Skip to main content
IT white logo
abas ERP for

ИТ Администрация

ИТ Администрация

Като ИТ администратор Вие предоставяте инструментите, които поддържат вашата компания на високо ниво. Очакванията към Вас са високи и няма място за грешки. Надежден, лесен за прилагане и лесен за разширяване на Решенията Ви трябва да са надеждни, лесни за приалаге и използване. С минимални разходи трябва да се постигат максимални резултати.

abas ERP прави работата по-лесно с:

  • Интуитивно управление
  • Висока ефективност, дори по време на системни и технологични промени
  • Ефективна и надеждна база данни
  • Мобилни решения
  • Бърза интеграция и персонализирани инструменти

abas ERP основни модули

Вижте всички модули

Консолидирано счетоводство

Счетоводството представлява сложна материя и отнема много време за счетоводителите, които трябва да събират разнородна информация от множество компании, валути и страни.

CRM (Customer Relationship Management)

Услугата се е развила. За да спечелите и запазите клиентите си, Вие трябва да надхвърляте очакванията им и да им предоставяте персонални услуги спрямо техните желания и  условия.

Финансово счетоводство

Финансовото състояние на вашата организация е основата, върху която Вашият бизнес расте. Един здрав фундамент ви дава възможност да се разширите през международните граници или разнообразяте Еашия бизнес.

Счетоводство ДМА

Внимателното проследяване и отчитане на жизнен цикъл на дълготрайни активи на Вашия бизнес от придобиване през амортизацията може да бъде трудна, стресираща задача.

Искате ли да научите повече? Заявете Демо

abas Професионалисти

 

Complete your solution with:

Данни за продукта/ Жизнен цикъл на продукта (PDM/ PLM)

Преодолейте “потопа” от данни за продуктите

Проектиране, разработване и производство на сложни продукти генерира поток от данни. Вашия екип може да ангажира това богатство от информация и да намали разходите, както и да повиши производителността.

PLM / PDM- решението на abas ERP поддържа и анализира целия жизнен цикъл на продукта, като помага на екипа Ви да се гриже за  качеството, което  Вашите клиенти очакват.

Навлезте на пазара по-бързо.
Централизирайте контрола на данни за продуктите си.

Елиминирайте рисковете за несъответствие.
Лесно архивиране на важните документи за машини, заводи и други технически компоненти, за да отговарят на националните и международни изисквания.

Бъдете иновативни.
Свържете екипи, независимо от техните места, за да създаде най-съвременни решения.

Управление на проекти - Project Management

Поемете контрола над вашите проекти

Проследяването на ресурси, бюджет и етапи за множество проекти може лесно да обърка. Поемете контрола над вашите проекти с ефективни инструменти за управление, които помагат на Вас и Вашия екип да подобрите  планирането и координирането през всичките фази на проекта.
Чрез обединяване и визуализиране на всички съответни данни, Вашият бизнес може да бъде стабилен дори и при международни проекти.

Визуализирайте успеха
Управление на ресурсите и материалите за  проекти с интерактивни графични инструменти и визуализации.

Подобряване на сътрудничеството
Подканвайте Вашия екип да осъзнава оперативния контекст, така че да могже да се  предприемат действия, които най-добре ще се отразят на Вашия проект.

Планирайте всичко
Централно планиране на всички аспекти на вашия проект, включително инспекции, одобрения или маркетинг графици.


Контролирайте рентабилността
Създавайте бюджетите, следете разходите, и визуализирайте ефекта от промените. Гарантирайте рентабилността на Вашия проект.

Архивиране на документи- Document Management System (DMS)

Освободете се от хартията

Една ефективна система за управление на документи е важен инструмент за подобряване на информационния поток във Вашата фирма чрез ефективно управление и архивиране на документи и значително намалява загубата на време и излишни неприятности с ефективни опции за търсене и извличане.

DMS в abas автоматично архивира документи, създадени в ERP системата и Ви дава възможност да съхранявате външни документи от клиенти, доставчици, и др. Това Ви дава  по-бърз достъп до информацията, която Ви трябва във всеки момент.

Намерете нужните документи, когато имате нужда от тях
Архивирате всички важни документи и кореспонденция в DMS за бърз и лесен достъп, дори и по време на път.

Пазете документите на безопасно място
Поддържане на  сигурен, архив на всички ваши важни и законово изисквани документи.

Защита на информацията
Бизнес данните могат да бъдат много чувствителни и трябва да се третират внимателно. Цялостна система за управление на достъпа  дава надежден контрол на документи от особена важност.

Оптимизиране на работните потоци
По-бързи и по-надеждни цифрови работни процеси.

Планиране и графици - Advanced Planning and Schedling (APS)

Дайте на своя екип правилните инструменти

В днешната предизвикателна бизнес среда необходимостта от предоставяне на по-бързи услуги и по-ниски цени никога не е била по-голяма. Без значение какъв е вашият бизнес, успехът зависи от вашия екип и те зависят от инструментите, които им давате. Дайте екипа си усъвършенствани инструменти за планиране на производството, за да отговарят на изискванията на клиентите на време и на възможно най-ниска цена.

Разплетете сложните процеси
Управлявайте процесите и прогнозирайте общият ефект от индивидуалните промени.

Улесняване на  производството
Непрекъснато измерване и наблюдение на основните производствени показатели.

Представете си успеха
Стартирай лесни кофигурируеми симулации за прогнозиране на резултати за "какво-ако" сценарии и успешно планиране.

Упълномощаване на Вашия екип
Дайте своя екип достъп до информацията, която им е необходима, за да вземат информирани решения с пълно разбиране на тяхното въздействие.

Webshop

Прегърнете новото

Фокусът е изместен. Интернет стана пространство не само за търсене на продукти или услуги, а също и за метод на провеждане на бизнес сделки и продажби. Прегърнете новото с интегриран онлайн магазин, който ви позволява да обслужвате клиенти си и техните желания.
abas ERP ви дава възможност да се изработите и поддържате професионален онлайн магазин, където клиентите могат спокойно да открият продуктите Ви. Персонализирани цени и отстъпки, проверки на наличност, както и поръчки-всяко време, навсякъде.

Засилете впечатленията на клиента
Осигурете на клиентите си достъп до магазина Ви, където могат да наблюдават техните цени и отстъпки, наличност на продуктите, както и статуса на поръчката въз основа на данни в реално време от вашата ERP система.

Бъдете откриваеми
Привличете повече клиенти с оптимизация на търсещи машини (SEO), която прави вашите продукти и услуги, по-лесно намираеми.

Намалете  грешките
Елиминирайте човешката грешка, като всяко влизане дублира данни с двупосочно свързване към вашата ERP система.

Мобилни апликации

Мобилизирайте организацията

Мобилността е бизнес тенденция. Ако искате да се състезавате в днешнaта все по-забързана среда, Вашата организация трябва да бъде целево- ориентирана и мобилна.

От Вашия външен търговски екип и сервизни инженери до Вашите вътрешни екипи в офиса и работните помещения, abas ERP предлага решения, които свързват правилните хора с правилната информация.

Продавайте умно
Мобилния достъп до CRM и клиентските бази Ви помогат да продават по-умно и по-бързо.

Спечелете лоялност
Предоставяйте необходимото, персонално обслужване по всяко време, навсякъде и спечелете лоялността на клиентите си.

Наградете печелившите отношения
Стратегически управлявате, редактиране и следи процесите на поръчките по време на път.

Ускорете продажбите
Позволете на Вашия екип да следи посещаемостта, списъците със задачи за работа, да пише доклади без да има нужда от офис.

Бизнез анализи - Business Intelligence (BI)

Отключване на бизнес потенциала

Вие вече разполагатe с необходимата информация, за да се контролирате как бизнесът Ви  работи, сега трябва да я анализирате. Без значение какъв вид е бизнесът, BI е ключът към максимизирането му чрез по-ясна представа за изпълнението, тенденции и възможности му.

Свържете вашия екип
Предоставете информация в ръцете на хората, които я използват с интелигентни и  лесни за разглеждане отчети.

Вижте повече
Интегрирайте външни източници за данни и  разширете  обхвата на Вашия анализ.

Гледайте напред
Определете тенденциите рано и направете симулация в реално време и сценарий.

Бъдете точни
Лесно създаване на персонализирани отчети и анализи, които доставят съответните анализи.