Skip to main content

6 факта, които трябва да знете за нас

23/06/2016

abas ERP е глобалния партньор на шампионите. Не всеки от тях е познат на широката публика. Скритите шампиони от средно големи о

Европейско финансиране за ERP проекти

16/06/2016

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във Вашата организация вече е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.

ERP Новини и тенденции през 2016 година

10/06/2016

Вече сме в 2016 година и е нормално да погледнем напред и да видим какво ще ни предложи ERP индустрията. Очертават се няколко тенденции през годината – издигането на постмодерното ERP , като се набляга на извличане на максимума от ERP внедряванията и ход да се използва ERP, за да се защитят фирми в променящия се IT климат.

abas 2016   - най - важната ERP конференция за 2016

Най-голямата + Най-важна Конференция през 2016

10/06/2016

По-голяма, по-добра и по-информативна от всякога. За първи път в лесен за достигане конферентен център „Squaire“ на летището във Франкфурт: „abas 2016 – Глобална Конференция“, ще се проведе на 22 септември 2016, под мотото "Голямата Среща".

контакти

The information contained here is strictly confidential and will only be used by abas Software AG and the abas software partners in accordance with our data protection policy.

Wir versichern Ihnen, dass die Angaben streng vertraulich und nur von der abas Software AG sowie den abas Software Partnern genutzt werden gemäß unserer Datenschutzerklärung.