Skip to main content
abas ERP řešení na téma

Sériová produkce

Sériová produkce

Masová produkce zboží ve velkých počtech vyžaduje standardizaci procesů a procedur ve velké míře. Podnikatelský model sériových procesů umožňuje velmi kvalitním produktům, aby byly rychle vyrobeny ve velkých objemech, ale infrastruktura a ostatní aktiva, která jsou zapotřebí pro podpoření sériové produkce jsou extrémně drahá a náročná na efektivní řízení.

abas ERP Vám a Vašemu týmu nabízí nástroje pro:
 

  • Kontrolu komplexních šarží a sériových čísel
  • Vylepšení plánování a využití surových materiálů
  • Spolupráci mezi designem a výrobou 
  • Přesné analýzy výkonnosti dodavatelského řetězce 
  • Efektivní řízení vysokorychlostních operací

Finanční účetnictví

Finanční zdraví Vaší organizace je základem, na kterém Váš byznys roste. Zdravé základy Vám přináší flexibilitu se dále rozšiřovat napříč mezinárodními hranicemi nebo diverzifikovat předmět podnikání. 

Majetkové účetnictví

Přesně sledovat a reportovat životní cyklus majetku Vaší společnosti od akvizice přes odpisy může být znepokojující a stresující úkol.

Konsolidované účetnictví

Konsolidované účetnictví představuje kompexní a čas konzumující výzvu pro účetní, kteří musí získat nesourodé informace z vícero firem, měn a států.

Plán prodeje

Dnešní trh ocení bystré a vnímavé firmy. Osvědčený statistický, kolaborativní top-down prognostický přístup Vám pomáhá plánovat úspěch tím, že Vaše řízení zásob promění v konkurenční výhodu.

Chcete se dozvědět více? Požádat o demo
 
Customer Stories
abas helped us to improve our delivery performance which gives us a great competitive advantage in terms of customer satisfaction
Murat
Read more about Murat
abas Experts
abas ERP
Artan
Read more about Artan
 

Dokončete Vaše řešení pomocí:

Product Data Management / Product Lifecycle Management (PDM/PLM)

Vyhněte se záplavě produktových dat

Navrhování, vývoj a výroba komplexních výrobků anebo značného množství variant a zákaznických úprav generuje záplavu produktových dat a dokumentů. Se správným řešením Váš tým může ovládnout toto bohatství informací a tak redukovat náklady, zvýšit produktivitu a akcelerovat růst.

PLM / PDM řešení pro abas ERP podporuje celkový životní cyklus výrobku tím, že pomáhá Vašim lidem připojit se k datů a procesům, které potřebují pro dodání kvality, kterou Vaši zákaznící očekávají.

Dostaňte se na trh rychleji.
Centralizujte kontrolu Vašich produktových dat pro efektivní koordinaci v rámci a mezi jednotlivými týmy pro zkrácení doby příchodu na trh.

Eliminujte riziko nedodržení norem.
Lehce archivujte relevantní dokumenty týkající se strojů, zařízení a ostatních technologických komponentů pro vyhovění národním a mezinárodním požadavkům.

Řiďte inovaci.
Spojte týmy bez ohledu na jejich fyzickou lokaci a vytvořte díky tomu špičková řešení.

Řízení projektů

Převezměte kontrolu nad Vaším projektem

Sledování zdrojů, rozpočtů a milníků četných projektů přes různé funkční oddělení se rychle může dostat mimo kontrolu. Převezměte kontrolu Vašich projektů díky efektivním řídícím nástrojům, které pomáhají Vám a Vašemu týmu zlepšit plánování a koordinaci v rámci všech projektových fází.

Provázáním a vizualizací všech relevantních dat, může Váš podnik udržet kontrolu nad projekty zabírající více oddělení, napříč společností, nebo dokonce nad mezinárodními projekty a tak dodat zákazníkům to, co očekávají, kdy to očekávají, a za cenu, kterou jste jim nabídli.

Vizualizujte úspěch.
Řiďte zdroje a materiály vícero projektů interaktivními grafickými nástroji a vizualizujte aktualizované plány.

Zlepšete spolupráci.
Udržujte v povědomí Vašeho týmu operativní kontext tak, aby mohl dělat akce, ze kterých je nejvíc benefitů celkem z pohledu projektu.

Všechno plánujte.
Centrálně plánujte všechny aspekty Vašeho projektu včetně kontrol, schválení anebo marketingového rozvrhu.

Řiďte ziskovost.
Vytvořte rozpočty, sledujte náklady, projektujte efekt změny a tak zajistěte ziskovost Vašeho projektu.

Udržte cíle.
Dostaňte obrázek stavu Vašeho projektu v reálném čase se stálým přístupem k objednávkám, změnovým požadavkům, reportům výloh, fakturám, zákaznickým informacím a k ostatním projektovým informacím.

Document Management System (DMS)

Jděte za pojem "bezpapírový"

Efektivní systém řízení dokumentů představuje více než jen "bezpapírovost" - je to základní nástroj pro zlepšení informačního toku proudícího skrz Vaši firmu, tím, že funguje na základě efektivního managementu a archivace dokumentů, a tím výrazně redukuje plýtvání, včetně nežádoucích zmatků, díky možnostem výkonného vyhledávání a získávání informací. 

Řízení dokumentů v abas automaticky archivuje dokumenty vytvořené v ERP systému a umožňuje ukládání externích dokumentů, indexovaných dle zákazníka, dodavatele, produktu nebo procesu pro rychlejší přístup k informacím, které potřebujete. 

Získejte potřebné informace tam, kde je potřebujete. 
Centrálně archivujte všechny důležité dokumenty a korespondenci v DMS pro rychlý a snadný přístup - i když jste třeba právě na cestě. 

Mějte své dokumenty v bezpečí.
Udržujte bezpečný, revizím odolný, archiv všech Vašich kritických a právně nezbytných dokumentů. 

Rozčleňte citlivé informace. 
Podniková data mohou být velmi citlivá a je třeba s nimi náležitě zacházet. Komplexní systém pro správu přístupových práv pomáhá spolehlivě kontrolovat přístup ke kritickým dokumentům. 

Optimalizujte pracovní postupy.
Odeberte stres z podnikových procesů, založených na dokumentech, pomocí rychlejších a spolehlivějších digitálních pracovních postupů.

Věnujte méně času hledání.
Rychle přistupujte k přehlednému souhrnu všech dokumentů souvisejících s konkrétním obchodním procesem.

Webshop

Přijměte posun

Cesta zákazníka se během posledních let velmi posunula. Internet znamenal významnou revoluci nejen ve způsobu vyhledávání produktů nebo služeb, též se stal celosvětově rozšířenou volbou řízení podnikových transakcí s neuvěřitelně vysokým tempem růstu, které se meziročně zvyšuje. Přijměte posun s integrovaným webshopem, který umožňuje interakci se zákazníky dle jejich požadavků. 


abas ERP Vám umožňuje vytvářet a řídit profesionální webshop, ve kterém mohou zákazníci pohodlně vyhledávat produkty, získávat uzpůsobené ceny a slevy, zjišťovat dostupnost a vytvářet objednávky - kdykoli, kdekoli.  

Zlepšete zkušenost Vašich zákazníků. 
Věnujte Vašim zákazníkům okamžitý přístup k zobrazení uzpůsobených cen a slev, dostupnosti zboží a stavu objednávek, založených na datech v reálněm čase z Vašeho ERP systému. 

Buďte nalezitelní.
Zaujměte více zákazníků pomocí nejmodernější optimalizace vyhledávání (SEO), která učiní Vás a Vaše produkty lépe nalezitelné. 

Udělejte to Vaše.
Dokonale slaďte Váš webshop s Vaší korporátní identitou a integrujte dodatečné prvky díky mnoha nástrojům k přizpůsobení. 

Redukujte chyby.
Eliminujte chyby, které vznikají manuálním zadáváním nebo i nežádoucí duplikací dat pomocí obousměrného spojení s Vaším ERP systémem. 

Mobilní aplikace

Mobilizujte Vaší organizaci

Mobilita není jen podnikovým trendem - představuje aspekt změny herních pravidel. Ale mít pouze ERP připojení na mobilním zařízení není dostačující. Pokud chcete úspěšně soutěžit v dnešním rychle se měnícím prostředí, tak se Vaše organizace potřebuje mobilizovat díky řešením šitým na míru, která urychlí přístup a zpracování. 

Od Vašich obchodních zástupců a servisních inženýrů po Vaše výrpbní a logistické týmy, abas ERP nabízí řešení, která spojují správné lidi se správnými informacemi, aby Vaše podnikání mohlo vzkvétat. 

Prodávejte chytřeji.
Zanechte dojem díky mobilnímu přístupu k CRM a prodejním datům, která Vám pomohou prodávat chytřeji a rychleji.

Získejte si loajalitu. 
Dodávejte relevantní, uzpůsobené služby - kdykoli, kdekoli - a získejte si loajalitu Vašich zákazníků. 

Odměňte výnosné vztahy.
Strategicky řiďte dodavatelské vztahy a přistupujte, editujte a monitorujte nákupní procesy kdekoli jste. 

Urychlete Vaši výrobu.
Umožněte Vašemu týmu přístup k docházkovému systému, prohlížení výrobních plánů a zpětným hlášením bez nutnosti běhat tam a zpět k terminálu. 

Zjednodušte řízení zásob.
Vyhledávejte skladové lokace, účtujte příjmy, výdeje nebo přeskladnění materiálu z jedné lokace na druhou - z jakéhokoli místa Vašeho skladu.

Ať Vám počty souhlasí.
Počítejte zásoby, zadávajte množství na místě, kontrolujte přesnost a poté synchronizujte celkové počty s hlavním systémem. 

Business Intelligence (BI)

Odemkněte podnikový potenciál

Již máte potřebné informace pro zajištění toho, aby Váš podnik měl stále maximální výkonnost - pouze je potřeba je odemknout. Nezáleží na tom, v jakém oboru podnikání se pohybujete, BI je klíčem k maximalizaci potenciálu Vašeho podnikání skrz lepší přehled o výkonnosti, trendech a příležitostech. 

Od standardních hlášení po vlastní analýzy a detailní hodnocení simulací, BI promění Vaše data do akčního přehledu pro podporu vytvoření dlouhodobých, strategických podnikových plánů nebo důležitých krátkodobých rozhodnutí. 

Propojte Váš tým.
Dejte informace do rukou lidí, kteří je využijí v reportech a inteligentních kontrolních panelech. 

Viďte více.
Integrujte zdroje externích dat a rychle si rozšiřte rozsah Vašeho rozhledu.

Dívejte se kupředu.
Včas identifikujte trendy a spouštějte si simulace v reálném čase a hodnocení scénářů pro efektivnější dlouhodobé plánování. 

Udržujte údaje relevantní.
Jednoduše vytvářejte vlastní reporty a analýzy, které Vám přinesou relevantní přehled problematiky. 

Zůstaňte v obraze.
Využijte aktuální informace a analyzujte vznikající změny. 

Kontakt

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to [email protected] . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software AG and abas partners only (privacy policy).

North American Headquarters

703-444-2500
abas USA
45999 Center Oak Plaza
Suite 150
Sterling, VA20166