Skip to main content

ERP Новини и тенденции през 2016 година

Вече сме в 2016 година и е нормално да погледнем напред и да видим какво ще ни предложи ERP индустрията. Очертават се няколко тенденций през годината – издигането на постмодерното ERP , като се набляга на извличане на максимума от ERP внедряванията и ход да се използва ERP, за да се защитят фирми в променящия се IT климат.

Издигането на постмодерното ERP

Според един скорошен репорт на Enterprise Apps Today, постмодерното ERP набира скорост тъй като бизнеса се стреми да максимизира стойността на ERP инвестициите. Теорията е, че постмодерните ERP концепции разчупват много  бариери в ERP сектора, като дава възможност на компаниите да използват най-добрите  методологии да се използват различни софтуерни решения вместо поставянето на всичките си ресурси в една голяма, монолитна платформа.

Източникът на новини обясни, че ERP системите са станали много по-гъвкави и приспособими през последните години. Това създава оперативна обстановка, в която компаниите могат да се смесват и сравняват  различни софтуерни системи,  ако е необходимо. Докато тази хибрид методология все още е усложнена от въпроси като големите данни и ограничените възможности за управление на основни бизнес функции, като HR, финанси, управление на веригата за доставки и CRM могат всички лесно да се комбинират в една хибридна ERP система. Тази постмодерена ERP методология осигурява оперативна гъвкавост, която беше недостъпна в миналото.

Trends in ERP for 2016

Въпреки, че потенциалните ползи от постмодерното ERP звучат страхотно, постигането на тези резултати зависи от подобряване на управленито на данните на приложението, не просто да се съсредоточи върху основните принципи за управление на основните данни, се казва в доклада. По-специално, фирмите трябва да използват данните и функциите за управление на поръчките и установяване на ясни политики за управление и прилагането на тези мерки в бизнеса.

постмодерните ERP концепции разчупват много бариери в сектора на ERP, като дават възможност на фирмите да използват най-добрите по рода си методологии

Бърнсън също дава насоки за това как компаниите трябва да направят избор за ERP решение. Процес, който е от ключово значение, когато се опитва да се намери най-добрият вариант за постмодерна система или ако се работи, за това да се възползваш максимално от предстоящите си инвестиции.

"Накратко казано, искате да включите вашите ръководители на отдели, няколко членове на IT екипа, както и всякакви други ключоеи служители, които ще бъдат "key users" на софтуера (например, счетоводители, хората отговарящи за планирането на доставките, производствени мениджъри, и т.н.)," казва Бърнсън. "Това е от решаващо значение, за да се постигне баланс между това да имаш правилните хора, които взимат решенията, но очевидно не искате да се получи парализиране от това да се налага да се справяте с твърде много мнения и хора."

Избор на най-добрата ERP система за вашия бизнес е първата стъпка в максимизиранто на стойността на вашата компания. В неотдавнашен доклад от The Wall Street Journal подробно се отразява как бизнеса може да намери импулс за внедряването на неговото ERP дори и след фазата на Go Live.

Изтискайте максимума от ERP системата и създайте стойност

Докладът на Wall Street Journal обяснява, че много компании получават голяма доза инерция около техните ERP проекти, когато стартират, но се мъчат да поддържат тази енергия след като системата се използва ден за ден. Клаудио Соуто, партньор в Deloitte Brasil, обяснява, че много фирми не успяват да максимизират стойносттния потенциал на своите ERP системи, тъй като те не са в състояние да използват постоянно всички функций на системата. Резултатът е милиони долари възвъзвръщаемост на инвестициите са оставени неизползваеми.

"Трябва активно да се управлява и да се поддържа ERP системата за да генерира очакваните ползи, но много малко компании са последователни след внедряването да правят това и да изтискват максимума от системата", каза Суото на източник на новини.

ИТ директорите, в частност, имат причина да подчертаят, ERP стойността. Суото обясни, че ИТ директорите трябва да бъдат в състояние да демонстрират стойността на данни в реално време в рамките на компанията за широк кръг от проекти, и успешно продължаващата ERP програма ще извърви дълъг път към демонстрирането на потенциалната стойност тук.

ERP системата ще помогне на компаниите да си намалят рискът. Това става особено очевидно когато те са изправени пред сложната среда на ИТ услугите.

Използване на ERP за смекчаване на риска

Създаване на стойност е възможно чрез едновременното създаване на нов потенциал за приходи и предотвратяване на данъчни загуби. Бързо променящата се  индустрия на ИТ услуги подчертава потенциалните загуби, които една ERP система може да помогне на компаниите да избегнат. Позовавайки се на изследвания от IDC, скорошен доклад на TechTarget обясни, че до 2020 г., около 30 процента от доставчиците на тек в момента на пазара ще са се провалили, придобити или променили драстично. Тъй като предприятията стават зависими от тези доставчици на услуги за всичко от функции за виртуализация до основните cloud systems, те трябва да бъдат подготвени да се справят с оперативното разрушение , когато различните доставчици излизат от пазара.

ERP системите осигуряват планиране, видимост на данни и функции за управление на процесите с които компаниите трябва да се справят в бурният пазар на ИТ услуги. При неизбежното прекъсване - като се започне от нуждата да се мигрират данни на нови системи, смяна на доставчици или предоставяне на самоиздръжка като нови доставчици на услуги няма да помогнат по-старите системи но ще се работи с по-голяма лекота, когато компаниите са оптимизирали собствените си дела в рамките на платформата за ERP ,

ERP решенията могат да изградятт основа за създаване на стойност и прогрес през 2016. 

контакти

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to sales@abas-usa.com . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software AG and abas software partners only (privacy policy).

North American Headquarters

703-444-2500
abas USA
45999 Center Oak Plaza
Suite 150
Sterling, VA20166