Skip to main content
ERP Software for materials management
ERP Software für Finanzwesen und Buchhaltung abas ERP

Anyagköltség könyvelés

Az anyagköltség könyvelés meghatározza a nyers-, a segéd- és az üzemi anyagok felhasználását és könyveli a félkész és késztermékek készletváltozásait. Az »Értékelés« funkcióval összekötve ennél leképezésre kerül az anyag- és értékáramlás. Az értékelés gondoskodik arról, hogy az összes kalkuláció és értékelés releváns PPC folyamathoz létrehozásra kerüljenek értékelés objektumok. Ezek az értékelés objektumok képezik az alapot a költségkönyveléshez az anyagköltség könyvelésen keresztül.

ÖSSZEKÖTŐ ELEM A PPC ÉS A SZÁMVITEL KÖZÖTT
Az »Értékelés« adatbázis a központi összekötő elemet jelenti a PPC (termeléstervezés és termelésirányítás) és számvitel területek között. A PPC folyamatok értékeléséhez különböző értékelési eljárások állnak rendelkezésre. Egy értékelési eljárás egy bevét értékelési módból, valamint egy kivét értékelési módból tevődik össze.

Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
Töltse le az abas ERP termékbrosúrát
pink
Anyagköltség könyvelés

Előnyök

Pontos adatok
 • Egzakt ár, mennyiség és érték történet a teljes ERP rendszerben
 • A raktárérték egzakt meghatározása
 • Egzakt, folyamatra vonatkozó értékek az utókalkulációban
 • Egzakt egyedi anyag- és gyártási költségek a költségviselő-számításban
Aktuális árak
 • Ügylet ár, terv ár vagy nulla értékelés a bevétben
 • A bevét ára, FIFO, LIFO, átlagár vagy raktárcsoport átlagár a kivétben
 • Beszállítások és külső gyártások érték szerinti leképezése a beszerzésben
 • Az összes még nem számlázott árucikk kimutatása a beszerzésben és értékesítésben
Áttekinthetőség a pénzügyekben
 • Költségkönyvelési javaslat
 • A könyvelési eredmények áttekinthetősége drill-down funkciókon keresztül a bizonylati szintig
Raktárkészletek ellenőrzés alatt
 • A befejezetlen termelés állományának eltérések nélküli készletvezetése
 • Készletváltozások és visszajelentési idők azonnali értékelése és automatikus könyvelése
 • Készletértékelés különböző értékelési eljárások és módszerek szerint
 • Konszignációs raktárhelyek kezelése
50_50
30_70

ÉRTÉKELÉSI MÓDOK ÁRUCIKKEKHEZ

Raktári bevét

 • Ügylet ár
 • Terv ár
 • Nulla értékelés

Raktári kivét 

 • A bevét ára
 • LIFO (Last In – First Out)
 • FIFO (First In – First Out)
 • Átlagár
 • Raktárcsoport átlagár

ÁRUCIKKEK ÉRTÉKELÉSE ÜGYLET ÁRON

A késztermékek értékelhetők az ügylet áron egy raktári bevétnél a gyártásból. Az egyedi anyag- és gyártási költségek differenciáltan könyvelhetők. Az általános költségek az egyedi költségekkel együtt befolynak a költségkönyvelésekbe a készletváltozáshoz. Az általános költségek könyvelésén keresztül megjeleníthetők a befejezetlen és befejezett termelés állományai előállítási költségen (beleértve az általános költségeket) értékelve.

Ha az „Ügylet ár” értékelési mód kerül használatra a késztermékeknél, akkor az ERP rendszer a befejezetlen termelés állományát automatikusan és eltérések nélkül vezeti. A más cégtől beszerzett cikkek ugyancsak értékelhetők az ügylet áron. Itt az ügylet ár a számlaár, ami egy raktári bevétnél az értékeléshez használatra kerül.

70_30
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÁLLOMÁNY / WORK IN PROCESS

BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÁLLOMÁNY / WORK IN PROCESS

A nyers-, segéd- és üzemi anyagok felhasználásának, valamint a késztermékek készletváltozásának a meghatározása és könyvelése mellett a befejezetlen termelés állomány változásának meghatározása és könyvelése is lehetséges.

50_50
50_50
50_50
 • MENNYISÉG ÚJRAÉRTÉKELÉS

  A mennyiség újraértékeléssel célzottan utólag módosíthatók értékelési árak. Ennél a teljes értéktörténet megmarad és a költségokozó, valamint a módosítás oka, ami egy ár módosításhoz vezetett, bármikor nyomon követhető. Egy mennyiség újraértékelés pl. raktárkészletek vagy árucikkek felértékeléséhez vagy leértékeléséhez használható egy leltárt követően.

  MENNYISÉG ÚJRAÉRTÉKELÉS
white
50_50
50_50

RUGALMAS SZELEKCIÓ A KÖLTSÉGKÖNYVELÉSI JAVASLATTAL

A költségkönyvelési javaslaton keresztül értékelések, amik raktármozgási napló vagy visszajelentési napló bevitelek alapján kerültek generálásra, különböző kritériumok szerint szelektálhatók. A szelektált könyvelési bizonylatok és azok könyvelési összege áttekinthetően egy táblázatban kerülnek megjelenítésre.

KÖLTSÉGÁTVEZETÉS

Az abas ERP-ben okozati összefüggések egy idő vagy közvetlen (technikai) folyamat hivatkozástól függetlenül is létrehozhatók. Ennek előfeltétele az összes raktári bevét és raktári kivét összekapcsolása. Költségátvezetések segítségével egy folyamathoz utólag hozzárendelhetők additív költségek (pl. fuvardíj vagy vám).

Az »Utóértékelés« funkción keresztül az additív költségek utólag továbbításra kerülnek az érintett folyamtokhoz, úgyhogy rendelkezésre állnak a kiértékelésekben, például az utókalkulációban.

50_50

HASZNOS KIÉRTÉKELÉSEK

Egy sor hasznos kiértékelés sorolja fel az anyag- és gyártási költség könyvelés értékelési és könyvelési eredményeit – a jobb áttekintés és a nagyobb átláthatóság érdekében:
 

 • Az »Egy üzemi megbízás költségei« infosystemmel fordulónapra pontos költség meghatározásokat hajthat végre üzemi megbízásonként.
 • A »Befejezetlen értéke a fordulónapon« infosystemen keresztül a befejezetlen termelés állományát határozhatja meg egy meghatározott fordulónaphoz.
 • A »Fordulónapi raktárérték« infosystem meghatározza a raktárértéket egy meghatározott fordulónaphoz. Értékelések alapján a raktárérték különböző kritériumok szerint meghatározható és összegezhető.
 • Az »Értékelési kimutatás« infosystemmel kiértékelhető az értékelés adatbázis számos szelekciós kritériumon keresztül.
 • A »Gyártási teljesítmény« infosystem gyártási költségeket értékel ki gépcsoportonként, költséghelyenként vagy költségviselőnként időszakra vonatkozóan.
 • A beszerzési, ill. értékesítési szállítólevelek, amikhez csak később készül számla, egy ideiglenes számlára könyvelhetők. Ehhez a számlához egy infosystemmel egy meghatározott fordulónaphoz megkapja az összes szállított, de még nem számlázott árucikk kimutatását.
50_50
50_50

KÜLSŐ GYÁRTÁS ÉS ANYAGKÖLTSÉG KÖNYVELÉS

A külső gyártás érték szerint a beérkező számla könyvelésénél kerül rögzítésre. A szolgáltatás itt is az alvállalkozói teljesítés egy főkönyvi számlájára kerül könyvelésre. Ezenkívül a külső gyártás értéke (beleértve a szállított árucikkeket) raktári bevétként a készletszámlára kerül könyvelésre. A külső gyártás kivétjénél a raktári kivét érték a befejezetlen termelésbe (WIP) kerül könyvelésre.

SZÁLLÍTÓKNAK BIZTOSÍTOTT ANYAG LEKÉPEZÉSE

A szállítások (biztosított anyagok) érték szerint a beérkező számla könyvelésével kerülnek leképezésre. A szállítás szolgáltatási költségei az alvállalkozói teljesítés egy főkönyvi számlájára könyvelhetők. Egy további könyvelés a beszerzett árucikk értékét plusz a megrendelt árucikk anyagértékét készletnövekedésként az árucikk készletszámláján könyveli.

50_50
0721 / 96723-263
+43 1 319 15 19
+49 721 96 72 30
703-444-2500
+38 061 21 37 855
+420 241 931 544
+31 (0)85 3033 555
+421 903 717 980
+55 - 11 5054 - 5500
+852-2793-3317
+91 77559 04373
+62 (21) 293 19 366
+603-56124999
++94 76 666 9070
+66 81 6297375
+359 2 423 61 56

Kapcsolat

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software GmbH and abas partners only (privacy policy).

Termékek

Business Intelligence és elemzés

Dokumentummenedzsment

EDI és kiváló minőségű logisztika

Folyamatirányítás és workflow menedzsment

Konszernelszámolás

abas Hungary

+36-20-574-4600
InterJNet Számitástechnikai Kft.
Könyves Kálmán krt. 76
Budapest 1087