Skip to main content
ERP Software für Finanzwesen und Buchhaltung abas ERP

Költségszámítás

A vállalati gondolkodás minden egyes munkahelyen fontos. Egy átfogó költségszámítással a csapata számszerűsíteni tudja a termékek és tevékenységek jövedelmezőségét és jobb döntésekkel járul hozzá a vállalat sikeréhez. Az abas ERP nem csupán az áruinak és szolgáltatásainak a költségeit ellenőrzi, hanem olyan eszközöket is nyújt, amikkel a költségeket különböző feltételek mellett össze tudja hasonlítani. A kontrollerek gyorsan elemezni tudják egy tevékenység vagy egy folyamat előnyeit és a menedzsmentnek a legmegfelelőbb eljárásmódot tudják ajánlani.

A vállalaton belüli teljesítménycsere leképezéséhez a költségszámítás tartalmaz egy automatikus elszámolási funkciót (vállalaton belüli teljesítmény elszámolás). A vállalaton belüli teljesítmény elszámolás mellett havonta pontos általános költségek könyvelhetők a költségviselőkre, ezáltal pontosabb nyereségszámítás lehetséges, mint a hagyományos megrendelés kalkulációnál. A belső számvitel részeként az abas ERP költség- és teljesítményszámítása támogatja a rugalmas terv költségszámítást. Lehetővé teszi a terv költségek utólagos hozzáigazítását az összes aktuális viszonyhoz, amik módosultak az eredeti tervezéssel szemben. A nem elfogadható eltérések a cél-tény összehasonlításból megszüntethetők.

Az adatok a különböző területekről, pl. a pénzügyi könyvelésből és a tárgyi eszköz könyvelésből, integrálásra kerülnek a költségszámításba. Az abas ERP költségszámítása az anyagértékelésből és a gyártási teljesítmény értékeléséből is integrál adatokat.

Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
pink
Cost Accounting

Előnyök

Költségszámítás

Ellenőrizze megbízhatóan a kiadásokat vagy tevékenységeket, ahol azok felmerülnek, a stratégiai célok költségvetésben való előirányozásához és az előre tervezéshez!

Kiadások hozzárendelése

Rendeljen megfelelően hozzá tranzakciókat azáltal, hogy konfigurálható számításokat, valamint különböző forrásokat, célokat és értékelés számlákat használ!

A költségszámítási folyamatok automatizálása

Csökkentse a hibákat és takarítson meg időt automatizált tranzakciókkal, amik megbízhatóbb haszon elemzéseket adnak, mint a hagyományos költségszámítás!

Megalapozott döntéshozatal

Azonosítsa a döntő költségokozókat a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, hasonlítsa össze a tényleges teljesítményt a tervezett teljesítménnyel és hozzon jobb, költségorientált döntéseket!

A nézet, amire szüksége van

Használjon költségnemeket, költséghelyeket és költségviselőket a kiadások különböző dimenziókon keresztüli leképezéséhez, így értékes betekintést nyer az üzletének az összes aspektusába!

50_50

A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS FELÉPÍTÉSE

Az ERP rendszer költségszámítása úgy van felépítve, hogy a költségnem-számítás, költséghely-számítás és költségviselő-számítás részterületek külön (pl. a költségnem-számítás) vagy együtt is (pl. költségnem- és költséghely-számítás) használhatók. Az abas költségszámítása a tény adatokat illetően a pénzügyi könyvelés adataihoz nyúl vissza. Rendelkezésre áll egy statisztikai napló is, amiben csak költségszámítási könyvelések készíthetők. 

A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS FELÉPÍTÉSE
50_50

PÉLDÁK

Az abas költségszámítással egy egyszerű költségszámítás megvalósításától kezdve a rugalmas terv költségszámítás is leképezhető.
 

 • Tény költségnem-számítás és tény költséghely-számítás az elsődleges költségekre korlátozva
 • Tény költséghely-számítás vállalaton belüli teljesítmény elszámolással
 • Tény és terv költséghely-számítás terv-tény összehasonlítással és vállalaton belüli teljesítmény elszámolással
 • Költséghely-számítás rugalmas terv költségszámítás szerint cél-tény összehasonlítással

INTEGRÁCIÓ A PÉNZÜGYI KÖNYVELÉSBE

A költségszámítás tény értékei a pénzügyi könyvelésből származnak. Kivételt képeznek a kalkulációs tény értékek, amik a költségszámításban statisztikai könyveléseken keresztül kerülnek létrehozásra. A pénzügyi könyvelés és költségszámítás közötti összekapcsolás költségnemeken keresztül történik.

 

ÉRTÉKEK A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSBAN

A költségszámítás általában tény és terv értékekkel dolgozik. Lehetséges azonban a költségszámítást puszta tény számításként vagy tény és terv számításként végrehajtani.

50_50
KÖLTSÉGNEM-SZÁMÍTÁS

KÖLTSÉGNEM-SZÁMÍTÁS

A költségnem-számítás a költségeket költségnemek szerint csoportosítja és jeleníti meg. Hogy azok a költségek, amik a pénzügyi könyvelésben kerülnek könyvelésre, a költségszámításban is használhatók legyenek, az eredményszámlák költségnemekhez kerülnek hozzárendelésre. A pénzügyi könyvelésben a főkönyvi számlákra való könyvelésnél az abas automatikusan értékeket képez a költségnemeken is.

 

KIÉRTÉKELÉSEK

A költségszámítás modul számos kiértékelést kínál, például a törzsadatok megjelenítéséhez. Így megjeleníthetők a pénzügyi könyvelés eredményszámlái és a költségszámítás költségnemei közötti kapcsolatok vagy a gyűjtőstruktúrák is a költséghelyeknél és költségviselőknél.

KIÉRTÉKELÉSEK AZ ADATELEMZÉSHEZ
 

 • Az üzemi elszámolási ív (BAB) megmutatja, hogy milyen nagyságban keletkeztek bizonyos költségnemek költségei költséghelyeknél, ill. költségviselőknél. Előző évi összehasonlítás lehetséges. Emellett a BAB-ban megjeleníthetők különböző forgalmi adattípusok (tény költségek, fix terv költségek, proporcionális terv költségek, cél költségek, abszolút és relatív cél-tény eltérés).
   
 • Az üzemi elszámolási ív mellett további infosystemek választhatók ki egy vagy több költséghely és költségviselő kiértékeléséhez, mint pl. a Költséghely/Költségviselő lap.
   
 • Az »Általános költség kimutatás« infosystem a fő költséghelyek és költségviselők közötti általános költségek elszámolásának a kimutatására szolgál. Így többek között megjelenítésre kerülnek a könyvelt általános költségek és az alapul szolgáló egyedi költségek.
   
 • A »Főkönyvi számla kimutatás« infosystemmel felsorolható és csoportosítható az összes főkönyvi számla, ami egy meghatározott költségnem által egy meghatározott költségobjektummal összekötve egy időszakban könyvelésre került.
   
 • A másodlagos költségekről egy másodlagos költségkimutatás ad felvilágosítást. Ebben nyomon követhető, hogy hogyan nézett ki a költséghelyek közötti teljesítménycsere egy meghatározott időszakban.
50_50
50_50

VÁLLALATON BELÜLI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS

A vállalaton belüli teljesítmény elszámolás a részt vevő költséghely megterhelésén és jóváírásán keresztül a költséghelyek közötti teljesítménycserét képezi le érték szerint és könyveléseket hoz létre a statisztikai naplóban. A vállalaton belüli teljesítmény elszámolás az abas-ban lineáris egyenletrendszer segítségével kerül megvalósításra.


 

A VÁLLALATON BELÜLI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS MINDEN EGYES KÖLTSÉGHELYHEZ A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKEKET SZÁMÍTJA KI:

 • Teljes, határ és fix költségtétel
 • Fix költség eltérési tétel
 • Felhasználás eltérési tétel
 • Teljesítmény eltérési tétel
 • Elsődleges költségek
 • Összköltségek
 • Általános költség póttétel a fő költséghelyeknél

LEHETŐSÉGEK A VÁLLALATON BELÜLI TELJESÍTMÉNY ELSZÁMOLÁS VÉGREHAJTÁSÁRA:

 • Előrejelzés vagy könyvelés mód
 • Tény, terv vagy tény és terv adattípus
 • Havonkénti vagy évenkénti könyvelési időszak

A vállalaton belüli teljesítmény elszámolás végrehajtása után különböző elszámolási tételek állnak rendelkezésre. A fő költséghelyek ekkor rendelkeznek az aktuális általános költség póttételekkel.


 

KÖLTSÉGHELY-SZÁMÍTÁS BAB ŰRLAP

A költséghely-számítás a költségeket az egyes költséghelyekre gyűjti. A költséghelyek (és költségviselők) költségei a BAB (üzemi elszámolási ív) űrlapon kerülnek leképezésre.

A BAB űrlap a következő feladatoknak tesz eleget:

 • Tény költségek megjelenítése
 • A tervezés megvalósítása (differenciálás fix és proporcionális terv költségek szerint)
 • Drill down funkciók, például könyvelési, főkönyvi számla és bizonylati kimutatás
 • Cél költségek kiszámítása és relatív és abszolút eltérések meghatározása
 • Táblázatos kiértékelések leképezése, mint pl. fedezeti hozzájárulás számítás vagy kiegészítő kalkuláció
50_50
 • TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁS

  A terv-tény összehasonlítás a gazdaságossági ellenőrzéshez használható. A terv-tény összehasonlítás akkor kínálkozik, ha terv költségeknél vonatkoztatási számok nélkül dolgozunk és a cél költségek ne kerüljenek használatra.
   

  CÉL-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁS

  CÉL-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁS Alternatívaként a terv-tény összehasonlításhoz rendelkezésre áll a cél-tény összehasonlítás. Ez az összehasonlítás feltételezi, hogy rendelkezésre állnak tény és terv teljesítményértékek (vonatkozási számok). Csak ekkor számíthatók ki cél költségek, és ekkor készíthető cél-tény összehasonlítás.

  Költségszámítás
white
50_50
50_50
50_50
50_50
50_50
50_50

GYÁRTÁSI KÖLTSÉG KÖNYVELÉS

A »Gyártási költség könyvelés« funkció személyi és gépidőket értékel a visszajelentésekből és így meghatározza a gyártási költségeket az egyes költségviselők szerint megkülönböztetve. A személyi idők értékeléséhez bércsoportok állnak rendelkezésre. A gépidők óradíjakkal kerülnek értékelésre.

Ameddig a visszajelentések még nincsenek könyvelve, addig a fix és változó gépóradíjak, a személyi órabérek, az általános költség tételek és a speciális költségek módosíthatók. Az értékelésen keresztül keletkező gyártási költségek statisztikai könyvelések segítségével kerülnek könyvelésre.

Az abas ERP automatikusan végrehajtja mind a gyártási teljesítmény értékelését, mind a könyvelését.

KÖLTSÉGVISELŐ-SZÁMÍTÁS – FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS SZÁMÍTÁS

A BAB űrlapon minden egyes költségviselőhöz leképezhető egy fedezeti hozzájárulás számítás. Például egy költségviselő bevételeivel szembeállíthatók az egyedi anyag- és gyártási költségek. Ebből adódik az I fedezeti hozzájárulás. Ezek az egyedi költségek az anyagköltség könyvelés és a gyártási költség könyvelés segítségével automatikusan könyvelésre kerülnek.

A II fedezeti hozzájárulás azáltal kerül kiszámításra, hogy az anyag fő költséghely általános anyagköltség póttétele és a gyártási fő költséghelyből az általános gyártási költségtétel a BAB űrlapon leképezésre és utána az I fedezeti hozzájárulásból kivonásra kerül.

Így a BAB űrlapon az általános költség póttételekkel a költséghely-számításból leképezhető egy fedezeti hozzájárulás számítás költségviselő szinten.

TÖBBDIMENZIONÁLIS FEDEZETI HOZZÁJÁRULÁS SZÁMÍTÁS

Az abas ERP-vel lehetséges egy differenciált fedezeti hozzájárulás számítás különböző dimenziók szerint.

Egy többdimenzionális elemzés a döntésorientált költségszámítás eszközeként ahhoz szükséges, hogy az egydimenzionális eredménykimutatásokat ki lehessen egészíteni és így veszteségforrásokat lehessen feltárni.

0721 / 96723-263
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kapcsolat

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

Termékek

Business Intelligence és elemzés

Dokumentummenedzsment

EDI és kiváló minőségű logisztika

Folyamatirányítás és workflow menedzsment

Konszernelszámolás

abas Hungary

+36-20-574-4600
InterJNet Számitástechnikai Kft.
Könyves Kálmán krt. 76
Budapest 1087