Skip to main content

Европейско финансиране за ERP проекти

image for ERP funding abas ERP

Oтворена за прием на проекти е процедурата "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във Вашата организация вече е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове. 

До 15 Август ще се приемат проекти на МСП, като размера на безвъзмездната финансова помощ е максимум до 391 166 лева.

Допустими дейности за финансиране:
- Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/ международни стандарти
- Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
- Внедряване и сертифициране на добри производствени практики
- Ре-сертификация на системите за управление
- Реинженеринг на процесите в предприятията
- Разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
- Придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
- Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
- Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service)

Размер на финансирането:
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 70% от стойността на проекта
- Размер на БФП за проект - 50 000 до 391 166 лв.

Срокове:
- Старт на процедурата – 16 юни 2016 г.
- Краен срок за подаване на проектни предложения – 17:30 часа на 15 август 2016 г.

За да бъдете лидер на пазара, трябва да си създадете структурно предимство пред конкуренцията. А за да останете на върха, трябва да контролирате Вашите процеси.

ERP финансиране

Изберете abas ERP система за малки и средни компании, за да:

• постигате устойчив растеж, дори и в трудна икономическа обстановка;
• имате реален поглед върху всички аспекти на Вашия бизнес;
• вземате бързо сложни решения на базата на реална и точни информация;
• повишите своята ефективност и конкурентоспособност с използването на най-съвременни технологии и доказано ефективни бизнес модели.

контакти

Your consent can be withdrawn at any time by sending an email to sales@abas-usa.com . We assure you that we will treat this information as strictly confidential and that it will be used by abas Software AG and abas partners only (privacy policy).

North American Headquarters

703-444-2500
abas USA
45999 Center Oak Plaza
Suite 150
Sterling, VA20166