusan aktualizálásra kerülnek és rendelkezésre állnak a kiértékelésekhez. A következő évek mérlegszámláinak az áthozatainak az automatikus aktualizálásán keresztül nem szükségesek további „éves átvételek”.

SZÁMLATÜKÖRREL BEZÁRÓLAG: ÍGY AZONNAL KEZDHET!

Az ERP rendszerben beállítható egy tetszőleges, vállalat-specifikus számlatükör. Az új installációnál a felhasználó a pénzügyi könyvelést egy számlakerettel kapja, ami a számviteli törvényre támaszkodik. Az összes kiértékelés ennek a standard számlakeretnek megfelelően történik. Ha ezt a számlakeretet választja, akkor azonnal kezdődhet a pénzügyi könyvelés nyitása. A számlakeret egyedi módosításai és bővítései is lehetségesek.

A főkönyvi számlák hierarchikus struktúrája a gyűjtőszámlák segítségével építhető fel. A főkönyvi számlák rugalmas csoportosítása a számlatartományok alapján lehetséges. A standard kontírozás és a főkönyvi számla tulajdonságok előzetes beállítása a rendszerben automatikusan javaslatokat generál a főkönyvi számlák használatához, pl. a pénzügyi könyvelések automatikus létrehozásánál a beszerzésből és értékesítésből.

50_50

PÉNZTÁRKÖNYV

Az abas támogatja a pénztárkönyvek vezetését belföldi és idegen pénznemben. Egy hónap pénztárbizonylatai tetszőleges időközökben rögzíthetők és utána automatikusan könyvelhetők. A felhasználót támogatja a folyamatos bizonylatszámozás és készletvezetés. Kinyomtathatók egyes bizonylatok vagy egy hónap összes bevétele és kiadása. Beszerzési és értékesítési készpénzes számlák hozzá vannak kapcsolva. A nyitott tételek kiegyenlítésénél aktualizálja a pénztárkönyvet. A pénztárkönyvben nyitott tételek közvetlenül is hozzárendelhetők.

Cash book
50_50

ISMÉTLŐDŐ KÖNYVELÉSEK

Az ismétlődő könyvelések pénzügyi könyvelések definiált időközökben való készítésére és ismétlésére szolgálnak. Kiválaszthatja, hogy egy könyvelési folyamat havonta, negyedévente vagy évente kerüljön-e végrehajtásra. Ehhez minták és szabályok állnak rendelkezésre. Könyvelésről könyvelésre lehetségesek tartalmi módosítások és a könyvelési dátum vagy az esedékesség eltolása.

TÖBB KÖNYVELÉSI KÖR

Hogy a különböző számviteli előírások szerinti beszámolókat egy ERP adatbázison belül le lehessen képezni, maximum 5 könyvelési kör definiálható. Ezek egymástól függetlenül könyvelhetők és értékelhetők ki. Azokat a könyveléseket, amik több könyvelési körben érvényesek, csak egyszer kell rögzíteni.

50_50

SEPA

Az abas ERP a SEPA átutalás, SEPA bázis terhelőlevél, SEPA sürgős terhelőlevél és SEPA vállalati terhelőlevél fizetési eljárásokat támogatja. Az abas ERP a SEPA megbízások egyszerű, szükség esetén automatizált rögzítését, valamint ezeknek a terhelőlevél megbízásoknak a kezelését és archiválását nyújtja Önnek. Lehetőség van arra, hogy a fizetésre köteles időben egy úgynevezett pre-notification-nel kerüljön tájékoztatásra a behajtásról. A SEPA szabályzat, az egyes terhelőlevelek esedékességeinek a meghatározására vonatkozóan, a terhelőlevelekhez a minimum végrehajtási határidők kiszámításán keresztül kerül támogatásra. A lebonyolításhoz az új XML adatformátumok, a német standardokon, valamint a 20022 ISO standardon alapulóan, folyamatosan rendelkezésre állnak.

KIMENŐ FIZETÉSEK/BEÉRKEZŐ FIZETÉSEK

A nyitott tételek egy beérkező vagy kimenő fizetéshez egy vagy több lépésben készíthetők elő. A kiválasztás szelekciós kritériumokon keresztül történik. A rendszer a fizetési feltételek alapján valutadátumot, fizetési határidőket és skontó összegeket javasol. Ezeket az adatokat átveheti vagy helyettesítheti saját döntései alapján. A kimenő és beérkező fizetéseknél különböző fizetési módok támogatottak, mint pl. átutalás, csekk, váltó, egyéb. A »Fizetési fájl készítése« infosystem exportfájlokat hoz létre a kimenő fizetési forgalomhoz, amik a mindenkori banki szoftverben - pl. SFirm - beolvashatók és tovább feldolgozhatók.

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁSOK 

Több fizetési felszólítási szint van fizetési felszólítási szöveggel, ami igény szerint testre szabható. A felszólítási szövegeket több nyelven is létre lehet hozni és ki lehet nyomtatni. Saját maga határozhatja meg, hogy mikor esedékesek a fizetési felszólítási szintek, és hogy kíván-e felszólítási díjakat, késedelmi kamatokat vagy minimum összegeket egy fizetési felszólításhoz. Szükség esetén a fizetési felszólítási eljárás bizonyos vevők, vagy egyes nyitott tételek számára zárolható.

 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁSOK SZEM ELŐTT

  A még esedékes fizetésekről a fizetési felszólítási javaslat lista nyújt információt. A fizetési felszólítási javaslat lista és a fizetési felszólítások kiadása párbeszédben történik. A fizetési felszólítások és felszólítási folyamatok archiválása automatikusan megy végbe, miután az utolsó felszólítási fokozat és a felszólítási dátum az illető nyitott tételekben aktualizálásra került. A fizetési felszólítás aktuális feldolgozottsági állapotáról a fizetési felszólítás státusa tájékoztat.

  montage of many abas screens
white
50_50
50_50

FIZETÉSI JAVASLATOK

Az ERP rendszer szükség szerint fizetési javaslat listákat készít kimenő és beérkező fizetésekhez. Így különböző szelekciós lehetőségek állnak rendelkezésre az érintett hitelezők, ill. adósok és nyitott tételek meghatározásához.

A FIZETÉSI JAVASLAT LISTA EZT NYÚJTJA ÖNNEK

 • A fizetendő számlák egyszerű és áttekinthető megjelenítése

 • A fizetési javaslat lista az adatbázisban leképezésre és archiválásra kerül

 • A következő tervezett fizetés dátuma figyelembevételre kerül

 • Rugalmas szelekció: szállítók, vevők, dolgozók és nyitott tételek

 • Csak skontó fizetések / csak nettó fizetések

 • Felosztás több bankra

 • Szelekciós kritériumok átvehetők a mintából

50_50

NYITOTT TÉTELEK

Az abas ERP megjeleníti az összes folyamatot, mint pl. kifizetések, fizetési felszólítások vagy átértékelések, amik egy nyitott tételhez rögzítésre kerültek. Új folyamatok készítése lehetővé tesz egy hivatkozást meglévő nyitott tételekre. A számlák és jóváírások rögzítésénél lehetséges a vevő nyitott tételeire hivatkozni és ezeket azonnal kiegyenlíteni. Ha egy fizetés stornózásra kerül, akkor a rendszer megnyitja az eredeti nyitott tételt.
 

 • Nyitott tételek átértékelése
  Az idegen pénznemes nyitott tételek átértékelhetők. Egyes nyitott tételek kizárhatók az átértékelésből. Az idegen pénznemes nyitott tételek átértékelésénél:
  • a nyitott tétel aktualizálásra kerül, azaz a számlaárfolyam az átértékelési árfolyammal kerül előre kitöltésre és az összeg újonnan kiszámításra kerül a belföldi pénznemben
  • készül egy pénzügyi könyvelés árfolyamkülönbözeti számlával és árfolyamkülönbözeti összeggel

A könyvelt átértékelés látható az átértékelési történetben és egy nyitott tétel teljes történetében.
 

 • Nyitott tételek elszámolása
  Hogy egy könyvelés a nyitott tételek elszámolásához végrehajtásra kerüljön-e vagy sem, azt a felhasználó az abas-ban egyéni módon eldöntheti. A nyitott tételek történetében lehetséges az elszámolt nyitott tételeket dokumentálni és megtekinteni. Ugyanazon főkönyvi számla tetszőleges számú nyitott tétele elszámolható és lezárható pénzügyi könyvelés nélkül. Kívánságra ez pénzügyi könyveléssel is lehetséges.
50_50

FIZETÉSI FORGALOM

A nyitott tételek könyvelése is teljesen a pénzügyi könyvelés modulba van integrálva. Hitelezők, adósok, dolgozók és főkönyvi számlák (nem folyószámlák) számára áll rendelkezésre. Opcionálisan lehetséges nyitott tételek kezelése idegen pénznemekben, előlegkezelés, kezességek, egyéb követelések és egyéb kötelezettségek kezelése is. A nyitott tételek kiértékelése különböző szelekciós és szortírozási kritériumok szerint történik. A számlák könyvelésénél és a manuális könyveléseknél a rendszer automatikusan nyitott tételeket készít a részt vevő vevőkhöz, szállítókhoz, dolgozókhoz, valamint a nyitott tétel releváns főkönyvi számlákhoz.

Ennél a standard előzetes kitöltés és az adatok (pl. fizetési határidők, skontó százalékok, bankkapcsolat, felhasználási cél) eltérő, folyamatra vonatkozó előzetes kitöltése is figyelembevételre kerül. A számla rögzítésénél lehetséges egy, ill. több részletfizetés betervezése. Az adósokkal és hitelezőkkel való fizetési forgalomban különböző fizetési módok között választhat, pl. átutalás, terhelőlevél, csekk vagy váltó. Az érintett nyitott tételek megtalálásánál különféle szelekciós lehetőségek nyújtanak segítséget.

FIZETÉSI FORGALOM
70_30

ALAPELVEK AZ ADATHOZZÁFÉRÉSHEZ ÉS A DIGITÁLIS DOKUMENTÁCIÓK ELLENŐRIZHETŐSÉGÉHEZ (GDPDU)

Az abas ERP-ből az adóreleváns adatok a GDPdU-nak (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen = Alapelvek az adathozzáféréshez és a digitális dokumentációk ellenőrizhetőségéhez) megfelelően elektronikus formában exportálhatók, hogy rendelkezésre lehessen őket bocsátani az adó- és pénzügyi hivatal számára. A standard rendszerben található egy bővíthető adatmodell az adatok kiadásához az XML leírás standard szerint, amit a német pénzügyminisztérium ajánl. Az »AIS TaxAudit« szoftverrel adóellenőrzések hajthatók végre az abas ERP rendszerében.

AZ ABAS ERP PÉNZÜGYI KÖNYVELÉSE INTERFÉSZEKKEL RENDELKEZIK A KÖVETKEZŐKHÖZ

 • Bérlista / fizetési jegyzék, bérszámfejtés
 • DATEV pénzügyi könyvelés
50_50
0721 / 96723-263
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kapcsolat

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

Termékek

Business Intelligence és elemzés

Dokumentummenedzsment

EDI és kiváló minőségű logisztika

Folyamatirányítás és workflow menedzsment

Konszernelszámolás

abas Hungary

+36-20-574-4600
InterJNet Számitástechnikai Kft.
Könyves Kálmán krt. 76
Budapest 1087