Skip to main content

Lokalizacje abas w Polsce

 

Adres korespondencyjny


abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Al. W. Roździeńskiego 188c
40-203 Katowice
Telefon: + 48 (0) 32 797 63 90
Polska

Synthelix Sp. z o.o.

ul. B. Prusa 1/4

50-319 Wrocław
Telefon: +48 (0) 71 79 39 581

Polska

Skontaktuj się z nami