Skip to main content

Европейско финансиране за ERP проекти

image for ERP funding abas ERP

Oтворена за прием на проекти е процедурата "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във Вашата организация вече е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове. 

До 15 Август ще се приемат проекти на МСП, като размера на безвъзмездната финансова помощ е максимум до 391 166 лева.

Допустими дейности за финансиране:
- Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/ международни стандарти
- Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
- Внедряване и сертифициране на добри производствени практики
- Ре-сертификация на системите за управление
- Реинженеринг на процесите в предприятията
- Разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
- Придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
- Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
- Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service)

Размер на финансирането:
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 70% от стойността на проекта
- Размер на БФП за проект - 50 000 до 391 166 лв.

Срокове:
- Старт на процедурата – 16 юни 2016 г.
- Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:30 часа на 15 август 2016 г.

За да бъдете лидер на пазара, трябва да си създадете структурно предимство пред конкуренцията. А за да останете на върха, трябва да контролирате Вашите процеси.

ERP финансиране

Изберете abas ERP система за малки и средни компании, за да:

• постигате устойчив растеж, дори и в трудна икономическа обстановка;
• имате реален поглед върху всички аспекти на Вашия бизнес;
• вземате бързо сложни решения на базата на реална и точни информация;
• повишите своята ефективност и конкурентоспособност с използването на най-съвременни технологии и доказано ефективни бизнес модели.

контакти

The information shared here will be treated confidentially and only used by abas Software AG & abas software partners regarding our protection policy.