Skip to main content
ERP software for Advanced Planning and Scheduling
accounting software within abas ERP
ERP Software for materials management

Gyártás

Mindegy, hogy mit gyárt, az abas ERP segít Önnek a teljes termelési folyamat kezelésében. Az abas-szal valós időben, megbízhatóan és egyszerűen tud reagálni a termelési folyamat gyors változásaira is.

A növekvő költségek, a nyersanyagok szűkössége, az egyre komplexebb előállítási folyamatok és a vevők egyre magasabb minőségi követelményei a rugalmasságot alapvető követelménnyé teszik a gyártásban és a termeléstervezésben. Függetlenül attól, hogy hogyan van strukturálva a gyártása, diszkrét vagy folyamatorientált, egyedi gyártás, sorozatgyártás vagy tömeggyártás – az abas ERP biztosítja azokat az eszközöket, amikre a csapatának az erőforrások és határidők tervezéséhez, valamint a termelési folyamatok ellenőrzéséhez szüksége van. Az átláthatóságnak köszönhetően Ön képes gyorsan és rugalmasan reagálni a vevők megváltozott igényeire.

Az abas ERP segít Önnek a komplett gyártási folyamatok kezelésében, a tervezéstől, a munkaelőkészítéstől és az átadástól kezdve egészen az idők és mennyiségek visszajelentéséig. A határidők, anyagok és kapacitások áttekinthető megjelenítései gondoskodnak az átláthatóságról és teszik Önt képessé arra, hogy beavatkozzon, ahol az szükséges. A hatékony folyamatok az értékalkotási lánc mentén tehermentesítik a dolgozókat és ésszerűsítik a termelést.

AZ ABAS ERP A KÖVETKEZŐ GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOKAT TÁMOGATJA:

 • Vevői megrendelésre vonatkozó gyártás
 • Kissorozatgyártás
 • Sorozatgyártás
 • Tömeggyártás

A gyártás hozzáférhető adatai a törzsadatokban vannak összegyűjtve.

Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
pink
APS Production

Előnyök

Elégedett vevők:

Használja a teljesen integrált rendszert, hogy tájékoztassa az értékesítési és szerviz munkatársait a gyártás előrehaladásáról, hogy a vevői mindig naprakészek legyenek! A jól informált vevők az elégedett vevők!

 

Költségek és igények dokumentálása:

Segítsen a csapatának abban, hogy ténylegesen a megrendelések teljesítéséhez szükséges anyagot és időket jelentsék vissza, hogy jobban lehessen elemezni a költségeket és a jövedelmezőséget a különböző szinteken keresztül!

Válságkezelés:

Ismerje fel időben a problémákat vagy a késedelmeket! Így megteheti a szükséges intézkedéseket, hogy a gyártást a helyes irányban tartsa, és hogy eleget tegyen az összes célnak és kötelezettségnek.

Gyors profit:

Rövidítse le az előkészületi és futási időket a különböző gyártási eljárások – pl. egyedi gyártás, sorozatgyártás vagy tömeggyártás – pontos irányításán keresztül!

Egyedülálló folyamatok kialakítása:

Az egyedi folyamatait üzemi telephelyekkel, gépi és személyi kapacitásokkal pontosan le tudja képezni az ERP rendszerben.

A gyártás hatékonyságának kiértékelése:

Elemezze a gyártás hatékonyságát az átfutási idők, a rövid előkészületi idők, a gépkiesések, a javítások gyakorisága és a javítási költségek, valamint az utómunkálatok aránya alapján!

Saját gyártás vagy beszerzés más cégtől:

A gyártási eljárások összehasonlító kalkulációjával döntési segítségeket kap a make-or-buy döntésekhez és más gyártási alternatívákhoz.

50_50

GYÁRTÁS ÁTTEKINTÉS

A Gyártás áttekintés egy szerepalapú áttekintésben megjeleníti az összes hozzárendelt folyamatot - beleértve az ütemtervet, valamint az anyag és kapacitás helyzetet. Elemezheti a folyamatait egy meghatározott időszakra vonatkozóan és kattintással különböző alkalmazásokba válthat, hogy további műveleteket hajtson végre. Ide tartoznak pl. az aktív üzemi megbízások és a gyártási javaslatok feldolgozása, a visszajelentések, valamint a gyártási listák, ill. gépfoglalások módosításai.

GYÁRTÁS ÁTTEKINTÉS
50_50

AUTOMATIKUS GYÁRTÁSI JAVASLATOK

Sok gyártó vállalat számára elengedhetetlen, hogy az ERP rendszerük automatikusan gyártási javaslatokat generáljon az új vagy meglévő darabjegyzékekből. A diszpozíció ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges árucikkek, nyersanyagok, valamint dolgozói és gépi kapacitások.

Az anyag- és határidő tervezés gyártási javaslatokat és gépfoglalásokat hoz létre, amik megtekinthetők, módosíthatók és a termeléshez jóváhagyhatók.

A gyártási javaslatokat a tervezési részleg vagy a munkaelőkészítés dolgozza fel. Kiszámított kezdő vagy záró időpontok eltolhatók, mennyiségek csökkenthetők vagy növelhetők.

Gyártási folyamatok automatizálása:
Az abas ERP felismeri a szükségleteket és automatikusan gyártási javaslatokat generál, amik tartalmazzák a gyártandó mennyiséget és a szükséges elkészítési dátumot.

A munka megkönnyítése:
A termelési részlege hozzáfér az összes nyitott gyártási javaslat áttekintéséhez. Itt egy vagy több javaslat gombnyomásra gyártási megbízássá alakítható át.

Gyorsabb feldolgozás:
A gyártási javaslatok gyártási megbízásokká való közvetlen átalakításával idő takarítható meg és elkerülhetők az újbóli rögzítésen keresztül fellépő hibák.

Készletek szinten tartása:
Az összes termékhez meghatározhat minimum készleteket, hogy automatikus gyártási javaslatok kerüljenek generálásra, ha a raktáron lévő készlet egy bizonyos szint alá esik.

50_50
GYÁRTÁSI JAVASLATTÓL AZ ÜZEMI MEGBÍZÁSIG

A GYÁRTÁSI JAVASLATTÓL AZ ÜZEMI MEGBÍZÁSIG

A gyártási javaslat jóváhagyásával üzemi megbízások, munkalapok, kísérőlapok és kivételezési listák készülnek. Emellett automatikusan végbemegy a szükséges anyagok rendelkezésre állási vizsgálata. A hiányzó cikkek listájában megjelenítésre kerülnek a nem raktáron lévő, de szükséges anyagok. A jóváhagyott üzemi megbízások eltolhatók határidőre vonatkozóan, vagy módosíthatók tartalmilag. Az üzemi megbízás feldolgozottsági státusa megjelenítésre kerül. A »Beszerzési státus« infosystem felvilágosítást ad az aktuális cikk beszerzésekről.

VEVŐI MEGRENDELÉSRE/PROJEKTRE VONATKOZÓ GYÁRTÁSI LISTA

Speciális, egy meghatározott vevői megrendelésre érvényes gyártási struktúrák leképezéséhez a darabjegyzék és a munkaterv vevői megrendelésre vonatkozóan módosítható. A gyártási listának az egyes cikkei, alkatrészei, anyagai vagy műveletei a gyártási folyamat alatt törölhetők, cserélhetők, módosíthatók vagy hozzáadhatók.

 

NÖVEKVŐ, PROJEKTRE VONATKOZÓ GYÁRTÁSI LISTA

Fontos követelmény az egyedi gyártásban, hogy egy projekthez az anyag megfelelő mennyiségben és a megfelelő határidőkor kerüljön diszponálásra, habár a gyártás kezdetekor a darabjegyzék még nem teljesen áll rendelkezésre. Az abas ERP támogatja ezt a folyamatot. Ön a darabjegyzékeket és munkaterveket, az úgynevezett gyártási listákat, a konstrukcióval párhuzamosan készíti el. A növekvő gyártási listákon keresztül már az előtt beszerezhet cikkeket és gyárthat alkatrészeket, mielőtt a gép vagy berendezés készre van konstruálva. Minden egyes komponenssel, amit a konstrukciós részleg átad, kiegészítésre kerül a gyártási lista, míg végül a gyártási lista teljes nem lesz. Az egyes cikkek, alkatrészek és anyagok mindig egyértelműen hozzárendelhetők a projektekhez.  


 

 

production in abas ERP

 

50_50
50_50

VÁLTOZATMENEDZSMENT

A változat és egyedi gyártóknak speciális, egy meghatározott vevői megrendelésre vagy egy termék változatra érvényes gyártási struktúrákra van szükségük. Ezeket az abas ERP szoftverben egyszerűen le tudja képezni és ehhez standard, alternatív vagy kiegészítő árucikk struktúrákat tarthat karban. Így hatékonyan tervezhet számos különböző kombinációt és ezeket a cikktörzsben kezelheti. Ennél bármikor áttekintéssel rendelkezik egy árucikk összetételéről.
 

 • Módosítások menet közben:
  A gyártási folyamat közben is végrehajthat módosításokat, pl. a vevői megrendelésre vonatkozó darabjegyzék cikkein vagy a vevői megrendelésre vonatkozó munkatervben lévő műveleteken. Ily módon például módosíthat darabjegyzékeket ajánlatokhoz vagy vevői megrendelésekhez, valamint megbízhatóan kalkulálhat szállítási időket és költségeket.
   
 • Rugalmas tervezés:
  Minden egyes árucikk rendelkezhet alternatív darabjegyzékekkel. Így anyag vagy gép szűk keresztmetszetek esetén egyszerűen áttervezhet, a gyártási listák lépésenként finomíthatók, a változatok gyorsan létrehozhatók.
   
 • Szűk keresztmetszetek ellenőrzés alatt:
  Az alternatív darabjegyzékek segítenek Önnek a szűk keresztmetszetek kezelésében. Gyorsan módosíthatja egy árucikk műveleteit, a gyártási sorozatnagyságot alternatív üzemi eszközökön keresztül optimalizálhatja vagy felszabadíthat kapacitásokat más folyamatokhoz.
   
 • Időtől függő változatok:
  Rendeljen hozzá a darabjegyzékekhez egy érvényességi időtartamot vagy egy esedékességi dátumot a változatok zökkenőmentes időbeli összehangolásához!
   
 • Gyorsabb folyamatok:
  Kezdje a gyártását már készen álló komponensekkel és alkatrészekkel, mialatt más cikkek még elkészítésre kerülnek, a hosszú szállítási idejű árucikkek beszerzésre kerülnek és a konstrukció még folyamatban van!

TERMELÉSI JELENTÉSEK

A széles körű termelési jelentések döntő jelentőségűek ahhoz, hogy áttekintést lehessen kapni a vállalatának a hatékonyságáról és jövedelmezőségéről. Tegye lehetővé a csapatai számára, hogy visszajelentsék a lényeges adatokat a lezárt vagy megszakított folyamatokra vonatkozóan! Ezekkel az adatokkal meg tudja ítélni, hogy milyen hatékonyan dolgozik a vállalata, és ebből növekedési stratégiákat tud levezetni.
 

 • Tényleges mennyiségek 
  A dolgozói a gyártásban könnyen módosítani tudják a standard gyártási lista mennyiségeit, hogy leképezésre kerüljenek a ténylegesen használt anyagok, és hogy aktualizálásra kerüljenek a rendelkezésre álló készletek.
   
 • Pontos költségek 
  A visszajelentett selejt és a feldolgozási idők kiértékelhetők és a kapacitástervezéshez használhatók. Ebből a könyvelés le tudja vezetni a pontos költségeket.
   
 • Széles körű áttekintés 
  A jelentésekkel és kiértékelésekkel Ön és a termelési munkatársai követhetik az aktuális tevékenységeket és értékes, állapotra vonatkozó információkat adhatnak tovább a termelésből az értékesítési és szerviz csapatoknak.
   
 • Üzemzavarok jelentése 
  Az üzemzavarok, mint pl. a műszaki hibák a gépeknél vagy az anyag szűk keresztmetszetek visszajelenthetők. Így lehetséges a nem hatékony folyamatok azonosítása és a megfelelő ellenintézkedések bevezetése.
   
 • Értékes betekintések
  Tartsa szem előtt a kulcsfontosságú mutatókat, amik megjelenítik a termelésének a hatékonyságát, és értékelje ki ezeket, pl. anyagfelhasználás, üzemi költségek, kiesési idők, selejt mennyiségek stb.!
50_50
 • SOROZATOK ÉS PROTOTÍPUSOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE PROJEKTVEZÉRELT GYÁRTÁSON KERESZTÜL

  Mielőtt egy termék sorozatgyártásra kerül, gyakran gyártanak egy prototípust. A költségek, amik a prototípusok előállításához keletkeznek, gyakran jóval magasabbak, mint a későbbi sorozatmodelleké, mivel még nem állnak rendelkezésre egy sorozatgyártás ésszerű gyártási lehetőségei. Az abas ERP a projektvezérelt gyártáson keresztül lehetővé teszi a normál sorozatgyártás és a prototípusok, ill. elősorozatok megkülönböztetését.
   

  VÁLTOZATOK EGYSZERŰ KEZELÉSE

  Az abas ERP-ben karbantarthat standard, alternatív vagy kiegészítő árucikk struktúrákat és így hatékonyan kezelhet termékváltozatokat. Különösen a változat és egyedi gyártók számára fontos, hogy így az ERP rendszerben le lehessen képezni a speciális gyártási struktúrákat.

  abas ERP
white
50_50
50_50

KÜLSŐ FELDOLGOZÁS TERVEZÉSE: KAPACITÁSBŐVÍTÉS / KÜLSŐ GYÁRTÁS

Már a semleges gyártási listában betervezhetők azok a munkalépések, amik házon kívül kerüljenek feldolgozásra. Ennél a diszpozíció információkat ad a külső szolgáltatások aktuálisan szükséges nagyságáról.
 

A VÁLLALATÁNAK A HATÉKONYSÁGA ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE SZEM ELŐTT

Széles körű termelési jelentések alapján jobban meg tudja ítélni, hogy milyen hatékonyan dolgozik a vállalata, és ebből növekedési stratégiákat vezethet le.

KÜLSŐ GYÁRTÁSI FOLYAMATOK LEBONYOLÍTÁSA

 • Ajánlatkérés / megrendelés külső feldolgozásra vagy külső gyártásra vonatkozóan
 • Félkész áruk / szállítási cikkek kiadása szállítólevélen keresztül a külső gyártónak
 • Raktárkészlet ellenőrzés a külső gyártó konszignációs raktárában
 • A feldolgozott cikkek bevét könyvelése árubeérkezési elismervényen keresztül a gyártásnak való visszajelentéssel
 • A külső feldolgozás költségeinek rögzítése bejövő számlán keresztül és figyelembevétel az utókalkulációban

   

VEVŐI MEGRENDELÉS SZERKESZTHETŐ GYÁRTÁSI LISTÁJA

A vevői megrendelés szerkeszthető gyártási listája lehetővé tesz vevői megrendelésre vonatkozó módosításokat a gyártási listák összes szintjén. Az anyag vagy gép szűk keresztmetszeteknél például egyszerűen áttervezhet, a gyártási listák lépésenként finomíthatók, változatok gyorsan létrehozhatók. Így bármikor adott az áttekintés egy árucikk összetételéről. A gyártási listák pontos kiértékelését az abas ERP infosystemei támogatják.

50_50

ÜZEMI MEGBÍZÁSOK VISSZAJELENTÉSEI

Ha az üzemi megbízások, ill. munkalapok a termelésben teljesen vagy részlegesen fel vannak dolgozva, akkor a legyártott árucikkek visszajelentéseken keresztül továbbadásra kerülnek a raktárnak.

A gyártáshoz szükséges árucikkek kikönyvelésre, a gépkapacitások pedig felszabadításra kerülnek. Létrehozhat egy visszajelentést a billentyűzeten, egy csatlakoztatott olvasóeszközön (szkenner) vagy RFID-n (Radio-Frequency-Identification) keresztül. A visszajelentéseket automatikusan is generálhatja.

Például azok az anyagok, amik hozzá vannak rendelve egy művelethez a struktúrában vagy az „Anyag rendelkezésre bocsátása” művelettel vannak összekötve, automatikusan kikönyvelésre kerülnek. Az automatikus visszajelentések hozzákapcsolhatók egy tetszőleges időponthoz vagy egy eseményhez.

Egy definiált visszajelentési eredmény például egy kényszerű könyvelést eredményezhet a raktárban.
 

KAPCSOLT GYÁRTÁS

A kapcsolt gyártásnál a gyártási folyamatból több különböző termék keletkezik, amik a raktárhoz bekönyvelésre kerülnek, és vagy tovább használják őket a saját üzemben vagy eladják őket. A melléktermékek (kapcsolt termékek) negatív mennyiséggel kerülnek beírásra a gyártási listába. Ezt a lehetőséget használhatja mind a cikktörzs semleges gyártási listáiban, mind az aktuálisan betervezett megbízási gyártási listákban. A melléktermékek a darabjegyzék könyveléseknél (manuális vagy automatikus könyvelés a gyártásból) figyelembevételre és raktári bevétként könyvelésre kerülnek.

Egyidejűleg az utókalkulációban figyelembevételre kerülnek az üzemi megbízás keletkező melléktermékeinek a költségei, és ezáltal csökkentik a gyártott fő termék anyagköltségeit. A melléktermékek költségei már az előkalkulációban levonásra kerülnek a gyártott fő termék anyagköltségeiből. A diszpozíció a melléktermékeket a gyártási listákban tervezett bevétekként kezeli. A rendelkezésre álló kapacitások megterhelésre kerülnek a meglévő gyártási javaslatok és üzemi megbízások terv/cél értékeivel.

50_50
50_50
50_50
0721 / 96723-263
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kapcsolat

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

Termékek

Business Intelligence és elemzés

Dokumentummenedzsment

EDI és kiváló minőségű logisztika

Folyamatirányítás és workflow menedzsment

Konszernelszámolás

abas Hungary

+36-20-574-4600
InterJNet Számitástechnikai Kft.
Könyves Kálmán krt. 76
Budapest 1087