Skip to main content
biomedical white icon
abas ERP for

Химическа индустрия

Химическа индустрия

В световен мащаб, биомедицинската индустрия е изправена пред сериозни предизвикателства, като например увеличаване на данъците в САЩ и Европа; стриктно прилагане на международни стандарти; и дълго, капиталоемки одобрение  за нови лекарствени продукти и медицински изделия. Като се има предвид това, е наложително биомедицинските компании да извършват ефективно запазване на капитала, както и ефективното управление на активите.

abas ERP осигурява Вас и Вашите колеги инструменти за:

  • Точно планиране на суровините
  • Контрол на сложни складови продукти
  • Улесняване на сътрудничеството между отделите
  • Ефективно да управляват новите изисквания на медикаменти

abas ERP основни модули

Вижте всички модули

Финансово счетоводство

Финансовото състояние на вашата организация е основата, върху която Вашият бизнес расте. Един здрав фундамент ви дава възможност да се разширите през международните граници или разнообразяте Еашия бизнес.

Остойностяване (Калкулации)

Удовлетворението на клиентите и доходността на вашите продажби започва с точността на вашите оферти. Неправилното изчисляване на цените или времето за доставка може да Ви коства удовлетвореността на клиентите, маржа на печалбата, или и двете.

Сервиз

Очакванията на клиентите са по-високи от всякога и се простират далеч отвъд първоначалните продажби. Наблюдавайте след- продажбеното персонално обслужване, за да поддържате бизнеса си пред конкуренцията.

Продажби

Независимо от вашата индустрия, клиентите са това, което движи бизнеса Ви. Вашият екип по продажбите трябва да осигури всяко действие, което е  важно при спечелването на повече клиенти за Вашата фирма.

Производство

Между нарастващите разходи, недостиг на суровини, все по-сложни производствени процеси, както и нарастващите изисквания на клиентите за качество, нуждата да  бъдете гъвкави никога не е била по-голяма.

Искате ли да научите повече? Заявете Демо

abas Професионалисти

 

abas logo reverse white

Complete your solution with:

Данни за продукта/ Жизнен цикъл на продукта (PDM/ PLM)

Преодолейте “потопа” от данни за продуктите

Проектиране, разработване и производство на сложни продукти генерира поток от данни. Вашия екип може да ангажира това богатство от информация и да намали разходите, както и да повиши производителността.

PLM / PDM- решението на abas ERP поддържа и анализира целия жизнен цикъл на продукта, като помага на екипа Ви да се гриже за  качеството, което  Вашите клиенти очакват.

Навлезте на пазара по-бързо.
Централизирайте контрола на данни за продуктите си.

Елиминирайте рисковете за несъответствие.
Лесно архивиране на важните документи за машини, заводи и други технически компоненти, за да отговарят на националните и международни изисквания.

Бъдете иновативни.
Свържете екипи, независимо от техните места, за да създаде най-съвременни решения.

Управление на проекти - Project Management

Поемете контрола над вашите проекти

Проследяването на ресурси, бюджет и етапи за множество проекти може лесно да обърка. Поемете контрола над вашите проекти с ефективни инструменти за управление, които помагат на Вас и Вашия екип да подобрите  планирането и координирането през всичките фази на проекта.
Чрез обединяване и визуализиране на всички съответни данни, Вашият бизнес може да бъде стабилен дори и при международни проекти.

Визуализирайте успеха
Управление на ресурсите и материалите за  проекти с интерактивни графични инструменти и визуализации.

Подобряване на сътрудничеството
Подканвайте Вашия екип да осъзнава оперативния контекст, така че да могже да се  предприемат действия, които най-добре ще се отразят на Вашия проект.

Планирайте всичко
Централно планиране на всички аспекти на вашия проект, включително инспекции, одобрения или маркетинг графици.


Контролирайте рентабилността
Създавайте бюджетите, следете разходите, и визуализирайте ефекта от промените. Гарантирайте рентабилността на Вашия проект.

Архивиране на документи- Document Management System (DMS)

Освободете се от хартията

Една ефективна система за управление на документи е важен инструмент за подобряване на информационния поток във Вашата фирма чрез ефективно управление и архивиране на документи и значително намалява загубата на време и излишни неприятности с ефективни опции за търсене и извличане.

DMS в abas автоматично архивира документи, създадени в ERP системата и Ви дава възможност да съхранявате външни документи от клиенти, доставчици, и др. Това Ви дава  по-бърз достъп до информацията, която Ви трябва във всеки момент.

Намерете нужните документи, когато имате нужда от тях
Архивирате всички важни документи и кореспонденция в DMS за бърз и лесен достъп, дори и по време на път.

Пазете документите на безопасно място
Поддържане на  сигурен, архив на всички ваши важни и законово изисквани документи.

Защита на информацията
Бизнес данните могат да бъдат много чувствителни и трябва да се третират внимателно. Цялостна система за управление на достъпа  дава надежден контрол на документи от особена важност.

Оптимизиране на работните потоци
По-бързи и по-надеждни цифрови работни процеси.

Webshop

Прегърнете новото

Фокусът е изместен. Интернет стана пространство не само за търсене на продукти или услуги, а също и за метод на провеждане на бизнес сделки и продажби. Прегърнете новото с интегриран онлайн магазин, който ви позволява да обслужвате клиенти си и техните желания.
abas ERP ви дава възможност да се изработите и поддържате професионален онлайн магазин, където клиентите могат спокойно да открият продуктите Ви. Персонализирани цени и отстъпки, проверки на наличност, както и поръчки-всяко време, навсякъде.

Засилете впечатленията на клиента
Осигурете на клиентите си достъп до магазина Ви, където могат да наблюдават техните цени и отстъпки, наличност на продуктите, както и статуса на поръчката въз основа на данни в реално време от вашата ERP система.

Бъдете откриваеми
Привличете повече клиенти с оптимизация на търсещи машини (SEO), която прави вашите продукти и услуги, по-лесно намираеми.

Намалете  грешките
Елиминирайте човешката грешка, като всяко влизане дублира данни с двупосочно свързване към вашата ERP система.

Мобилни апликации

Мобилизирайте организацията

Мобилността е бизнес тенденция. Ако искате да се състезавате в днешнaта все по-забързана среда, Вашата организация трябва да бъде целево- ориентирана и мобилна.

От Вашия външен търговски екип и сервизни инженери до Вашите вътрешни екипи в офиса и работните помещения, abas ERP предлага решения, които свързват правилните хора с правилната информация.

Продавайте умно
Мобилния достъп до CRM и клиентските бази Ви помогат да продават по-умно и по-бързо.

Спечелете лоялност
Предоставяйте необходимото, персонално обслужване по всяко време, навсякъде и спечелете лоялността на клиентите си.

Наградете печелившите отношения
Стратегически управлявате, редактиране и следи процесите на поръчките по време на път.

Ускорете продажбите
Позволете на Вашия екип да следи посещаемостта, списъците със задачи за работа, да пише доклади без да има нужда от офис.

Бизнез анализи - Business Intelligence (BI)

Отключване на бизнес потенциала

Вие вече разполагатe с необходимата информация, за да се контролирате как бизнесът Ви  работи, сега трябва да я анализирате. Без значение какъв вид е бизнесът, BI е ключът към максимизирането му чрез по-ясна представа за изпълнението, тенденции и възможности му.

Свържете вашия екип
Предоставете информация в ръцете на хората, които я използват с интелигентни и  лесни за разглеждане отчети.

Вижте повече
Интегрирайте външни източници за данни и  разширете  обхвата на Вашия анализ.

Гледайте напред
Определете тенденциите рано и направете симулация в реално време и сценарий.

Бъдете точни
Лесно създаване на персонализирани отчети и анализи, които доставят съответните анализи.

контакти

The information shared here will be treated confidentially and only used by abas Software AG & abas software partners regarding our protection policy.